Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: camera 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 98/2007 Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
01.03.2007 Referent responsabil:
consilier Silvia Vlăsceanu
Raport 27.03.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Agenția Română pentru Conservarea Energiei, inițiatorii: dep.Iusein Ibram – Minorități, dep.Varujan Pambuccian – Minorități
2. PLx 357/2007 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
08.05.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Raport 29.05.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Agenția Română pentru Conservarea Energiei, inițiatorii: sen.Viorel Arion, sen.Mihai Țâbuleac
3. PLx 282/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
24.04.2007 Referent responsabil:
consilier Silvia Vlăsceanu
Raport 17.05.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, inițiatorii: dep.Viorel Oancea, dep.Corneliu Momanu, dep.Gheorghe Adrian Miuțescu, sen.Gheorghe David
4. PLx 333/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
03.05.2007 Referent responsabil:
expert Isabela Robe, expert Viorica Petrașcu
Aviz pentru
Com. pentru muncă
16.05.2007 Invitați: Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, inițiator: dep.Mircia Giurgiu
5. PLx 295/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
24.04.2007 Referent responsabil:
consilier
Viorela Gondoș, consilier Silvia Vlăsceanu
Raport 17.05.2007 Invitați: Ministerul pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii Liberale, inițiator: dep.Mircia Giurgiu
6. PLx 320/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea
Cameră
decizională
03.05.2007 Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu Aviz pentru Com.buget 15.05.2007 Invitați: Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Afacerilor Externe
7. PLx 350/2007 Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial - Raportori: Dep.Iulian Iancu, Dep. Istvan Antal, Dep.Bivolaru Ioan, Dep.Aura Vasile, Dep. Andrian Mihei, Dep.Oana Manolescu, Dep. Corneliu Momanu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Claudiu Pop, Dep.Dan Ioan Popescu, Dep.Victor Sanda, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Mircea Ciopraga, Dep. Constantin Petrea Cameră
decizională
03.05.2007 Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș Aviz pentru Com. Cultură 16.05.2007 Invitați: Ministerul Culturii și Cultelor, inițiatorii: dep.Angela Buciu, dep.Emilian Frâncu, dep.Mihai Mălaimare, dep.Cătălin Micula, dep.Mona Muscă, dep.Petre Străchinaru, dep.Raluca Turcan
8. PLx 379/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
- Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Cameră
decizională
09.05.2007 Referent responsabil:
consilier Daniel Bădina, consilier Octavian Martin
Aviz pentru
Com. Administrație publică
24.05.2007 Invitați: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Inspectoratul de Stat în Construcții, inițiatorii: sen.Marius Marinescu, sen.Alexandru Pereș, dep.Augustin Zegrean
9. PLx 906/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval - Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea Cameră
decizională
28.11.2007 Referent responsabil:
consilier Daniel Bădina, expert Isabela Robe
Raport 14.12.2006 Invitați: Ministerul Transporturilor
10. PLx 971/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României - Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea Cameră
decizională
19.12.2007 Referent responsabil:
consilier Daniel Bădina
Raport 12.02.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor
11. PLx 222/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea Cameră
decizională
11.04.2007 Referent responsabil:
consilier Daniel Bădina, expert Isabela Robe
Aviz pentru Com.adm. publică 24.04.2007 Invitați: Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
12. PLx 296/2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. – C.F.R.” actualilor chiriași a locuințelor de serviciu.
Raportori: Dep.Bivolaru Ioan, Dep. Aura Vasile, Dep.Istvan Antal, Dep.Andrian Mihei, Dep. Laurențiu Mironescu, Dep.Oana Manolescu, Dep.Ibram Iusein, Dep.Corneliu Momanu, Dep.Claudiu Pop, Dep.Iulian Iancu, Dep.Dumitru Dragomir, Dep.Romeo Hanganu, Dep. Gelil Eserghep, Dep.Constantin Petrea
Cameră
decizională
24.04.2007 Referent responsabil:
consilier Daniel Bădina, consilier Octavian Martin
Raport 17.05.2007 Invitați: Ministerul Transporturilor, Inițiatori: dep.Adrian Moisoiu, dep.Mircea Purceld, dep.Petre Movilă, dep.Aurelia Vasile, dep.Radu Moldovan, dep.Petru Călian, dep.Cornel Știrbeț, dep.Gheorghe Gabor, dep.Mircia Giurgiu

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 11 decembrie 2019, 21:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro