Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru sănătate și familie

consultați: Ordinea de zi
sala: 2
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 478/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013
2. PLx 558/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
3. PLx 559/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
4. PLx 516/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea cre?elor Prima Cameră TAC: 10.02.2014 16.12.2013 Aviz pentru Com. Administrație 23.12.2013
5. PLx 587/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.02.2014
6. PLx 624/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Buget 4.02.2014
7. PLx 630/2013 Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părin?i sunt pleca?i temporar în străinătate Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 4.02.2014
8. PLx 648/2013 Propunere legislativă privind protec?ia drepturilor persoanelor vârstnice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.02.2014
9. PLx 671/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Conven?iei asupra aspectelor civile ale răpirii international de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 Cameră decizională 23.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 5.02.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 18:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro