Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 687/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Buget 27.10.2015
2. PLx 742/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 10.11.2015
3. PLx 764/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Cameră decizională 2.11.2015 Aviz pentru Com. Cultură 13.11.2015
4. PLx 653/2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Prima Cameră TAC: 16.12.2015 4.11.2015 Aviz pentru Com. Juridică 12.11.2015
5. PLx 777/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Industrii 9.11.2015
6. PLx 781/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 9.11.2015
7. PLx 784/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Cameră decizională 4.11.2015 Aviz pentru Com. Juridică 18.11.2015
8. PLx 807/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare 16.11.2015 Aviz pentru Com. Buget 26.11.2015
9. PLx 761/2015 Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Cameră decizională 2.11.2015 Raport 12.11.2015
10. PLx 766/2015 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989" Cameră decizională 2.11.2015 Raport 26.11.2015
11. PLx 771/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români Cameră decizională 2.11.2015 Raport 26.11.2015
12. PLx 318/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii Cameră decizională 16.06.2014 Raport 4.09.2014
13. PLx 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 25.02.2015 Raport 11.03.2015
14. PLx 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 28.04.2014 Raport 29.05.2014
15. PLx 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Cameră decizională 2.03.2015 Raport 11.03.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 decembrie 2019, 20:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro