Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 344/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condi?ii speciale a unor locuri de muncă
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 24.09.2012 Aviz pentru Com. Muncă 27.09.2012 Invitați: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, inițiator: dep.PD-L: Arion Viorel


2. PLx 324/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.09.2012 Aviz pentru Com. Buget 26.09.2012 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
3. PLx 325/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea dispozi?iilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protec?iei proprietă?ii industriale și regimul de utilizare a acestora
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.09.2012 Aviz pentru Com. Buget 26.09.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Ministerul Finanțelor Publice

4. PLx 174/2010/ 2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 3.09.2012 Raport Reexaminare 5.09.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, inițiator: dep.PSD: Iulian Iancu
5. PLx 349/2012 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbe?ti-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societă?ii Na?ionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Jude?ean Vâlcea
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 24.09.2012 Raport 4.10.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, inițiatorii: dep.PSD: Iulian Iancu, Aurel Vlădoiu grup deputați
6. PLx 734/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 5.12.2011 Raport comun cu Com. Sănătate 28.12.2011 Invitați: Ministerul Sănătății, Coaliția pentru nutriția adecvată a sugarilor și copiilor de vârstă mică, inițiatorii: dep.PDL: Roberta Anastase, dep.PSD: Rodica Nassar

7. PLx 397/2011 Proiect de Lege privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 14.06.2011 Raport 24.06.2011 Invitați: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
8. PLx 214/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 30.03.2009 Raport comun cu Com.Muncă 28.04.2009 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

9. PLx 482/2010 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 9.11.2011 Raport suplimentar 23.11.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: dep.PDL: Gheorghe Tinel, Nicușor Păduraru, Cristian Petrescu, Clement Negruț, Lucian Bode, George Ionescu, dep.PNL: Doru Leșe
10. PLx 646/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 8.05.2012 Raport suplimentar 6.06.2012 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

11. PLx 312/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obliga?ia agen?ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: dep.Indep: Mircia Giurgiu, dep.Prog.: Tudor Ciuhodaru, dep.PDL: Petre Movilă
12. PLx 272/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul na?ional de dezvoltare a infrastructurii
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 26.06.2012 Raport comun cu Com.Buget Com.Adm. Publică 11.09.2012 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

13. PLx 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 8.05.2012 Raport Reexaminare 7.06.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

14. PLx 394/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 14.06.2011 Raport comun cu Com.Adm. Publică 24.06.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
15. PLx 565/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 31.10.2011 Raport comun cu Com.Adm. Publică 16.11.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
16. PLx 163/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflată pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
17. PLx 629/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
18. PLx 187/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizarea și a tarifului de trecere pe re?eaua drumuri na?ionale din România
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inițiatorii: sen.PD-L: Plăcintă Sorina, sen.PSD: Mardare Radu Cătălin, sen.UDMR: Frunda György, sen.Prog.: Chivu Sorin Serioja
19. PLx 840/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 15.10.2008 Raport comun cu Com. Juridică Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiator: dep.Minoritati: Ibram Iusein


20. PLx 274/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 9.05.2011 Raport comun cu Com. Juridică 7.06.2011 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiatorii: dep.PNL: Dumitrică George Ionuț, Gerea Andrei Dominic, Palăr Ionel, Stroe Ionuț-Marian
21. PLx 563/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 5.04.2011 Raport comun cu Com. Juridică Reexaminare 19.04.2011 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiator: dep.PD-L: Călian Petru
22. PLx 154/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.05.2012 Raport comun cu Com. Juridică 14.06.2012 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiatorii: sen.PD-L: Necula Marius, sen.PSD: Belacurencu Trifon, sen.PNL: Nicoară Romeo, sen.UDMR: Günthner Tiberiu

23. PLx 193/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.05.2012 Raport comun cu Com. Juridică 20.06.2012 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiator: dep.Prog.: Ciuhodaru Tudor
24. PLx 195/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 29.05.2012 Raport comun cu Com. Juridică 20.06.2012 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiator: dep.PSD: Socaciu Victor
25. PLx 69/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 10.04.2012 Raport comun cu Com. Juridică 2.05.2012 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, inițiatorii: dep.PSD: Ghiveciu Marian, Roman Ioan Sorin
26. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 3:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro