Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. Comunicare - perspectiva energetică 2050 COM(2011)885 Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Afacerilor Europene, ANRE

2. CARTE VERDE - restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din experiența recentă COM(2012)7 - Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

3. PLx 37/2012 Proiect de Lege privind aderarea României la acordul parțial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți)
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Prima Cameră TAC: 3.05.2012 20.03.2012 Raport comun cu Com.Cultură 2.04.2012 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național4. PLx 646/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 21.11.2011 Raport 8.12.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice


5. PLx 482/2010 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 9.11.2011 Raport suplimentar 23.11.2011 Invitați: inițiatorii, Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 769/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 19.12.2011 Raport 7.02.2012 Invitați: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ANRE

7. PLx 727/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ANRE
8. PLx 268/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 9.05.2011 Raport 7.06.2011 Invitați: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ANRE, inițiatori: sen.PD-L: Borza Dorel Constantin Vasile, Urban Iulian,
sen.PSD: Constantinescu Florin,
sen.PNL: Bîgiu Marian Cristinel, David Cristian, Frâncu Emilian Valentin, Nicoară Marius Petre, Oprea Mario-Ovidiu, Pașca Liviu Titus, Popa Cornel
9. PLx 205/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 25.05.2011 Invitați: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ANRE, inițiator: sen.PNL: Bîgiu Marian Cristinel
10. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 13 decembrie 2019, 7:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro