Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. Plx. 85/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Prima Cameră
TAC: 16.04.2014
3.03.2014 Raport 10.03.2014
2. Plx. 541/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 Cameră decizională 02.12.2013 Raport 26.12.2013
3. E11/2014 COM(2014)15 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 1/E/04.02.2014 Proiect de opinie 13.03.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 17 ianuarie 2021, 23:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro