S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare

din ziua de luni, 22 mai  2017

 

 

Şedinţa a început la ora 14,39.

 Lucrările au fost conduse de domnul Petru Gabriel Vlase,  vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Florin Iordache şi doamna Carmen-Ileana Mihălcescu – vicepreşedinţi, domnul Georgian Pop, doamna Ioana Bran,  domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc şi domnul Cristian Ghinea – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Seres Denes, domnul Andrei Dominic Gerea şi domnul Valeriu-Andrei Steriu – chestori, domnul Ion-Marcel Ciolacu – Grupul parlamentar al PSD, domnul Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL, domnul Szabo Odon – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Constantin Avram – Grupul parlamentar ALDE, domnul Eugen Tomac – Grupul parlamentar al PMP şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea, Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu – Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul,  domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general-adjunct, domnul Georgică Tobă – secretar general-adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece – Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea – Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Cristina Stroescu – Departamentul de studii parlamentare şi politici UE şi doamna Andreea Stăncescu – director general la Cabinet Secretar general.

 

*

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dacă la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent sunt obiecţii?

Da, domnule Dobre. Aveţi obiecţii la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent? Nu.

La Cameră.

Vă rog, domnul Ciolacu.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vreau ca două PL-x-uri să fie introduse pe ordinea de zi:

Pl-x  468/2016 – cu modificarea Legii 50, şi PL-x 431/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 cu prorogarea termenului prevăzut de articolul 30 în Legea 307 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sunt probleme? Nu.

Aprobat.

Vă rog, domnul Dobre.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Propun să introduceţi pe ordinea de zi PL-x nr. 188/2017 – Proiect de lege pentru modificarea alineatului 5, articolul 65 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; a fost adoptat de Comisia de cultură, este la Comisia de muncă, s-a discutat, bineînţeles sub rezerva prezentării raportului.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

În regulă. Obiecţii? Nu sunt.

Aprobat.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem o notă privind iniţiativele legislative…

A, nu v-am văzut, vă rog.

 

Domnul Szabo Odon:

Domnule preşedinte, încă două PL-x-uri.

PL-x 439/2016, este proiect de lege pentru modificarea articolul 8 din Legea drepturilor pacientului; propunem să fie trecut pe ordinea de zi sub rezerva primirii raportului şi, tot aşa, PL-x 140/2017 – Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2016.

Vă mulţumesc.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc.

La propunerea domnului Odon sunt obiecţii? Nu.

Aprobat.

Domnul Ciolacu.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Am la procedură de urgenţă, să fie prins proiectul de lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi. Domeniul public al judeţului Tulcea. Este vorba de accesarea de fonduri europene şi procedura de urgenţă ar ajuta foarte mult să iasă...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Obiecţii? Nu.

Mai sunt…? Domnul Dobre.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Tot în procedură de urgenţă vă solicit – ştiţi că a fost acea lege care, în Decizia Curţii Constituţionale, Legea de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului 92/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, a fost PL-x 413/2016, a fost o problemă de constituţionalitate între Cameră şi Senat.

Vă rog să aprobaţi să între în dezbatere în procedură de urgenţă.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Obiecţii? Nu.

 

PUNCTUL 2

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 16 – 22  mai 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 22 şi marţi, 23 mai 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 16 – 22  mai 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup, Comitetul liderilor, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi pentru a fi dezbătute în ziua de 22 sau 23 mai 2017.

Dacă sunteţi de acord? Mulţumesc.

 

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

·       Secretari de şedinţă

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Obiecţii la programul de lucru? Nu.

Aprobat.

Secretari: domnul Pop, domnul Ghinea.

Vicepreşedinte pentru răspunsuri, interpelări şi declaraţii – domnul Iordache.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Notă cu privire la iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent cu patru cereri de procedură de urgenţă a parlamentarilor. Dacă aveţi aici comentarii.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Propun doar prima să fie aprobată.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doar prima, da? Este 413, cu administrarea porturilor şi căilor… aceasta,  nu? În regulă.

 

PUNCTUL 5

Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent, care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere, potrivit Constituţiei şi Regulamentului activităţilor comune.

E o propunere de la USR.

La următorul BPR? E în regulă.

Obiecţii? Nu.

 

PUNCTUL 6

Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

·       Notă privind Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană.

Vă propun să aprobăm.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 7

Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem o notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ. Pe ordinea de zi sunt COM-uri, da?

Sunt obiecţii? Nu.

Aprobată.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 22 mai 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem o solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra începând cu ora 16,00 astăzi în paralel cu plenul.

De acord.

 

PUNCTUL 9

Memorandum intern privind marcarea Zilei Internaţionale a Democraţiei – 15 septembrie 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem un memorandum privind marcarea Zilei Internaţionale a Democraţiei – 15 septembrie 2017, cu prezentarea în plen a unei declaraţii, introducerea pe pagina web a Camerei a unei secţiuni dedicate acestui eveniment, organizarea de vizite.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Este vorba de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – şedinţa din 5 – 11 aprilie. Biroul permanent a aprobat deplasarea la Oradea. Comisii de apărare, Comisii SRI, Comisii SIE. S-a solicitat aprobarea pentru deplasarea domnilor deputaţi Căprar, Cezar Preda şi Mihai Weber cu un zbor civil pe ruta Bucureşti – Oradea. Țuțuianu merge la Senat.

Vă rog, obiecţii? Nu.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea doamnei deputat Cosette-Paula Chichirău privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamna Cosette-Paula Chichirău solicită efectuarea unui concediu cu plată în perioada 22 - 25 mai 2017.

Aprobat.

 

PUNCTUL 12

Memorandum Intern: Solicitarea Comisiei pentru politică externă

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitarea Comisiei pentru politică externă. Se solicită utilizarea în regim de gratuitate a Salonului Brâncovenesc în perioada 12-14 iunie.

Obiecţii? Nu.

 

PUNCTUL 13

Memorandum Intern: Solicitarea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi solicită Sala „Drepturile omului” în 15 noiembrie 2017 cu servicii tehnico-administrative aferente, staţii traducere şi oferirea de trataţii.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 14

Memorandum Intern: Solicitarea Asociaţiei ”Open Your Heart”

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitarea Asociaţiei ”Open Your Heart”: a 12-a ediţie a Galei Atipic Beauty 2017 – Salonul de recepţii în data de 12 octombrie 2017, cu titlu gratuit. E gală umanitară, cu participarea a 12 modele care vor defila în scaun rulant. Îmi amintesc că şi anul trecut…

Obiecţii? Nu.

 

PUNCTUL 15

Memorandum Intern: Raport formare şi perfecţionare profesională pentru anul 2016 şi Plan de formare perfecţionare profesională pentru anul 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport formare şi perfecţionare profesională pentru anul 2016 şi Planul de formare perfecţionare profesională pentru anul 2017.

Luăm act de cel din 2016.

Dacă aveţi intervenţii la cel din 2017? Nu.

 

PUNCTUL 16

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Memorandum intern privind  participarea la lucrările Comisiei pentru migraţie, refugiaţi şi persoane strămutate a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, Franţa, 2 iunie 2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem deplasări externe.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (Paris, 2 iunie 2017). Domnul Socodar, domnul Preda, doamna Cristina-Mădălina Prună. Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

2. Memorandum intern privind participarea Forumul Mondial al Comitetului American al Evreilor (Washington, SUA, 4 – 6 iunie 2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Forumul Mondial al Comitetului American al Evreilor

(Washington, SUA, 4 – 6 iunie 2017) – domnul Vlase.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

3. Memorandum intern privind plata cotizaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Plata cotizaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei. E rândul nostru să plătim în 2017.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

4. Memorandum intern privind deplasarea domnului deputat Miron Ignat în Federaţia Rusă (Republica Buriaţia, 1 – 9 iunie  2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Este vorba despre deplasarea domnului deputat Miron Ignat în Federaţia Rusă (Republica Buriaţia, 1 – 9 iunie  2017). Cazarea şi masa asigurate de organizatori. Domnul suportă din venituri proprii transportul internaţional cu avionul.

De acord?

Mulţumesc.

 

5. Informare privind participarea la Conferinţa Interparlamentară pentru politică externă şi de securitate comună (PESC) şi politica de securitate şi apărare comună (PSAC) (Malta, 26 – 28 aprilie 2017)

 

6. Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, la vizita delegaţiilor COSAC la hotspot-ul din Pozzallo (Italia, 5 – 6 mai 2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Informare privind participarea la Conferinţa Interparlamentară pentru politică externă şi securitate comună   (Malta, 26 – 28 aprilie 2017) şi Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, la COSAC la hotspot-ul din Pozzallo (Italia, 5 – 6 mai 2017).

Am luat act.

Şi Comisia pentru sănătate şi familie, având ca obiect dezbaterea proiectului   de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătăţii, să lucreze azi de la ora 16,00 în sala Comisiei juridice, aici, la P1. Obiecţii? Nu.

Alte intervenţii? Nu.

Vă doresc o zi frumoasă

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,50.