Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: de sedinte 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 290/2007 Proiect de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control
Cameră
decizională
23.04.2007 Raport 17.05.2007
2. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Cameră
decizională
12.02.2008 Raport 26.02.2008
3. PLx 719/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
Cameră
decizională
29.10.2007 Raport 14.02.2008
4. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Cameră
decizională
19.12.2007 Raport 19.02.2008
5. PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
Cameră
decizională
19.12.2007 Raport 26.02.2008
6. PLx 221/2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole
Cameră
decizională
7.10.2008 Raport 21.10.2008
7. PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Cameră
decizională
5.05.2008 Raport 3.06.2008
8. PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră
decizională
17.06.2008 Raport 5.09.2008
9. PLx 565/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 30.10.2008
10. PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 30.10.2008
11. PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe
Cameră
decizională
24.09.2008 Raport 20.11.2008
12. PLx 587/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj
Cameră
decizională
29.09.2008 Raport 18.11.2008
13. PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
Cameră
decizională
8.10.2008 Raport 6.11.2008
14. PLx 606/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore Cameră
decizională
8.10.2008 Raport 6.11.2008
15. PLx 610/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Cameră
decizională
8.10.2008 Raport 26.11.2008
16. PLx 660/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 3.12.2008
17. PLx 664/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 3.12.2008
18. PLx 666/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 3.12.2008
19. PLx 678/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificările și completările ulterioare
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 18.12.2008
20. PLx 683/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 18.12.2008
21. PLx 686/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 16.12.2008
22. PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 16.12.2008
23. PLx 688/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 16.12.2008
24. PLx 676/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
Cameră
decizională
5.11.2007 Raport 12.11.2007

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 ianuarie 2021, 7:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro