Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 600/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare Cameră decizională 20.06.2018 Raport 5.09.2018
2. PLx 332/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 6.11.2018 20.06.2018 Raport 5.09.2018
3. COM (2018) 268 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educa?iei ?i culturii.
4. COM (2018) 267 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 12:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro