Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. Comunicare - Politica aeroportuară în Uniunea Europeană - rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică, conectivitatea și mobilitatea durabilă [COM(2011)823] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Europene

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniunea Europeană și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului [COM(2011)824] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Europene

3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene (Reformare) [COM(2011)827] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Europene


4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2011)828] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Europene
5. PLx 564/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii"
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 31.10.2011 Raport comun cu Com.Buget 16.11.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice6. PLx 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 13.04.2010 Raport 6.05.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene7. PLx 198/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 11.05.2011 Invitați: Consiliul Concurenței
8. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 ianuarie 2021, 16:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro