Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: Camera 4113, etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Cameră decizională 8.10.2014 Aviz pentru Com. Juridică 20.10.2014
2. PLx 510/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Cameră decizională 2.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 9.12.2014
3. PLx 514/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Cameră decizională 2.12.2014 Aviz pentru Com. Juridică 10.12.2014
4. PLx 526/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice Cameră decizională 2.12.2014 Aviz pentru Com. Juridică 10.12.2014
5. PLx 546/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică 19.12.2014
6. PLx 547/2014 Propunere legislativă "Legea antreprenorului social" Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Economică 19.12.2014
7. PLx 552/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Muncă 19.12.2014
8. PLx 559/2014 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 19.12.2014
9. PLx 582/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Juridică 29.12.2014
10. PLx 588/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Juridică 29.12.2014
11. PLx 599/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Cameră decizională 19.12.2014 Aviz pentru Com. Cultură 29.12.2014
12. PLx 600/2014 Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități Cameră decizională 19.12.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 29.12.2014
13. PLx 601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 19.12.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 29.12.2014
14. PLx 31/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 9.02.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 16.02.2015
15. PLx 37/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 9.02.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 16.02.2015
16. PLx 51/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii Cameră decizională 16.02.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 23.02.2015
17. PLx 61/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră decizională 16.02.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 24.02.2015
18. PLx 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 23.02.2015 Aviz pentru Com. Buget Com. Sănătate 27.02.2015
19. PLx 107/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 6.03.2015
20. PLx 108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 6.03.2015
21. PLx 109/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 6.03.2015
22. PLx 113/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică 6.03.2015
23. PLx 115/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă 6.03.2015
24. PLx 116/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă 6.03.2015
25. PLx 118/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 6.03.2015
26. PLx 227/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Cameră decizională 11.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii 16.03.2015
27. PLx 230/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Cameră decizională 11.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 17.03.2015
28. PLx 251/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Buget 25.03.2015
29. PLx 269/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Buget 30.03.2015
30. PLx 284/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 31.03.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 5:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro