Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 714/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare Prima Cameră TAC: 30.12.2015 16.11.2015 Raport 7.12.2015
2. PLx 742/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Cameră decizională 28.10.2015 Raport 24.11.2015
3. PLx 770/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Cameră decizională 2.11.2015 Raport 26.11.2015
4. PLx 320/2015 Proiect de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățmântul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 Cameră decizională 21.10.2015 Raport 28.10.2015
5. PLx 347/2015 Proiect de Lege privind medicina școlară Cameră decizională 7.04.2015 Raport 23.04.2015
6. PLx 172/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice Cameră decizională 7.04.2014 Raport 29.04.2014
7. PLx 778/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 6.11.2015
8. PLx 792/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică 18.11.2015
9. PLx 814/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă Cameră decizională 16.11.2015 Aviz pentru Com. Juridică 26.11.2015
10. PLx 807/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare 16.11.2015 Aviz pentru Com. Buget 26.11.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 5:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro