Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 594/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative Prima Cameră TAC: 16.02.2015 19.12.2014 Raport 2.02.2015
2. PLx 402/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" București Cameră decizională 22.04.2014 Raport 13.05.2014
3. PLx 441/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învațamântul de stat, modificat și completat Cameră decizională 22.04.2014 Raport 13.05.2014
4. PLx 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj Cameră decizională 23.06.2014 Raport 25.06.2014
5. PLx 646/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 23.04.2014 Raport 14.05.2014
6. PLx 379/2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 15.09.2014
7. PLx 430/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 24.09.2014
8. PLx 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Cameră decizională 8.10.2014 Aviz pentru Com. Juridică 20.10.2014
9. PLx 489/2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 8.10.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 20.10.2014
10. PLx 498/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Cameră decizională 2.12.2014 Aviz pentru Com. Juridică 8.12.2014
11. PLx 507/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice Cameră decizională 2.12.2014 Aviz pentru Com. Industrii 9.12.2014
12. PLx 510/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Cameră decizională 2.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 9.12.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 5 decembrie 2019, 16:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro