Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: corp B4 etaj 2 camera 25
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 434/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
4.06.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport 25.06.2007 Invitați: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
2. PLx 519/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Prima Cameră
TAC: 27.09.2007
3.09.2007 Referent responsabil:
consilier Silvia Vlăsceanu
Raport 17.09.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Transporturilor
3. PLx 522/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., semnat la București, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI-a
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Prima Cameră
TAC: 27.09.2007
3.09.2007 Referent responsabil: expert Isabela Robe, consilier Viorica Petrașcu Aviz pentru
Com. Buget
10.09.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor
4. PLx 523/2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Prima Cameră
TAC: 17.10.2007
3.09.2007 Referent responsabil: consilier Daniel Bădina Raport 17.09.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor
5. PLx 524/2007 Proiect de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Prima Cameră
TAC: 17.10.2007
3.09.2007 Referent responsabil: consilier Daniel Bădina Raport 17.09.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor
6. PLx 525/2007 Proiect de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF)
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Prima Cameră
TAC: 17.10.2007
3.09.2007 Referent responsabil:
consilier Silvia Vlăsceanu
Raport 17.09.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor
7. PLx 527/2007 Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Prima Cameră
TAC: 17.10.2007
3.09.2007 Referent responsabil:
consilier Viorela Gondoș, consilier Viorica Petrașcu
Raport 17.09.2007 Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
8. PLx 537/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Cameră
decizională
3.09.2007 Referent responsabil: expert Isabela Robe, consilier Viorica Petrașcu Aviz pentru
Com. Agricultură
10.09.2007 Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor
9. PLx 458/2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
11.06.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport 13.09.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
10. PLx 438/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
4.06.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport 18.09.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, inițiatorii: dep.Alexandru Mazăre, dep.Eduard Martin, dep.Corneliu Dida
11. PLx 452/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
4.06.2007 Referent responsabil:
consilier Viorica Petrașcu
Raport 18.09.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, inițiatorii: dep.Ioan Oltean, dep.Augustin Zegrean, dep.Daniel Buda, dep.Mircea Man
12. PLx 478/2007 Proiectul Legii Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
18.06.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport 18.09.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
13. PLx 461/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
6.09.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport comun suplimen- tar cu Com.pt. sănatate 11.09.2007 Invitați: Ministerul Sănătății Publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 5:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro