S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 29 mai 2017

 

 

Şedinţa a început la ora 14,07.

 Lucrările au fost conduse de domnul Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Florin Iordache (până la ora 14,15) şi doamna Carmen-Ileana Mihălcescu – vicepreşedinţi, domnul Georgian Pop şi doamna Ioana Bran – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi domnul Andrei Dominic Gerea – chestori, domnul Ion-Marcel Ciolacu – Grupul parlamentar al PSD, domnul Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL, domnul Szabo Odon – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Constantin Avram – Grupul parlamentar ALDE, domnul Eugen Tomac (de la ora 14,11) – Grupul parlamentar al PMP, domnul Giureci-Slobodan Ghera – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea – Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu – Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul,  domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă – secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece – Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea –  Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Cristina Stroescu – Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, şi doamna Andreea Stăncescu – director general la Cabinet Secretar general.

 

*

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Bună ziua, stimaţi colegi.

Deschid şedinţa noastră de Birou permanent.

Dacă la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent sunt observaţii.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei.

 

PUNCTUL 2

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 23 – 29 mai 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 29 şi marţi, 30 mai 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem nota privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 23 – 29 mai, care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni şi marţi, 30 mai.

Sunteţi de acord, domnii lideri?

Aprobat.

 

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

● Secretari de şedinţă

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem programul de lucru.

Sunt obiecţii la programul de lucru?

 

Domnul Szabo Odon:

Domnule preşedinte, eu la ordinea de zi voi avea o propunere – există un raport de adoptare depus pentru PLX 386 din 2014. Propun să îl introducem pe ordinea de zi.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Obiecţii?

Vă rog, domnule Dobre.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Numai puţin, dacă îmi permiteţi.

Totuşi, practica aceasta de a introduce în ultimul moment pe ordinea de zi ne pune în situaţia de a nu fi pregătiţi pentru dezbaterile în plen.

Cred că ar fi bine să permită o anumită perioadă pentru a fi pregătite şi intervenţii şi toate celelalte.

Mi se pare excesivă.

Săptămâna trecută au fost patru pe ordinea de zi şi la sfârşit erau 24.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aţi avut şi dumneavoastră data trecută.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Nu.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu? Eu aşa ştiu.

Domnul Ciolacu.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnul Dobre era pregătit să am eu. Eu nu am avut. A avut UDMR.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Este o justă repartizare între cei din majoritate.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci, aveţi obiecţii?

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Obiecţia de fond că practica aceasta de a pune foarte multe proiecte de lege care nu au fost stabilite...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înţeles.

Bun. Noi lucrăm pe fond, dar astăzi suntem de acord.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Păi, ce să facem!

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc.

Secretarii de şedinţă vor fi: doamna Ioana Bran şi domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc.

Vicepreşedintele care va conduce şedinţa consacrată întrebărilor, interpelărilor şi cea consacrată declaraţiilor: doamna Carmen-Ileana Mihălcescu.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem o notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent.

Este o cerere de procedură de urgenţă.

Dacă sunteţi de acord.

 

Domnul Szabo Odon:

Da. Pentru BP 203/2017 vă solicit procedură de urgenţă.

Mulţumesc.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Intervenţii?

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Putem să aflăm despre ce este vorba?

 

Domnul Szabo Odon:

Este iniţiativa depusă pentru Legea administraţiei publice locale.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

La ce se referă?

 

Domnul Szabo Odon:

Se referă la o iniţiativă care pune în concordanţă Carta limbilor regionale, adoptată deja de Parlament cu circa zece luni în urmă, cu Legea 215.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 5

Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

● Notă privind Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul 5 avem lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană.

Dacă sunt intervenţii. Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 6

Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ.

Dacă sunteţi de acord, punem pe ordinea de zi a plenului cele trei COM-uri.

Aprobat.

 

PUNCTUL 7

Demisia domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu din calitatea de deputat

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Demisia domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu din calitatea de deputat.

Şi-a prezentat demisia ca urmare a numirii sale la BNR şi o trimitem la Comisia juridică pentru proiect de hotărâre. Şi punem pe ordinea de zi mâine, săptămâna viitoare?

Când vine de la Comisie.

Obiecţii?

Aprobat.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 29 mai 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Opt: Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 29 mai 2017.

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

Dacă îmi permiteţi.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

Colegii mei din Comisia juridică, consideră că este o practică de a se ţine Comisia luni, astfel încât nu se ţine Comisia normal când este prevăzută, marţea. Şi nu înţeleg de ce această practică, are loc în fiecare săptămâna. Deci, toţi colegii din Comisia juridică consideră că nu este normal să se lucreze, mai ales într-o Comisie de asemenea importanţă şi legile care se dezbat acolo, de ce nu este o procedură normală, după plen, marţi după amiază, şi se insistă tot timpul pe introducerea în timpul programului plenului, lucru ce le şi limitează posibilitatea de a-şi susţine proiectele sau de a participa la dezbaterile de plen?

De aceea, eu nu…., sunt împotrivă.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Prin reprezentanţii dumneavoastră din Biroul permanent.

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

În cadrul Comitetului liderilor de Grup.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înţeles.

Domnul Iordache.

 

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Dobre spune că, în Comisia juridică, colegii au fost împotrivă. Eu nu ştiu, eu sunt membru al Comisiei juridice. Niciodată în Comisia juridică, reprezentanţii dumneavoastră nu au ridicat o astfel de problemă.

Mă mir că ridicaţi dumneavoastră în cadrul Biroului permanent.

Şi, dacă vă uitaţi Comisia juridică, are un program foarte încărcat. Lucrează şi marţea, uneori chiar şi miercurea şi joia atunci când programul ne-o cere.

Dar repet, atâta timp cât a solicitat Comisia juridică să lucreze şi lunea nu cred că ne putem opune.

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de marţi, 30 mai 2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de marţi, 30 mai 2017, începând cu ora 8,30.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Plx 207/2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia pentru a agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România.

Solicită să îi fie repartizată acest Plx, să întocmească raport cu juridica.

Dacă aveţi ceva împotrivă, dacă nu vă……

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

Dacă îmi permiteţi.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

Domnul preşedinte, în ritmul acesta, despre ce lucrări ale Parlamentului mai discutăm?

Deci, lunea în plen este numai o oră, la care jumătate din comisii solicită să lucreze în paralel, marţea o oră şi jumătate, totuşi cred că, avem…., ar trebui să avem un anumit respect faţă de oamenii care ne-au ales.

Mi se pare că ducem plenul Parlamentului într-o situaţie destul de nelalocul ei.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Ciolacu.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Sunt perfect de acord cu domnul Dobre. Cred că ar trebui la iniţiativa domnului preşedinte Dragnea, să punem votul final miercuri şi să facem Comisiile joi.

Cred, că trebuie la următorul Biroul permanent să discutăm programul, foarte serios.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Discutaţi şi decideţi.

 

Domnul Eugen Tomac:

Susţinem şi noi să se facă vot final miercuri.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu am înţeles.

 

Domnul Eugen Tomac:

Susţinem şi noi, propunerea PSD, să avem vot final miercuri.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

După ce o să discutaţi o să propuneţi asta şi facem asta.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la cele două propuneri legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (BP 52/2017 şi BP 69/2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Unsprezece: Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la cele două propuneri legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Cele două propuneri sunt la Senat, primă Cameră.

Potrivit Notei care o aveţi deja la mapă, BP 69/2017 a fost retrasă din procedura legislativă la Senat, drept pentru care vă propun ca solicitarea Comisiei pentru  industrii şi servicii să fie luată în considerare după primirea la Camera Deputaţilor a primei iniţiative legislative, adică BP 52/2017.

Dacă sunteţi de acord.

Mulţumesc.

Aprobat.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea Grupului parlamentar USR privind modificări în componenţa unor comisii permanente

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Grupul parlamentar al USR solicită modificări în componenţa unor comisii permanente – domnul Vlad trece de la Comisia pentru industrii la Comisia pentru drepturile omului – secretar, direct.

Dacă sunteţi de acord, liderii. Mulţumesc.

 

PUNCTUL 13

Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem o notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.347 alin.1 din Codul de procedură penală.

Să fie transmisă la Comisia juridică.

 

PUNCTUL 14

Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul 14 avem o notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.453 alin.3 şi 4 teza întâi şi ale art.457 alin.2 din Codul de procedură penală.

La fel, să fie transmisă la Comisia juridică.

Aprobat.

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem o solicitare din partea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.

A fost solicitată aprobare pentru învoirea domnilor deputaţi Cucşa şi Nasta în şedinţa comună care a avut loc în 24 mai întrucât participau la o acţiune a Comisiei de apărare.

Dacă aveţi obiecţii. Nu.

 

PUNCTUL 16

Solicitare din partea doamnei deputat Mirela Furtună privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamna deputat Mirela Furtună solicită trei zile de concediu cu plată: 29, 30, 31 mai.

Aprobat.

 

PUNCTUL 17

Solicitare din partea doamnei deputat Viorica Cherecheş privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamna deputat Viorica Cherecheş solicită o zi de concediu în data de 24 mai.

Aprobat.

 

PUNCTUL 18

Solicitare din partea domnului deputat Petre-Florin Manole privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul deputat Petre-Florin Manole solicită în zilele de 29, 30 mai concediu cu plată.

Aprobat.

 

PUNCTUL 19

Solicitare din partea domnului deputat Cristinel Romanescu privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul deputat Cristinel Romanescu solicită în zilele de 29, 30 mai concediu cu plată.

Aprobat.

 

PUNCTUL 20

Solicitare din partea domnului deputat Laurenţiu Leoreanu privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu solicită efectuarea unui concediu cu plată în zilele de 29, 30 mai.

Aprobat.

Intervenţii la „Diverse”?

Vă rog.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Suplimentar, mai este pe masă o solicitare de concediu.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da. Domnul deputat Iulian Iacomi, de la Călăraşi, vrea  şase  zile de concediu în zilele de 29, 30, 31 mai, 6, 7, 8 iunie şi cu libere.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

Cu aceasta, declar şedinţa închisă.

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,19.