Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: etaj 4 camera 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 25/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare Cameră
decizională
2.02.2009 Aviz pentru
Com. Juridică
19.02.2009
2. PLx 27/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Cameră
decizională
2.02.2009 Aviz pentru
Com. Buget
19.02.2009
3. PLx 28/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Cameră
decizională
2.02.2009 Aviz pentru
Com. Buget
19.02.2009
4. PLx 35/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Cameră
decizională
2.02.2009 Aviz pentru
Com. Juridică
19.02.2009
5. PLx 47/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Tehnologia informației
26.02.2009
6. PLx 48/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Tehnologia informației
26.02.2009
7. PLx 52/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
26.02.2009
8. PLx 54/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
26.02.2009
9. PLx 56/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Economică
26.02.2009
10. PLx 60/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
26.02.2009
11. PLx 62/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Agricultură
Com. Învățământ
26.02.2009
12. PLx 65/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Agricultură
26.02.2009
13. PLx 67/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
Com. Sănătate
26.02.2009
14. PLx 78/2009 Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Drepturile omului
3.03.2009
15. PLx 82/2009 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
3.03.2009
16. PLx 105/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Agricultură
2.03.2009
17. PLx 106/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Buget
2.03.2009
18. PLx 98/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Prima Cameră
TAC: 12.03.2009
16.02.2009 Raport 27.02.2009
19. PLx 19/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 Prima Cameră
TAC: 18.03.2009
2.02.2009 Raport 18.02.2009
20. PLx 631/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea Cameră
decizională
3.02.2009 Raport 17.02.2009
21. PLx 42/2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervației arheologice Dacia (Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) Cameră
decizională
10.02.2009 Raport 3.03.2009
22. PLx 61/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare Cameră
decizională
3.02.2009 Raport 17.02.2009
23. PLx 588/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Prima Cameră
TAC: 21.02.2009
1.10.2008 Raport 14.10.2008
24. PLx 249/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Cameră
decizională
3.02.2009 Raport 17.02.2009
25. PLx 676/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane Cameră
decizională
5.11.2007 Raport 12.03.2009
26. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Cameră
decizională
12.02.2008 Raport 12.03.2009
27. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră
decizională
19.12.2007 Raport 12.03.2009
28. PLx 40/2009 Propunere legislativă privind creșterea capacității administrative și a performanțelor autorităților și instituțiilor publice Cameră
decizională
2.02.2009 Raport 3.03.2009
29. PLx 41/2009 Propunere legislativă privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural Cameră
decizională
2.02.2009 Raport 3.03.2009

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 8:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro