Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport [COM(2011)650] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
2. Comunicare - Infrastructuri europene integrate pentru stimularea creșterii [COM(2011)676] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
3. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne [COM(2011)883] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

4. PLx 198/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 11.05.2011 Invitați: Consiliul Concurenței
5. PLx 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 13.04.2010 Raport 6.05.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul pentru Afaceri Europene
6. PLx 715/2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, inițiatori: deputați PDL, deputați PSD, deputați PNL, deputați UDMR, deputați Minorități, deputați Independenți, senatori PDL, senatori PNL
7. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 18:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro