Ședințele Biroului permanent
Ședința curentă
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Biroul Permanent > Calendar sedințe apr. 2017 Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților
din 3 aprilie 2017 ora 14:00

1. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților
aprobată. Cu modificări
   1.1  Situația privind împlinirea termenelor constituționale
   1.2  Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
   1.3  Lista inițiativelor legislative pentru care termenele de depunere a rapoartelor comisiilor sunt depășite
2. Notă privind inițiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse și distribuite în zilele de marți, 28, miercuri, 29 și joi, 30 martie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 3 și de marți, 4 aprilie 2017
aprobată
   2.1  Notă suplimentară
aprobată
3. Programul de lucru al Camerei Deputaților
aprobat
   3.1  Secretari de ședință
aprobați
4. Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților
aprobată. Procedura de urgență la cerere nu a fost aprobată
5. Scrisoare din partea doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul pentru relația cu Parlamentul, prin care transmite punctele de vedere ale Guvernului cu privire la 63 inițiative legislative aflate în dezbaterea Camerei Deputaților
la comisiile permanente
6. Scrisoare din partea doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul pentru relația cu Parlamentul, prin care transmite punctele de vedere ale Guvernului referitoare la Plx 82/2017 și Plx 20/2017
la comisiile permanente
7. Propunere din partea Grupului parlamentar PSD pentru postul vacant de vicepreședinte al Camerei Deputaților
la plen
8. Propunere din partea Grupului parlamentar PSD privind modificări în componența unor comisii permanente
la plen
9. Raportul și proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaților, transmise de Comisia pentru regulament
la plen
10. Raportul și proiectul de Hotărâre privind modificarea art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, transmise de Comisia pentru regulament
la plen
11. Lista cuprinzând proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană
s-a luat act
   11.1  Notă privind Lista cuprinzând proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană
aprobată
12. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative și/sau fără caracter legislativ
la plen
13. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene referitoare la COM(2017) 2025 - ”Carte Albă privind viitorul Europei - Reflecții și scenarii pentru UE - 27 până în 2025”
aprobată
14. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene referitoare la COM(2016) 861 – ”Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)”
aprobată
15. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale referitoare la E13/2017 ”Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Migrația pe ruta central-mediteraneeană Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești” (JOIN (2017)4) și E 14/2017 ”Cartea albă privind viitorul Europei - Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 (COM(2017)2025)”
aprobată
16. Solicitare din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
aprobată
17. Scrisoare din partea domnului Tudorel Toader, ministrul justiției, referitoare la pregătirea misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cursul lunii mai 2017
la Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru a comunica informațiile solicitate
18. Scrisoare din partea domnului Tudorel Toader, ministrul justiției, referitoare la implementarea recomandărilor GRECO formulate în Raportul de evaluare privind România din runda a patra de evaluare
la Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru a comunica informațiile solicitate
19. Solicitare din partea domnului deputat Marius Bodea privind efectuarea unui concediu cu plată
aprobată
20. Solicitare din partea domnului deputat Cătălin Cristache privind efectuarea unui concediu cu plată
aprobată
21. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe
   21.1  Memorandum intern privind plata contribuției anuale la Adunarea Parlamentară a Francofoniei pentru anul 2017
aprobat
   21.2  Memorandum intern privind primirea la Camera Deputaților a unei delegații a Comisiei Europene (București, 6 aprilie 2017)
aprobat
   21.3  Memorandum intern privind participarea la Reuniunea președinților Comisiilor pentru afaceri economice și mediu înconjurător (Malta, 6 – 7 aprilie 2017)
aprobat
   21.4  Memorandum intern privind participarea la reuniunea anuală a Forumului OCDE LEED cu tema ”Creșterea productivității, crearea de locuri de muncă și incluziunea de la bază la vârf” (Praga, Cehia, 10 – 11 aprilie 2017)
aprobat
   21.5  Memorandum intern privind participarea la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a OSCE (Copenhaga, Danemarca, 23 – 24 aprilie 2017)
aprobat
   21.6  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 48-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a APCEMN (Baku,Azerbaidjan, 25 – 26 aprilie 2017)
aprobat
   21.7  Memorandum Intern privind participarea domnului deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi la cel de-al 10-lea Forum de Securitate (Kiev, Ucraina, 6 – 7 aprilie 2017)
aprobat
   21.8  Informare privind participarea la reuniunea interparlamentară a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) (Bruxelles, 8 – 9 martie 2017)
aprobată
   21.9  Informare privindparticiparea la Conferința internațională cu tema ”Rolul femeilor parlamentar în consolidarea democrației și a justiției sociale” (Islamabad, Pakistan, 13 – 15 martie 2017)
aprobată

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 iunie 2021, 18:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro