Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 379/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a crean?elor administrate de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS-S.A.Ia?i
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Economică 8.10.2012 Invitați: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 376/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2012 privind prorogarea teremenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ?tiin?ifică și dezvoltarea tehnologică
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Învățământ 8.10.2012 Invitați:Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 380/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Economică 8.10.2012 Invitați:Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Autoritatea pentru valorificarea Activelor Statului
4. PLx 387/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Buget 9.10.2012 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice
5. PLx 193/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 11.05.2011 Invitați:Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului
6. PLx 719/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Afacerilor Europene
7. PLx 166/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legisla?iei Uniunii Europene care armonizează condi?iile de comercializare a produselor
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Afacerilor Europene
8. PLx 364/2010 Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 31.05.2010 Raport 22.06.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dep.PSD Petru Călian
9. PLx 623/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 8.05.2012 Raport 7.06.2012 Invitați:Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
10. PLx 257/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al opera?iunilor cu produse cu dublă utilizare
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 18.06.2012 Raport 26.06.2012 Invitați:Departamentul pentru controlul exporturilor-ANCEX, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Europene
11. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 6:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro