Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: Corp B2, etaj 4, sala 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 62/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 17.02.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 3.03.2014
2. PLx 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru 12.03.2014
3. PLx 95/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice și a campaniilor electorale Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 12.03.2014
4. PLx 96/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 10.03.2014
5. PLx 98/2014 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condi?iilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Buget 10.03.2014
6. PLx 101/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru 12.03.2014
7. PLx 562/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
8. PLx 599/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, jude?ean și local Cameră decizională 24.02.2014 Raport 17.02.2014
9. PLx 23/2014 Propunere legislativă pentru înfiin?area ghi?eului unic pentru înmatricularea autovehiculelor Cameră decizională 10.02.2014 Raport 4.03.2014
10. PLx 39/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situa?iei juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat " Cameră decizională 17.02.2014 Raport 27.02.2014
11. PLx 43/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri financiare Cameră decizională 17.02.2014 Raport 13.03.2014
12. PLx 91/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 10.03.2014 Raport

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 19 ianuarie 2020, 0:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro