Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 468/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Cameră decizională 5.10.2009 Aviz pentru Com. Industrii 14.10.2009
2. PLx 469/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Cameră decizională 5.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 14.10.2009
3. PLx 474/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
Cameră decizională 5.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 19.10.2009
4. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Cameră decizională 1.09.2009 Raport 22.09.2009
5. PLx 388/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Cameră decizională 29.09.2009 Raport 13.10.2009
6. PLx 421/2009 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei
Cameră decizională 16.09.2009 Raport 14.10.2009
7. PLx 424/2009 Propunere legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local
Cameră decizională 16.09.2009 Raport 14.10.2009
8. PLx 425/2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
Cameră decizională 16.09.2009 Raport 14.10.2009
9. PLx 428/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
Prima Cameră TAC: 4.11.2009 21.09.2009 Raport 5.10.2009
10. PLx 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 21.09.2009 Raport 15.10.2009
11. PLx 446/2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu
Prima Cameră TAC: 6.11.2009 12.10.2009 Raport 26.10.2009
12. PLx 467/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Cameră decizională 5.10.2009 Raport 22.10.2009
13. PLx 481/2009 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare
Cameră decizională 12.10.2009 Raport 6.11.2009

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 13 decembrie 2019, 5:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro