Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 786/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafe?e de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteni?a, jude?ul Călăra?i, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteni?a și amenajare port turistic"
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională Aviz pentru Com. Juridică 30.12.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Administrației și Internelor, inițiatorii: dep.PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian, dep.PSD: Boabeș Dumitru, Damian Ioan, Niculescu-Mizil Ștefănescu Tohme Oana,
dep.PNL: Motreanu Dan-Ștefan, sen.PD-L: Dumitru Constantin, sen.Prog.: Nedelcu Vasile
2. PLx 319/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea și completarea datelor cu caracter personal și protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 10.09.2012 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 17.09.2012 Invitați: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Afacerilor Europene

3. PLx 216/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de pia?ă
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012 Invitați: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inițiator: dep.PSD: Socaciu Victor
4. PLx 280/2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de pia?ă
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 26.06.2012 Raport 12.09.2012 Invitați: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inițiatorii: sen.PSD: Măgureanu Cezar Mircea, sen.Prog.: Chirvăsuță Laurențiu, Chivu Sorin Serioja, Diaconescu Cristian, Grosu Corneliu, Iordănescu Anghel, Mărcuțianu Ovidius, Nedelcu Vasile

5. PLx 104/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 16.03.2011 Raport comun cu Com.Buget 31.03.2011 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor

6. PLx 62/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 10.04.2012 Raport comun cu Com.Buget 25.04.2012 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor
7. PLx 279/2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 26.06.2012 Raport comun cu Com.Buget 12.09.2012 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, inițiatorii: dep.fara grup: Giurgiu Mircia, dep.PD-L: Arion Viorel, Dugulescu Marius Cristinel, Movilă Petru, dep.Prog.: Ciuhodaru Tudor
8. PLx 9/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 4.02.2008 Raport 21.02.2008 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

9. PLx 424/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 17.06.2008 Raport 16.09.2008 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
10. PLx 138/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 2.03.2009 Raport 26.03.2009 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
11. PLx 54/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.03.2010 Raport 8.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
12. PLx 67/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr.13/2007
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.03.2010 Raport 8.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
13. PLx 68/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.03.2010 Raport 8.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
14. PLx 70/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei electrice
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 16.03.2010 Raport 8.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
15. PLx 257/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport 27.05.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
16. PLx 417/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 1.09.2010 Raport 16.09.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
17. PLx 465/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.86 din Legea energiei electrice nr.13/2007
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 14.09.2010 Raport 28.09.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
18. PLx 420/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 20.06.2011 Raport 5.09.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
19. PLx 87/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 23.04.2012 Raport 17.05.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
20. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
21. PLx 452/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 4.06.2007 Raport 18.09.2007 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
22. PLx 647/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 2.10.2007 Raport 22.11.2007 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
23. PLx 651/2007 Propunere legislativă priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 2.10.2007 Raport 22.11.2007 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
24. PLx 575/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
25. PLx 808/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
26. PLx 86/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 23.04.2012 Raport 17.05.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
27. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 decembrie 2019, 20:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro