Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 734/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 13.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene, ISCIR, CNCIR
2. PLx 814/2010 Propunere legislativă privind recuperarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje de băuturi
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică 13.12.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, inițiator: dep.Iulian Iancu - PSD

3. PLx 103/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 16.03.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 23.03.2011 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice4. PLx 113/2011 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 16.03.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 30.03.2011 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, inițiatori: dep.Matei Brătianu - PSD, dep.Radu Coclici - PSD, dep.Ioan Damian - PSD, dep.Cornel Itu - PSD, dep.Gheorghe Ciobanu - PDL, dep.Marius Dugulescu - PDL, dep.Petru Movilă - PDL, dep.Mircia Giurgiu - Independent, dep.Amet Aledin - Minorități
5. PLx 53/2010 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 1.03.2011 Raport Reexaminare 15.03.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 539/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 9.11.2010 Raport comun cu Com. Agricultură 22.11.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice

7. PLx 102/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 16.03.2011 Aviz pentru Com. Buget 23.03.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
8. PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 5.05.2008 Raport 12.03.2009 Invitați: ANRSC, Ministerul Administrației și Internelor (la nivel de raportori)
9. PLx 257/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport 27.05.2010 La nivel de raportori
10. PLx 558/2010 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de întreținere a infrastructurii rutiere din România
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inițiatori: sen.Marius Sorin Bota - PSD, dep.Mircea Gheorghe Drăghici - PSD
11. PLx 521/2010 Propunere legislativă privind Programul Național de Autostrăzi și Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 și măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză și subantrepriză
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inițiatori: sen.Marius Sorin Bota - PSD, dep.Iulian Iancu - PSD
12. PLx 552/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inițiator: dep.Iulian Iancu - PSD
13. PLx 69/2011 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 2.03.2011 Raport 15.03.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
14. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 10 decembrie 2019, 2:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro