Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 769/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 19.12.2011 Raport 7.02.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
2. PLx 727/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
3. PLx 268/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 9.05.2011 Raport 7.06.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, inițiatorii: sen.PD-L: Borza Dorel Constantin Vasile, Urban Iulian, sen.PSD: Constantinescu Florin, sen.PNL: Bîgiu Marian Cristinel, David Cristian, Frâncu Emilian Valentin, Nicoară Marius Petre, Oprea Mario-Ovidiu, Pașca Liviu Titus, Popa Cornel
4. PLx 205/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 25.05.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, inițiator: sen.PNL: Bîgiu Marian Cristinel
5. PLx 458/2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 11.06.2007 Raport Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
6. PLx 58/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantită?i de combustibili pentru unii operatori economici
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Finanțelor Publice
7. PLx 61/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe8. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agen?ia Na?ională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administra?ia Na?ională "Apele Române"
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 10.04.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 17.04.2012 Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice
9. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 17 ianuarie 2021, 23:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro