Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, et.PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 184/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Prima Cameră TAC: 23.10.2017 6.06.2017 Aviz pentru Com. Buget 15.06.2017 Invitați: MFP
2. PLx 218/2017 Proiect de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
Cameră decizională 6.06.2017 Aviz pentru Com. Buget 13.06.2017 Invitați: MFP
3. PLx 222/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 190^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 6.06.2017 Aviz pentru Com. Sănătate 14.06.2017 Invitați: MS
4. COM (2017) 206 Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei Examinare fond 08.06.2017 Invitați: MAE
5. COM (2017) 250 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale Examinare fond 08.06.2017 Invitați: MAE
6. COM (2017) 252 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează Examinare fond 05.06.2017 Invitați: MAE
7. COM (2017) 253 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului Examinare fond și subsidiaritate 05.06.2017 Invitați: MAE

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 21 februarie 2020, 20:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro