Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 et 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 227/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Cameră decizională 11.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii 16.03.2015
2. PLx 242/2015 Propunere legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii 25.03.2015
3. PLx 243/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 25.03.2015
4. PLx 245/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 25.03.2015
5. PLx 251/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Buget 25.03.2015
6. PLx 339/2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.39, Art.293 și Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 7.04.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 15.04.2015
7. PLx 629/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
8. PLx 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fară deținator, identificarea și controlul reproducerii câinilor Cameră decizională 24.02.2014 Raport 20.03.2014
9. PLx 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Cameră decizională 2.12.2014 Raport 18.12.2014
10. PLx 553/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
11. PLx 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Cameră decizională 2.03.2015 Raport 11.03.2015
12. PLx 102/2015 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România Cameră decizională 2.03.2015 Raport 11.03.2015
13. PLx 114/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români Cameră decizională 2.03.2015 Raport 11.03.2015
14. PLx 125/2015 Proiect de Lege privind completarea Legii poliției locale nr.155/2010 Cameră decizională 2.03.2015 Raport 17.03.2015
15. PLx 175/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență Cameră decizională 4.03.2015 Raport 17.03.2015
16. PLx 208/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră decizională 9.03.2015 Raport 26.03.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 13:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro