Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: etaj 4 camera 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 114/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Buget 5.03.2009
2. PLx 117/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Industrii 5.03.2009
3. PLx 118/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 5.03.2009
4. PLx 119/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Juridică 5.03.2009
5. PLx 120/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Buget 5.03.2009
6. PLx 129/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Apărare 5.03.2009
7. PLx 719/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic Cameră decizională 29.10.2007 Raport 12.03.2009
8. PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân Cameră decizională 19.12.2007 Raport 26.02.2008
9. PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
- Raportori: Zanfir Iorguș, Seres Denes, Lucia Varga
Cameră decizională 5.05.2008 Raport 12.03.2009
10. PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 17.06.2008 Raport 12.03.2009
11. PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe
- Raportor: Sorin Zanfirescu
Cameră decizională 24.09.2008 Raport 20.11.2008
12. PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
- Raportor: Ion Călin
Cameră decizională 8.10.2008 Raport 12.03.2009
13. PLx 23/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 2.02.2009 Raport 3.03.2009 Raport preliminar de respingere de la Comisia juridică
14. PLx 24/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 2.02.2009 Raport 3.03.2009 Raport preliminar de respingere de la Comisia juridică
15. PLx 61/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră decizională 11.02.2009 Raport 10.03.2009
16. PLx 131/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului Prima Cameră TAC: 19.03.2009 23.02.2009 Raport 5.03.2009
17. PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural Cameră decizională 24.09.2008 Raport 30.10.2008 Retrimis la Comisie în 24.02.2009
18. PLx 681/2008 Propunere legislativă privind protecția spațiilor verzi Cameră decizională 4.11.2008 Raport 18.12.2008 Retrimis la Comisie în 24.02.2009
19. PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Cameră decizională 4.11.2008 Raport 12.03.2009

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 2:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro