S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

cu participarea liderilor grupurilor parlamentare

din ziua de luni, 7 mai 2018

 

 

Şedinţa a început la ora 14,01.

 Lucrările au fost conduse de doamna Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Florin Iordache domnul Petru Gabriel Vlase (de la ora 14,07) şi domnul Ben-Oni Ardelean - vicepreşedinţi, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici (până la ora 14,04), domnul Georgian Pop, domnul Cristian Buican şi domnul Cristian-Gabriel Seidler - secretari, domnul Ion-Marcel Ciolacu, domnul Seres Denes, domnul Andrei Dominic Gerea (de la ora 14,06) şi domnul Dragoş Gabriel Zisopol - chestori, domnul Vasile-Daniel Suciu - Grupul parlamentar al PSD, doamna Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL, domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui - Grupul parlamentar al USR, domnul Marton Arpad-Francisc - Grupul parlamentar al UDMR, domnul Marian-Gheorghe Cucşa  - Grupul parlamentar ALDE, domnul Petru Movilă - Grupul parlamentar al PMP, şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea - Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu - Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul,  domnul George Ionuţ Dumitrică - secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă - secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi - Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş - Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea -  Direcţia comunicare şi relaţii publice, şi doamna Andreea Stăncescu - director general la Cabinet Secretar general.

 

 

*

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Bună ziua, stimaţi colegi.

Deschid şedinţa noastră de Birou permanent.

Dacă sunt observaţii la ordinea de zi a şedinţei Biroului permanent?

Dacă nu, adoptată.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei.

Dacă aveţi observaţii, vă rog.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Da, am două observaţii.

În primul rând, pentru că astăzi avem dezbaterea moţiunii, vă propun, conform cutumei, ca de la ora 17,00 să nu mai avem sesiune de interpelări şi să mergem în continuare cu dezbaterea moţiunii.

Şi 2 - vă solicit să fiţi de acord să introducem pe ordinea de zi PLx 183/2017, respectiv reexaminarea la cererea Preşedintelui a proiectului de Lege privind organizarea ANCOM.

Vă mulţumesc.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Da.

Vă rog, supun votului cele două propuneri. Sau nu sunt observaţii?

Adoptat.

 

PUNCTUL 2

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în ziua de 3 mai 2018 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în ziua de miercuri, 9 mai 2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în ziua de 3 mai 2018 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute miercuri.

Dacă se susţine introducerea acestor proiecte?

Dacă nu, intră la termen.

 

PUNCTUL 3

Informare cu privire la timpul maxim alocat pentru dezbaterea Moţiunii simple iniţiate de 66 deputaţi (MS 5/2018)

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

3 - Informare cu privire la timpul maxim alocat pentru dezbaterea Moţiunii simple: 10 secunde pentru fiecare deputat, 57 de minute şi Guvernul 50 de minute.

Am luat act.

 

PUNCTUL 4

Solicitare din partea doamnei deputat Cristina-Ionela Iurişniţi, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, privind citirea unei Declaraţii cu prilejul Zilei Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

4 - Solicitare din partea doamnei deputat Cristina Iurişniţi, preşedintele Comisiei pentru Egalitatea deŞanse pentru Femei şi Bărbaţi, privind citirea unei Declaraţii cu prilejul Zilei Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Doamna preşedinte solicită aprobare pentru citirea, da, la începutul plenului de astăzi.

Nu sunt observaţii.

Adoptat.

 

PUNCTUL 5

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

● Secretari de şedinţă

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

5 - Programul de lucru al Camerei Deputaţilor.

Nu sunt observaţii.

Secretari de şedinţă vor fi domnul Mircea Drăghici şi domnul Cristian Buican, iar subsemnata va conduce şedinţa de miercuri dimineaţă cel puţin.

 

PUNCTUL 6

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

6 - Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei.

Avem şapte cereri de procedură de urgenţă ale parlamentarilor.

Potrivit cutumei, ştiţi, Comitetul liderilor aprobă numai cererile Guvernului.

Biroul permanent este de acord cu termenele propuse.

Nu sunt obiecţii.

Aprobat.

 

PUNCTUL 7

Scrisoare din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă prin care transmite

● Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018

● Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2018 (mai-decembrie)

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

7 - Scrisoare din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă prin care transmite Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 şi Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2018 (mai-decembrie).

Trimitem aceste documente la comisiile de specialitate.

Nu sunt obiecţii.

Adoptat.

 

PUNCTUL 8

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

8 - Notă referitoare excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 10 şi art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi dispoziţiile articolului 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

Trimitem la Comisia juridică şi la Comisia pentru apărare însă şi spre informare Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale.

Dacă sunt obiecţii?

Dacă nu, adoptat.

 

PUNCTUL 9

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

9 - Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic Rakoczi Ferenc.

Suntem primă Cameră sesizată şi o vom trimite la Comisia juridică şi Comisia pentru învăţământ.

Dacă sunt observaţii?

Dacă nu, adoptat.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

10 - Solicitare din partea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor, astăzi de la ora 16,00.

Vă rog, domnul Seidler, intervenţii.

 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Vă mulţumesc doamna preşedintă.

Este pentru a nici nu mai numărăm a câta oară, când domnul Nicolicea, fără să îmi dea nici un argument, ne cere ca, onor Comisia juridică să lucreze în paralel cu plenul, deşi acest lucru ar trebui să fie o excepţie, a devenit o regulă.

Revin cu rugămintea ca măcar, dacă domnul Nicolicea asigură libertatea să facă asemenea cereri, măcar să şi le argumenteze.

Mulţumesc.             

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Da, mulţumesc şi eu.

Doamna Turcan.

 

Doamna Raluca Turcan:

Intervenţia mea este exact în acelaşi sens, de fiecare dată am solicitat argumente pentru a desfăşura această şedinţă în comun cu plenul, a devenit o obişnuinţă fără nici un fel de argument, şi din nefericire chiar periclitează dezbaterea în plen, posibilitatea ca opoziţia prin prezenţa, uneori la dezbaterea pe articole să poată susţine şi  impune anumite articole, deci suntem împotriva derulării  acestei şedinţe în paralel cu plenul.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Da, mulţumesc.

Supun votului solicitarea Comisiei juridice.

Cine este pentru? 8 voturi.

Adoptat.

3 voturi împotrivă, da şi 8 pentru.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind sesizarea în fond cu două iniţiative legislative (Plx 457/2017 şi Plx 57/2018)

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

11 - Solicitare din partea Comisiei juridice, privind sesizarea în fond cu două iniţiative legislative.

Comisia solicită ca cele două proiecte de lege, este vorba de Plx 457/2017 şi Plx 57/2018.

Aceste două proiecte să fie transmise pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru buget, dacă nu sunt observaţii, nu sunt.

Adoptat.

Observaţii?

Vă rog.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

De asemenea, cu solicitarea să fie argumentate lucrurile acestea. Nu vedem absolut deloc de ce lucrurile, de ce Comisia juridică ar dori să dea raport comun cu Comisia pentru buget-finanţe. Adică prezenţa unei minime argumentări, măcar de formă, cred că trebuie îndeplinită.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Da.

Alte intervenţii?

 

Doamna Raluca Turcan:

Da, să se consemneze că suntem împotrivă, adică atunci când se solicită asemenea, astfel de lucruri să existe şi argumentare.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Supun votului solicitarea Comisiei juridice.

Cine este pentru? 8 voturi.

Împotrivă? 3.

Adoptat.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 582/2017)

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

12- Solicitare din partea Comisiei juridice, referitoare la propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia juridică şi Comisia pentru industrii solicită Biroului permanent prelungirea cu 10 zile a termenului de depunere a raportului comun, pentru a putea fi îndeplinită procedura de dezbatere şi vot final.

Termenul de adoptare tacită se împlineşte astăzi, 7 mai.

 Astăzi nu este prevăzută sesiune de vot final.

Dacă Biroul permanent aprobă prelungirea cu zece zile a termenului de depunere a raportului, la plenul de astăzi ar trebui să fie aprobată şi încadrarea propunerii legislative în categoria legilor de complexitate deosebită şi prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final la 60 de zile.

Intervenţii, vă rog.

Doamna Turcan.

 

Doamna Raluca Turcan:

Această iniţiativă legislativă s-a constituit a fi o prioritate pentru majoritatea parlamentară dezbătută într-un regim de urgenţă, de asemenea în paralel cu plenul şi cu ţintă explicită de a schimba legea astfel încât să se ajungă la o modificare a structurii de funcţionare a Consiliului Concurenţei.

Aşadar, justificările pentru prelungirea termenului, ţin doar de faptul că s-a intrat într-o mare dificultate pe fondul acestei iniţiative pentru că, mai există o altă lege pentru care Senatul este primă Cameră sesizată şi se doreşte punerea în concordanţă a iniţiativei legislative de la Senat cu cea de la Camera Deputaţilor ca să ieşiţi basma curată şi să se atingă scopul pentru care această lege a fost dezbătută în procedură de urgenţă.

Ca atare, sunt, respingem maniera în care încercaţi să, jonglaţi termenele de depunere a raportului şi de vot astfel încât, o manieră, aş spune eu, diabolică pentru  a schimba componenţa Consiliului Concurenţei să fie atinsă.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnul Iordache.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.

Stimaţi colegi, iar manipulare şi dezinformare!

1 - Prin această solicitare nu se cere decât introducerea pe ordinea de zi - şi vă rog să rămână astăzi introducerea pe ordinea de zi - pentru prelungirea de la 45 la 60 de zile, pentru că este munca colegilor din cele două comisii, Juridică şi Industrii, astfel încât această iniţiativă să poată pleca la Senat şi cu amendamentele şi cu discuţiile care au avut loc în cele două comisii. Ea este, din câte ştiu eu, introdusă pe ordinea de zi astfel încât miercuri să poată fi dezbătută şi votul final de miercuri; aceasta este o chestiune.

Cea de-a doua vizează ordonanţa, care nu are nicio legătură. Ordonanţa este … Camera Deputaţilor este Cameră decizională, iar această lege ... nu facem decât să nu treacă tacit. Cu toţii ne-am dori cât mai multe iniţiative să fie dezbătute în Cameră. Dacă această iniţiativă n-o prelungim ca miercuri să dăm votul final, această iniţiativă trece tacit.

Deci, rugămintea este: astăzi, la ora 16.00, să fim de acord numai cu prelungirea de la 45 la 60 de zile, urmând ca Senatul, în calitate de Cameră decizională, să hotărască cât de mare, cât de mică, cât de … câţi membri are şi aşa mai departe, urmând ca miercuri, repet, şi cealaltă - noi suntem Cameră decizională.

Vă mulţumesc.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnul Marton Arpad.

 

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Mai este o problemă destul de importantă.

Sunt două legi strict legate una de alta şi s-a considerat că o lege, conform Constituţiei, are un traseu pornind de la Senat către Camera Deputaţilor, Camera Deputaţilor fiind cea decizională.

Şi o altă lege care are cale inversă.

Pornind de la ideea că legea respectivă, în vremea respectivă, când încă nu aveam Constituţia din 2003, cu o Cameră decizională şi primă Cameră, a fost prima dată dezbătută la Senat. Fără a se mai verifica dacă din Constituţie reiese că această lege, care vizează acelaşi segment de activitate, trebuie să aibă un traseu invers cu cealaltă lege.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Da, mulţumesc. Doamna Turcan şi apoi…

 

Domnul Florin Iordache:

O precizare, ca să poată interveni pe acest subiect doamna …

Deci, ca să fiu foarte explicit, stimaţi colegi, deci eu am solicitat ca astăzi la ora 16,00 să fim de acord prin vot cu prelungirea de la 45 la 60 de zile şi în acelaşi timp introducerea pe ordinea de zi de miercuri a proiectului care deja a fost depus şi a raportului care deja a fost depus de la cele două comisii - Comisia juridică şi Comisia pentru industrii. Cam acestea erau chestiunile.

Deci, dacă suntem de acord astăzi cu 45, de la schimbarea 45 la 60 şi miercuri pe ordinea de zi raportul de la cele două comisii.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulţumesc.

Şi ultima intervenţie - doamna Turcan. Vă rog.

 

Doamna Raluca Turcan:

Da. Domnul Arpad a explicat încă o dată dilema juridică în care se află Comisia juridică şi vreau să se consemneze că nu suntem de acord decât cu prelungirea termenului, cu ghilimelele de rigoare, suntem împotriva acestor proiecte de lege care, aşa cum am spus, au un singur scop: schimbarea componenţei Consiliului Concurenţei.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Supun votului propunerea domnului Florin Iordache - prelungirea termenului de la 45 la 60 de zile şi introducerea pe ordinea de zi de miercuri a raportului deja depus.

Cine este pentru? Opt voturi pentru.

Împotrivă? Trei voturi.

Adoptat.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea domnului deputat Mihai Culeafă privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

13 - Concediu cu plată solicită domnul deputat Mihai Culeafă, opt zile: 7 şi 10, şi 14 şi 17 mai.

Obiecţii? Nu.

Adoptat.

 

PUNCTUL 14

Solicitare din partea domnului deputat Emanuel Iuliu Havrici privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Concediu cu plată, domnul deputat Emanuel Iuliu Havrici, 7, 8, 9 şi 14 mai.

Adoptat.

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea doamnei deputat Maricela Cobuz privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Concediu cu plată, doamna deputat Maricela Cobuz, 7, 8, 9 şi 14 mai.

Adoptat.

 

PUNCTUL 16

Solicitare din partea doamnei deputat Adriana-Doina Pană privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Doamna Doina Pană, concediu cu plată, solicită pentru 7, 8 şi 9 mai.

Adoptat.

 

PUNCTUL 17

Solicitare din partea domnului deputat Lucian Daniel Stanciu-Viziteu privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnul deputat Lucian Viziteu, concediu cu plată, 14-17 mai.

Adoptat.

 

PUNCTUL 18

Memorandum Intern: Acţiunea ”Parlamentul copiilor” - 31 mai 2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Şi mai avem un memorandum intern, Acţiunea ”Parlamentul copiilor”, care va avea loc pe 31 mai. Va fi la cea de-a V-a ediţie.

Dacă sunt obiecţii?

Dacă nu, adoptat.

Mulţumesc.

Declar şedinţa închisă.

 

*

 

Şedinţa s-a terminat la ora 14,17.