Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: corp B4 etaj 2 camera 25
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 681/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
10.10.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport 27.11.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, inițiatorii: sen.Marius Marinescu, sen.Nicolae Vlad Popa, sen.David Gheorghe, dep.Daniel Buda, sen.Gheorghe Flutur, sen.Marin Bobeș, sen.Dan Cârlan, sen.Ivan Cismaru, sen.Cristian Cucuian, sen.Dorel Jurcan, sen.Alexandru Pereș, sen.Dan Gabriel Popa, sen.Verginia Șerbănescu, sen.Ioan Talpeș
2. PLx 726/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
31.10.2007 Referent responsabil: consilieri Silvia Vlăsceanu, Daniel Bădina Raport 22.11.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor, Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice
3. PLx 740/2007 Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
5.11.2007 Referent responsabil: expert Isabela Robe Aviz pentru
Com. Agricul-tură
Com. Învăță-mânt
5.12.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
4. PLx 778/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
14.11.2007 Referent responsabil: consilieri Viorela Gondoș, Viorica Petrașcu Aviz pentru
Com. Buget
4.12.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor
5. PLx 782/2007 Proiect de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Cameră
decizională
14.11.2007 Referent responsabil: expert Isabela Robe Aviz pentru
Com. Admini-strație publică
4.12.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Administrația Fondului pentru Mediu, inițiatorii: sen.Mircea Geoană, sen.Otilian Neagoe, dep.Constantin Niță, dep.Titus Corlățean, dep.Leonard Cazan
6. PLx 777/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Cameră
decizională
14.11.2007 Referent responsabil: consilier Daniel Bădina Raport 18.12.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor
7. PLx 790/2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Briatanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007
Prima Cameră
TAC: 14.02.2008
28.11.2007 Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș Aviz pentru
Com. Econo- mică
4.12.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 8 decembrie 2019, 15:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro