Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: de sedinte - camera 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 516/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Cameră
decizională
8.09.2008 Aviz pentru
Com. Sănătate
16.10.2008
2. PLx 517/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului Cameră
decizională
8.09.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
16.10.2008
3. PLx 518/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Cameră
decizională
8.09.2008 Aviz pentru
Com. Sănătate
16.10.2008
4. PLx 524/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră
decizională
8.09.2008 Aviz pentru
Com. Agricultură
Com. Juridică
16.10.2008
5. PLx 527/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar Cameră
decizională
8.09.2008 Aviz pentru
Com. Agricultură
16.10.2008
6. PLx 542/2008 Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România Cameră
decizională
16.09.2008 Aviz pentru
Com. Economică
7.10.2008
7. PLx 566/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Cameră
decizională
24.09.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
16.10.2008
8. PLx 567/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 Cameră
decizională
24.09.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
16.10.2008
9. PLx 573/2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră
decizională
24.09.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
6.11.2008
10. PLx 576/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice Cameră
decizională
24.09.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
6.11.2008
11. PLx 583/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului Cameră
decizională
24.09.2008 Aviz pentru
Com. Învățământ
6.11.2008
12. PLx 597/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate Cameră
decizională
8.10.2008 Aviz pentru
Com. Buget
23.10.2008
13. PLx 604/2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Cameră
decizională
8.10.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
23.10.2008
14. PLx 612/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română Cameră
decizională
8.10.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
12.11.2008
15. PLx 614/2008 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada - Kaleh Cameră
decizională
8.10.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
12.11.2008
16. PLx 616/2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră
decizională
8.10.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
12.11.2008
17. PLx 621/2008 Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 Cameră
decizională
8.10.2008 Aviz pentru
Com. Muncă
12.11.2008
18. PLx 648/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Agricultură
27.11.2008
19. PLx 651/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Muncă
27.11.2008
20. PLx 656/2008 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Buget
27.11.2008
21. PLx 657/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
27.11.2008
22. PLx 659/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Sănătate
27.11.2008
23. PLx 670/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
24. PLx 671/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
25. PLx 672/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
26. PLx 674/2008 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Muncă
4.12.2008
27. PLx 676/2008 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "Piața Pensionarilor", piața agroalimentară socială și în parc numit "Parcul Pensionarilor" Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
28. PLx 677/2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei) Cameră
decizională
29. PLx 682/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
30. PLx 684/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
31. PLx 685/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005 Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
32. PLx 693/2008 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Apărare
4.12.2008
33. PLx 695/2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Apărare
4.12.2008
34. PLx 701/2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Agricultură
Com. Juridică
4.12.2008
35. PLx 702/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Agricultură
4.12.2008
36. PLx 706/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
Com. Juridică
4.12.2008
37. PLx 707/2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez Cameră
decizională
4.11.2008 Aviz pentru
Com. Juridică
4.12.2008
38. PLx 290/2007 Proiect de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control Cameră
decizională
23.04.2007 Raport 17.05.2007
39. PLx 845/2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții Cameră
decizională
21.02.2008 Raport 6.03.2008
40. PLx 76/2008 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene Cameră
decizională
7.10.2008 Raport 21.10.2008
41. PLx 98/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră
decizională
3.03.2008 Raport 22.04.2008
42. PLx 217/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Cameră
decizională
7.10.2008 Raport 28.10.2008
43. PLx 221/2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole Cameră
decizională
7.10.2008 Raport 21.10.2008
44. PLx 235/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată Cameră
decizională
15.10.2008 Raport
45. PLx 238/2008 Propunere legislativă privind gestionarea populației canine Cameră
decizională
22.04.2008 Raport 19.06.2008
46. PLx 338/2008 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie;Cetățuia Înaltă;Ciocuța;Costești-Blidaru;Faieragu;Vârful lui Hulpe; Fețele Albe;Grădiștea Muncelului;Piatra Roșie - județul Hunedoara Cameră
decizională
15.10.2008 Raport
47. PLx 381/2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea Cameră
decizională
17.06.2008 Raport
48. PLx 391/2008 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare Cameră
decizională
17.06.2008 Raport 16.09.2008
49. PLx 395/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Cameră
decizională
15.10.2008 Raport
50. PLx 412/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân Cameră
decizională
17.06.2008 Raport 16.09.2008
51. PLx 423/2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră
decizională
15.10.2008 Raport
52. PLx 427/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Cameră
decizională
15.10.2008 Raport
53. PLx 505/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale Cameră
decizională
8.09.2008 Raport 30.10.2008
54. PLx 521/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Cameră
decizională
8.09.2008 Raport 30.10.2008
55. PLx 523/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale Cameră
decizională
8.09.2008 Raport 30.10.2008
56. PLx 526/2008 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași Cameră
decizională
8.09.2008 Raport 30.10.2008
57. PLx 530/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Cameră
decizională
8.09.2008 Raport 30.10.2008
58. PLx 562/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 23.10.2008
59. PLx 564/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 23.10.2008
60. PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 30.10.2008
61. PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
62. PLx 574/2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
63. PLx 575/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
64. PLx 577/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
65. PLx 579/2008 Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
66. PLx 580/2008 Propunere legislativă pentru construirea de creșe și grădinițe Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
67. PLx 582/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
68. PLx 584/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
69. PLx 585/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
70. PLx 587/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj Cameră
decizională
29.09.2008 Raport 18.11.2008
71. PLx 610/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe Cameră
decizională
8.10.2008 Raport 26.11.2008
72. PLx 613/2008 Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cameră
decizională
8.10.2008 Raport 26.11.2008
73. PLx 615/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Cameră
decizională
8.10.2008 Raport 26.11.2008
74. PLx 663/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 3.12.2008
75. PLx 679/2008 Propunere legislativă privind abrogarea Art.32 din Legea nr.350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările aduse de legea nr.289 din 7 iulie 2006;precum și modificarea legii prin adăugarea Art.32 indice(1) Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 18.12.2008
76. PLx 683/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 18.12.2008
77. PLx 697/2008 Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 18.12.2008

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 18:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro