Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 778/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protec?ia reciprocă a informa?iilor clasificate, semnat la Bucure?ti la 29 iunie 2011
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Prima Cameră TAC: 3.03.2012 19.12.2011 Aviz pentru Com. Apărare 27.12.2011 La nivel de raportori
2. PLx 781/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Prima Cameră TAC: 6.03.2012 22.12.2011 Raport 2.02.2012 La nivel de raportori
3. PLx 1/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunica?iile electronice
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Prima Cameră TAC: 25.02.2012 1.02.2012 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 6.02.2012 La nivel de raportori
4. PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 20.12.2011 Reexaminare 1.02.2012 La nivel de raportori
5. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 2:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro