Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 627/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Cameră decizională 27.11.2017 Raport 12.12.2017
2. PLx 292/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 12.02.2018 23.10.2017 Raport 14.11.2017
3. PLx 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 12.02.2018 23.10.2017 Raport 14.11.2017
4. PLx 562/2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților Cameră decizională 7.12.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.12.2017
5. PLx 550/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.12.2017 Aviz pentru Com. Buget 14.12.2017
6. PLx 591/2017 Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană și sporirea natalității Cameră decizională 18.12.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Sănătate 1.02.2018
7. COM(2017) 673 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor – Consolidarea identită?ii europene prin educa?ie ?i cultur㠖 contribu?ia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Götenborg. COM (2017) 673. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. Termen: 08 februarie 2018.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 17:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro