S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 23 iunie 2008

 

 

Şedinţa a început la ora 1315 .

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Au participat: domnii Ioan Oltean, Lucian Augustin Bolcaş – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, doamna Daniela Popa – secretari; Cornel Popa, Gheorghe Albu, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; Aurelia Vasile – PSD, Ilie Merce – PRM, Cristian Rădulescu – PD-L, Gheorghe Gabor  – PNL, Marton Arpad – UDMR, Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator, Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Mircia Giurgiu – Grup deputaţi independenţi şi Nicolae Titu Gheorghiof, secretar general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnii Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul; Nicolae Sfăcăreanu, Mihai Unghianu – secretari generali adjuncţi;  doamna Bogdana Balmuş – Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu, Adriana Simion – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice.

 

*

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Suntem în cvorum şi vă propun să începem.

Dacă în legătură cu ordinea de zi a şedinţei Biroului permanent şi a Comitetului liderilor există obiecţii, observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

 

PUNCTUL 1

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Sigur că programul de lucru va fi uşor completat în şedinţa Biroului permanent reunit, probabil cu o şedinţă de Camere reunite, miercuri dimineaţă. Dar rămâne să operăm modificarea de îndată ce ţinem şedinţa de la două, dacă sunteţi de acord?

Supun aprobării programul Comitetului liderilor. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Nu sunt. Aprobat.

 

PUNCTUL 2

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

În ordinea de zi vă atrag atenţia că există şi o notă suplimentară pe care sunt trei iniţiative – una cu regimul armelor şi muniţiei, una cu publicitatea înşelătoare şi una cu Legea 10.

 

Domnul Ion Ţundrea:

Avem o rugăminte, domnule preşedinte, PLx 891.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Da, cele trei. Deci, cu acestea trei completăm ordinea de zi.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Da. Şi solicităm să fie în primele şase proiecte. Rugăm.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Stimaţi colegi, nici să nu vă puneţi problema că plecăm acasă în această săptămână până nu epuizăm această complexă şi stufoasă ordine de zi. Vom lucra zi şi noapte la ea, până vineri probabil.

Supun aprobării Comitetului liderilor ordinea de zi, cu toate aceste numeroase completări.

Vă rog, domnule Pambuccian.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Mai am o rugăminte, domnule preşedinte. Să introducem un punct pe ordinea de zi, scurt. Este o declaraţie pe care vrea s-o facă reprezentantul minorităţii tătare. Mai mult de zece minute nu durează. Dacă se poate, mâine. Când credeţi dumneavoastră de cuviinţă. Vă promit că am să-l ţin din scurt, să nu vorbească mai mult de zece minute.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu cred că aniversarea marii invazii tătare înaintea votului final de mâine este un moment foarte potrivit.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Supun votului dumneavoastră, Comitetul liderilor, ordinea de zi cu toate aceste observaţii şi completări. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Nu sunt.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

Am o întrebare. Pentru cele două solicitări ale Parchetului trebuie să avem prezenţă în sală majoritatea calificată de două treimi din total, altfel se amână. Deci, când presupuneţi că aceste puncte se vor lua? Astăzi sau mâine?

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

În orice caz, eu v-aş propune ca decizia să se ia la votul final de mâine, după ce terminăm proiectele. În ce priveşte dezbaterile, vă propun să ne gândim dacă este oportun - ele sigur că sunt puse la începutul ordinii de zi, cum am stabilit noi săptămâna trecută – dacă există alte propuneri privitoare la modul de desfăşurare a şedinţei pe aceste două teme, discutăm acum.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

Sunt două lucruri de stabilit aici. Eu nu am nimic împotrivă să fie pe locul doi şi trei, deci să aibă loc dezbaterile astăzi, dar ar fi bine, pentru că este o premieră parlamentară, să stabilim de la început că se ia cuvântul câte un reprezentant al grupului. Nu-i obligatoriu.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu v-aş sugera să lăsăm libertatea colegilor noştri să se exprime totuşi, mai ales că este prima oară, mai ales că este un subiect cu totul şi cu totul special şi aşteptat cu mare atenţie şi interes şi cred că cei care doresc să se exprime se pot exprima. Vom aloca atâta timp cât este necesar.

Vă rog, domnule deputat Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Totuşi, trebuie să fac o precizare. Poate este prima oară când aplicăm această interpretare constituţională. Pentru că noi am mai primit de la Parchet solicitări pe vechea Constituţie de ridicare a imunităţii parlamentare a unor deputaţi şi astfel de voturi s-au mai dat în Parlament.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Da, domnule deputat, dar dosarul penal cu ascultările nu l-aţi mai văzut până acum.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Multe lucruri n-am mai văzut până acum. Nici să discutăm despre ceva cu care n-am fost sesizaţi.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

O precizare. Conform Regulamentului, audierea celor în cauză este obligatorie în plen.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Este obligatorie dacă şi dânşii sunt de acord. Nu cred că-i putem obliga să se exprime, dacă nu doresc.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

Suntem obligaţi să-i invităm.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

În şedinţă de plen participarea deputaţilor este obligatorie. Sigur că Secretariatul General va face oficiile de a comunica şi în mod special ordinea de zi de astăzi, ca un gest de colegialitate, dar sunt convins că dânşii ştiu. Presupun că vom merge pe o procedură obişnuită în care vom avea raportul comisiei, după care persoana vizată va avea posibilitatea să se exprime, intervenţii, dezbateri generale şi, la sfârşit, din nou persoana vizată şi comisia. Dacă veţi fi de acord cu această procedură? Nu cred că este nimic de inovat aici.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 3

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă propun să luăm notă de ele cu interes şi să le trimitem comisiilor.

Procedură de urgenţă de unde şi până unde? La toamnă.

 

PUNCTUL 4

Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Am primit din partea Comisiei pentru Regulament un nou proiect de Hotărâre privitoare la modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi anexa cuprinzând Codul de conduită pentru deputaţi. Înţeleg că este o muncă semnificativă, sunt aproape 900 de puncte. Vă propun să o distribuim colegilor noştri în studiu peste vară, urmând ca la toamnă să intrăm în dezbatere cu aceste proiect şi să oferim colegilor noştri din viitoarea legislatură un frumos cadou: un nou Regulament şi un Cod de conduită.

Rog să se distribuie, domnule secretar general.

 

PUNCTUL 5

Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera Deputaţilor de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mulţumesc domnilor chestori Munteanu şi Popa. Aştept aceeaşi solicitudine şi din partea celorlalţi colegi.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

28 iulie – 1 august voi fi eu.

 

Domnul Kelemen Hunor:  

1 -15 iulie.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Sunteţi cinci în perioada 1-4 iulie.

Ultima săptămână – domnul Oltean.

De pe 4 august până pe 25 august nu este nimeni; de pe 14 până pe 25 iulie nu este nimeni.

Domnule secretar general, vă rog frumos, înainte să eliberaţi suma forfetară pentru colegii din Biroul permanent, să-i rugaţi să se înscrie pe lista de permanenţă.

 

 

PUN CTUL 6

Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare (1 iulie – 31 august 2008)

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Înţeleg că nu avem programul deocamdată de la buget-finanţe, politică externă.

În mod special vă rog să transmiteţi Comisiei de politică externă o solicitare ca în primele două săptămâni să fie pregătită, pentru că vor veni propuneri de ambasadori. Deci, tot nu şi-au stabilit programul, vă rog să le stabiliţi dumneavoastră program în prima săptămână din iulie şi rugaţi-l pe domnul Glăvan să se coordoneze cu Ministerul de Externe şi cu Preşedinţia.

Comisia pentru Regulament şi-a isprăvit munca.

Comisia de control SIE nu lucrează niciodată.

Luăm act de aceste chestiuni.

 

PUNCTUL 7

Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.253/2007.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dacă nu sunt obiecţii, se adoptă.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea domnului deputat Aurel Gubandru, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi a României

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

De prelungit termenul de la 30 iunie la 30 septembrie.

Mă iertaţi, stimaţi colegi, eu ţin minte că aşa am şi zis când am fost în Biroul permanent, înainte s-o trimitem la vot în plen, că ne amuzasem cu toţii că s-a dat un termen de două săptămâni pentru raportul comisiei şi parcă cerusem să se modifice la 30 septembrie. Este modificat? Îi transmitem atunci domnului Gubandru că este aprobat. Mulţumim.

 

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vor să prelungim termenul de depunere a raportului la supermarketuri până la 15 septembrie. Hotărâre în plen.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea domnului deputat Dan Radu Ruşanu, secretar al Camerei Deputaţilor privind efectuarea a două zile concediu fără plată

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

De acord.

 

 

PUNCTUL 13

Raport de evaluare privind programul „Parteneriat cu societatea civilă” derulat în cursul anului 2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă propun să-l luăm în studiu şi să-l discutăm.

 

PUNCTUL 14

Programul Parteneriat cu Societatea civilă, teme propuse pentru sesiunea 2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Aceeaşi chestiune, proiectul pentru 2008.

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea domnului deputat Romeo Gheorghe Leonard Cazan

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Să supunem aprobării Biroului permanent posibilitatea de a beneficia de drepturile membrilor Consiliului de coordonare a activităţii de previziune. Aici trebuie să solicităm un punct de vedere Comisiei juridice şi dacă ni-l poate da, după aceea, cu acordul dumneavoastră, o să semnez eu în locul Biroului permanent peste vară. Dacă nu sunt obiecţii în Biroul permanent? Mulţumesc. Transmitem Comisiei juridice această chestiune.

 

PUNCTUL 16

Organizarea la Bucureşti a ediţiei 2008 a „Micului Dejun cu Rugăciune”

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă ascultăm, domnule secretar general.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Domnule preşedinte, din partea Secretariatului General şi a Departamentului economic, cu respect vă comunicăm că nu avem suma necesară pentru a suporta o plimbare prin ţară a trei sute de oameni, două săptămâni, cu dejunuri, şi la noi, aici.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dar unde scrie asta?

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Dumneavoastră aţi aprobat acum două săptămâni, dacă nu mă înşel, memorandum-ul, dar nu avem suma respectivă. Nu am primit suma pe care am cheltuit-o cu Summit-ul NATO.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu vă propun, domnule secretar general, să ne întoarcem la valorile tradiţionale fondatoare ale creştinismului şi să-i rugăm să meargă în pelerinajul acesta pe jos.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Domnule preşedinte, atunci să le transmitem scurt: Omnia mea mecum porto.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 17

Solicitare din partea Fundaţiei „Ştefan cel Mare şi Sfânt – România” Botoşani

 

Domnul Ioan Munteanu:  

Dar fără bani nu se poate. Au mai mulţi bani decât noi.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Ei vor fără bani? La Secretariatul General, să le trimită oferta financiară.

 

PUNCTUL 18

Solicitare din partea domnului deputat Petre Popeangă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

De acord.

 

PUNCTUL 19

Informare din partea Comisiei pentru afaceri europene privind efectuarea unei vizite oficiale în Republica Bulgaria

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Luăm act.

 

PUNCTUL 20

Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, la cea de-a XXXIX-a reuniune a Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC (Bled-Brdo Kranju, 7-8 mai 2008)

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Luăm act.

 

PUNCTUL 21

Nota GRUI privind participarea la Sesiunea anuală 2008 a Conferinţei parlamentare privind Organizaţia Mondială a Comerţului (Geneva, 11-12 septembrie 2008)

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Luăm act.

 

PUNCTUL 22

Notă GRUI privind participarea la cea de-a opta Reuniune a parlamentarilor şi experţilor în probleme parlamentare (Oxfordshire 26-27 iulie 2008)

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Luăm act.

 

PUNCTUL 23

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Participarea la „Reuniunea de toamnă 2008” a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa (Toronto, Canada, 18-21 septembrie 2008).

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Aprobăm de acum, dacă este necesar. Mulţumesc.

 

2. Informare privind participarea la cea de-a 7-a Conferinţă a Preşedinţilor Parlamentelor din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Sofia, 13-15 aprilie 2008).

Se ia act.

 

3. Informare privind organizarea la Bucureşti a celui de-al VI-lea Forum European al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat (HPH) „Legi bune pentru îmbunătăţirea vieţii în oraşe” (Bucureşti, 23-24 aprilie 2008).

Se ia act.

 

4. Informare privind participarea la Misiunea de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Republica Macedonia (30 mai – 2 iunie 2008).

Se ia act.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Discutăm punctele 8 şi 9?

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la desfăşurarea unei şedinţe comune cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în data de 24 iunie 2008

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Da, şi Comisia pentru industrii doreşte să lucreze în paralel cu plenul.

Doamnă deputat, lucraţi astăzi dacă vreţi să lucraţi.

S-a aprobat. Mulţumesc.

 

MATERIALE SUPLIMENTARE

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Domnul deputat Ghiorghioni Ionesie a fost ales vicepreşedinte al Consiliului judeţean Caraş-Severin, ocazie cu care îi dorim succes.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Comisia de industrii împreună cu Comisia IT, avem raport comun.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă doresc succes.

 

Sistem de vot cu cartelă la comisie – doresc să-i asigurăm un anumit termen de derulare a activităţilor, ca să poată să producă materiale în timp util.

Luăm act de această solicitare, pe care de altfel am primit-o în dublu exemplar.

 

Reuniunea comună a preşedinţilor Comisiilor parlamentare responsabile cu apărarea şi drepturile omului în Parlamentul European şi Parlamentele naţionale.

Succes.

Raport de activitate al Camerei în 2007 şi raport privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2007 elaborate în conformitate cu prevederile Legii 544.

Îi rog pe domnii colegi, dacă doresc să arunce un ochi pe acest raport, să-l verifice în cursul acestei săptămâni, după care să trimită eventualele observaţii la domnul secretar general.

 

Ministerul Economiei şi Finanţelor ne solicită să discutăm fără raport transpunerea unei directive.

Este pe ordinea de zi. Mulţumim.

 

Vizita de lucru în România a domnului Stefano Marservisi, director general pentru dezvoltare al Comisiei Europene, cu rang de ministru.

Suntem onoraţi.

 

Domnul deputat Aledin – s-a rezolvat.

 

Vizita oficială în România a delegaţiei Comisiei pentru drepturile femeilor şi egalitate între sexe din Parlamentul European.

Sunt binevenite.

 

Informare privind deplasarea la Berlin a unei delegaţii a Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 8-13 aprilie 2008.

Mulţumim.

 

Se organizează al 6-lea Forum internaţional de turism parlamentar sau de turism pentru parlamentari, nu-mi este foarte clar cum se traduce. Ni se cer participanţi.

Invităm grupurile să-şi delege specialişti în domeniu.

 

Desfăşurarea şedinţelor:

Mâine voi conduce eu plenul.

Astăzi, de la patru la şase, conduce domnul deputat Dorneanu. Astăzi, preia domnul Dorneanu toată şedinţa, iar mâine dimineaţă, declaraţiile politice, domnul Oltean, după care preiau eu.

La şedinţa comună de miercuri, am rugămintea la unul dintre colegii vicepreşedinţi să conducă, pentru că eu nu voi fi în ţară.

Puteţi dumneavoastră, domnule Bolcaş? Da. Mulţumesc.

Secretari de serviciu, astăzi, vor fi doamna Daniela Popa şi domnul Ioan Munteanu.

Conferinţa de presă, domnul Munteanu.

Vă rog, domnule secretar general.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Domnule preşedinte, cu respect, un punct care nu era pe ordinea de zi, de fapt suplimentar: Solicitarea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului de a lucra în ziua de 24 iunie 2008 în paralel cu plenul.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Domnule secretar general, nu avem ce să mai lucrăm pe 24 iunie 2008 la comisii.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Astăzi este 23, mâine este 24. Aici scrie 24.

Să lucreze astăzi, atunci, domnule preşedinte.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Domnule secretar general, eu pot să înţeleg că în situaţii cu totul excepţionale mai punem câte un raport fără termenul acela de trei zile, dacă există consens între liderii de grupuri. Dar chiar să punem toate fanteziile pe ordinea de zi de pe o zi pe alta nu mi se pare în regulă.

Ce am înţeles că sunt nişte chestiuni cu totul şi cu totul presante, consult la toate aceste proiecte liderii de grupuri şi, dacă la vreunul dintre cele care nu au termen de trei zile există obiecţii, îl retrag de pe ordinea de zi, inclusiv la cele pentru care am aprobat acum şedinţa comisiilor respective, pentru că nu putem să depăşim procedurile parlamentare doar pentru că colegii din comisii nu s-au întrunit până acum.

Deci, mâine nu mai aprobăm nimic, am aprobat astăzi o şedinţă de comisii, dar vă atrag atenţia de pe acum că acolo unde nu va exista consens, nu se pune pe ordinea de zi.

Mulţumesc.

*

Şedinţa s-a încheiat la ora 1335.