Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 199/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 26.04.2011 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 3.05.2011 Invitați: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 187/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu, consilier Viorela Gondoș, consilier Silvia Vlăsceanu, consilier Teodor Bobiș
Cameră decizională 12.04.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 19.04.2011 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 213/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 2.05.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 16.05.2011 Invitați: Ministerul Sănătății, inițiator: sen.Mario Ovidiu Oprea - PNL
4. PLx 212/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 2.05.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 13.05.2011 Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inițiatori: dep.Culiță Tărâță - Indep., dep.Stelian Fuia - PDL, dep.Ioan Munteanu - Indep., dep.Ion Dumitru - PSD, dep.Marian Ghiveciu - PSD, dep.Constantin Chiriță - PDL, dep.Pavel Horj - PNL
5. PLx 174/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 13.04.2010 Raport 6.05.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ANRE, inițiator: dep.Iulian Iancu - PSD
6. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 6.04.2009 Raport 28.02.2011 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
7. PLx 249/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 4.05.2009 Raport 10.06.2009 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiator: dep.Zoicaș Gheorghe - PSD
8. PLx 653/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiator: dep.Zoicaș Gheorghe - PSD
9. PLx 151/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiator: dep.Relu Fenechiu - PNL
10. PLx 479/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 14.09.2010 Raport 5.10.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiatorii: 39 deputați și senatori
11. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiatorii: dep.Călin Ion - PSD,
sen.Necula Marius Gerard - PDL, sen.Bălan Gheorghe Pavel - PSD, sen.Belacurencu Trifon - PSD, sen.Corlățean Titus - PSD, sen.Lazar Sorin Constantin - PSD, sen.Țuțuianu Adrian - PSD, sen.Nicoară Romeo Florin - PNL, sen.Günthner Tiberiu - UDMR
12. PLx 36/2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 15.02.2011 Raport 16.03.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, inițiator: dep.Relu Fenechiu - PNL

13. PLx 549/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 2.11.2009 Raport 24.11.2009 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor, inițiatori: sen.Toni Greblă - PSD, sen.Ion Rușeț - PDL
14. PLx 700/2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 22.11.2010 Raport 21.12.2010 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiatorii: deputați PDL, deputați PSD, deputați independenți, senatori Mixt
15. PLx 715/2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiatori: deputați PDL, deputați PSD, deputați PNL, deputați UDMR, deputați Minorități, deputați Independenți, senatori PDL, senatori PNL
16. PLx 141/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 28.03.2011 Raport comun cu Com.Juridică 12.04.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Sănătății, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii. Familiei și Protecției Sociale, Departamentul pentru Afaceri Europene, ANPC
17. PLx 143/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 28.03.2011 Raport comun cu Com.Apărare 12.04.2011 Invitați: Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, CNCAN, Ministerul Finanțelor Publice
18. PLx 194/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 26.04.2011 Aviz pentru Com. Buget 3.05.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice
19. PLx 176/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 6.04.2011 Raport 5.05.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice
20. PLx 731/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Administrației și Internelor
21. PLx 110/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 16.03.2011 Raport 14.04.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
22. Planul 2011 pentru eficiență energetică Invitați: Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ANRE
23. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 5:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro