Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 50/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi?ii publice în domeniile apărării și securită?ii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 17.04.2012 Raport comun cu Com. Apărare Com. Juridică 25.04.2012 Invitați: Ministerul Apărării Naționale, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

2. PLx 319/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea și completarea datelor cu caracter personal și protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 10.09.2012 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 17.09.2012 Invitați: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

3. PLx 274/2012 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor în insolven?ă
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 26.06.2012 Aviz pentru Com. Juridică 3.09.2012 Invitați: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, inițiator: dep.PSD: Silvestru Mircea Lup

4. PLx 220/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport comun cu Com. Apărare 20.05.2010 Invitați: Ministerul Apărării Naționale, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
5. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 30.03.2009 Raport comun cu Com.Adm. Publică 28.04.2009 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

6. PLx 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport comun cu Com.Adm. Publică 30.06.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice


7. PLx 258/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităților
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport comun cu Com.Adm. Publică 30.06.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

8. PLx 829/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 29.11.2010 Raport comun cu Com.Adm. Publică 28.12.2010 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

9. PLx 471/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 14.09.2010 Raport comun cu Com. Juridică 3.12.2010 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
10. PLx 809/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 29.11.2010 Raport comun cu Com. Juridică 28.12.2010 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
11. PLx 590/2011 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 7.11.2011 Raport comun cu Com. Juridică 30.11.2011 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
12. PLx 417/2011 Proiectul de Lege - Legea Turismului
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 15.11.2011 Raport comun cu Com.Adm. Publică 29.11.2011 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

13. PLx 729/2010 Proiect de Lege privind vânzarea locuințelor aflate în administrarea Societății Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriași
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 24.11.2010 Raport comun cu Com. Juridică 23.12.2010 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
14. PLx 564/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii"
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 31.10.2011 Raport comun cu Com.Buget 16.11.2011 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice15. PLx 214/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 30.03.2009 Raport comun cu Com.Muncă 28.04.2009 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Finanțelor Publice,
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

16. PLx 674/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 5.04.2011 Raport comun cu Com. Juridică 19.04.2011 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor

17. PLx 117/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 16.03.2011 Raport comun cu Com. Juridică 14.04.2011 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor
18. PLx 149/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 28.03.2011 Raport comun cu Com. Juridică 26.04.2011 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor
19. PLx 243/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în ac?iuni a unor sume datorate statului de către Compania Na?ională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societă?ii Na?ionale a Căilor Ferate Române
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 12.06.2012 Raport comun cu Com.Buget 18.06.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
20. PLx 347/2011 Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 16.05.2011 Raport comun cu Com.Buget 14.06.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice
21. PLx 356/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 23.05.2011 Raport comun cu Com. Juridică 7.06.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
22. PLx 272/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul na?ional de dezvoltare a infrastructurii
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 26.06.2012 Raport comun cu Com.Buget Com. Juridică 11.09.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
23. PLx 165/2012 Proiectul Legii penru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfe?elor cu alte moduri de transport
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.05.2012 Raport comun cu Com. Tehnologia informației 20.06.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

24. PLx 259/2012 Proiect de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 25.06.2012 Raport comun cu Com. Juridică 4.09.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
25. PLx 393/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 28.06.2010 Raport 16.09.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
26. PLx 625/2010 Propunere legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
27. PLx 718/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
28. PLx 259/2011 Propunere legislativă privind regimul special maritim
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 9.05.2011 Raport 7.06.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
29. PLx 261/2011 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 9.05.2011 Raport 7.06.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
30. PLx 648/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 21.11.2011 Raport 14.12.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
31. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 decembrie 2019, 18:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro