Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 36/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Ini?iator: senator PSD: Nicolae Șerban)
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 17.02.2020 Raport comun cu Com. Tehnologia Informa?iei 12.03.2020 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ?i Comunica?iilor, Serviciul de Teleconomica?ii Speciale, ini?iatorul
2. PLx 66/2020 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 17.02.2020 Raport comun cu Com. Apărare Com.Juridică Com. Transporturi 12.03.2020 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ?i Comunica?iilor
3. PLx 309/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear (Ini?iatori: dep.PSD: Gherman Dumitru, Halici Nicușor, Iancu Iulian, Mînzatu Roxana, Mohaci Mihai, Nosa Iuliu, Stancu Florinel, Toma Ilie, Velcea Nicolae, Vîrză Mihăiță; dep.UDMR: Bende Sándor; sen.PSD: Marin Gheorghe)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 1.07.2019 Raport comun cu Com. Juridică 10.09.2019 Invita?i: Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Nuclearelectrica, ini?iatorii
4. PLx 419/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 3.09.2018 Raport comun cu Com. Juridică 20.09.2018 Invita?i: Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ?i Comunica?iilor, Ministerul Muncii și Protec?iei Sociale, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării ?i Administrației, Secretariatul General al Guvernului
5. PLx 567/2008/ 2018 Reexaminare la Cererea Pre?edintelui României a Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Ini?iatori: dep.PSD: Iancu Iulian; dep.PNL: Ciopraga Mircea, Cristea Ioan, Lefter Ioan-Silviu, Rușanu Dan Radu)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.02.2020 Raport suplimentar III 25.02.2020 Invita?i: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării ?i Administrației, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri, ini?iatorii
6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic ?i Social European, Comitetul Regiunilor ?i Banca Europeană de Investi?ii – Strategia anuală pentru 2020 privind cre?terea durabilă [COM(2019)650] - Consilier: Isabela Robe Invita?i: Ministerul Mediului, Apelor ?i Pădurilor, Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri
7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European ?i Consiliu – Pregătirea Conferin?ei privind viitorul Europei [COM(2020)27] - Consilier: Isabela Robe Invita?i: Ministerul Mediului, Apelor ?i Pădurilor, Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri
8. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 5 iunie 2020, 16:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro