Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Informaþii publice > Serviciile Camerei Deputaþilor > Atribuþii ºi activitãþi > Departamentul de studii parlamentare ºi politici UE > Direcþia pentru Uniunea Europeanã > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente sosite în ultimele: zile

Notã:
Dacã documentele în limba românã conþin diacritice care nu sunt afiºate corect, trebuie sã instalaþi: "Eu Fonts Update"

Rezultate:59
Pagini: 
1   2   3  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Românã(RO), English(EN), Français(FR)
1 INFO-CONS2(2022)5477/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires générales)
2 COM(2022)21

Emitent:Comisia Europeanã
RO RAPORT AL COMISIEI CÃTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind aplicarea Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de
abrogare a Directivei 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the application of Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the
Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and
repealing Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du
20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
et abrogeant la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil
3 COM(2022)20

Emitent:Comisia Europeanã
RO Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrãtorii
disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/006 ES/Cataluña
automotive
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced
Workers following an application from Spain – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive
FR Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur
des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Espagne – EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive
4 SWD(2022)10

Emitent:Comisia Europeanã
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Final report - Sector inquiry into consumer Internet of Things
5 COM(2022)19

Emitent:Comisia Europeanã
RO RAPORT AL COMISIEI CÃTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN
Raport final - Ancheta sectorialã privind internetul obiectelor destinat consumatorilor
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Final report - sector inquiry into consumer Internet of Things
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN
Rapport final - Enquête sectorielle sur l'internet des objets pour les consommateurs
6 SWD(2021)260

Emitent:Comisia Europeanã
EN PART 1/4
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
IMPACT ASSESSMENT REPORT
Accompanying the documents
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2009/138/EC as regards proportionality, quality of supervision,
reporting, long-term guarantee measures, macro-prudential tools, sustainability risks,
group and cross-border supervision
and
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a
framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings
and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and
Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012
  Related documents:
 1. PART 2/4
  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
  IMPACT ASSESSMENT REPORT
  Accompanying the documents
  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
  Directive 2009/138/EC as regards proportionality, quality of supervision, reporting,
  long-term guarantee measures, macro-prudential tools, sustainability risks, group and
  cross-border supervision
  and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing
  a framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings
  and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and
  Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012
 2. PART 3/4
  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
  IMPACT ASSESSMENT REPORT
  Accompanying the documents
  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
  Directive 2009/138/EC as regards proportionality, quality of supervision, reporting,
  long-term guarantee measures, macro-prudential tools, sustainability risks, group and
  cross-border supervision
  and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing
  a framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings
  and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and
  Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012
 3. PART 4/4
  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
  IMPACT ASSESSMENT REPORT
  Accompanying the documents
  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
  Directive 2009/138/EC as regards proportionality, quality of supervision, reporting,
  long-term guarantee measures, macro-prudential tools, sustainability risks, group and
  cross-border supervision
  and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing
  a framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings
  and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and
  Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012
7 INFO-CONS2(2021)14018/21

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3827th Council meeting
General Affairs
FR RÉSULTATS DE LA SESSION DU CONSEIL
3827e session du Conseil
Affaires générales
8 COM(2022)17

Emitent:Comisia Europeanã
EN Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on building bridges for effective European higher education cooperation
9 SWD(2022)6

Emitent:Comisia Europeanã
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the documents
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a
European strategy for universities
and the Commission Proposal for a Council Recommendation on building bridges for
effective European higher education cooperation
10 COM(2022)16

Emitent:Comisia Europeanã
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
on a European strategy for universities
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
DES RÉGIONS
sur une stratégie européenne en faveur des universités
11 COM(2021)775

Emitent:Comisia Europeanã
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind protejarea Uniunii și a statelor membre ale acesteia împotriva constrângerilor
economice exercitate de țãrile terțe
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
  privind protejarea Uniunii și a statelor membre ale acesteia împotriva constrângerilor
  economice exercitate de țãrile terțe
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition
économique exercée par des pays tiers
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  de la
  proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
  relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition
  économique exercée par des pays tiers
12 CONS(2022)5387/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN MINUTES OF THE MEETING OF THE PRESIDENTIAL TROIKA OF
COSAC (26 November 2021) and MINUTES OF THE MEETING OF THE
LXVI COSAC (29-30 November 2021); VTC format, Ljubljana
13 INFO-CONS2(2022)CM 1003/1/22 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
FR CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
14 INFO-CONS2(2022)5185/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Economice și Financiare)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Economic and Financial Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
15 CONS(2022)5266/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN Proposal for a Council Directive restructuring the Union framework for
the taxation of energy products and electricity (recast) - [10872/21 -
COM(2021) 563 final – 2021/0213 (CNS)]
- Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity
and Proportionality1
16 INFO-CONS2(2022)5157/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Agriculturã și Pescuit)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Agriculture and Fisheries)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Agriculture et pêche)
17 CONS(2022)5218/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on shipments of waste and amending Regulations
(EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
[14135/21 - COM (2021) 709 final]
‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality1
18 COM(2022)10

Emitent:Comisia Europeanã
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care trebuie adoptatã în numele Uniunii în cadrul celei de a 225-a sesiuni
a Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) în ceea ce privește
adoptarea preconizatã a amendamentului 178 la anexa 1, a amendamentului 47 la
anexa 6 partea I, a amendamentului 40 la anexa 6 partea II, a amendamentului 24 la
anexa 6 partea III, a amendamentului 7 la anexa 7, a amendamentului 109 la anexa 8, a
amendamentului 91 la anexa 10 volumul IV, a amendamentului 17 la anexa 14
volumul I, a amendamentului 18 la anexa 17 și a amendamentului 29 la anexa 9 la
Convenția privind aviația civilã internaționalã
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the 225th session of the
Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) as regards the
envisaged adoption of Amendment 178 to Annex 1, Amendment 47 to Annex 6 Part I,
Amendment 40 to Annex 6 Part II, Amendment 24 to Annex 6 Part III, Amendment 7 to
Annex 7, Amendment 109 to Annex 8, Amendment 91 to Annex 10, Vol IV, Amendment
17 to Annex 14, Vol I, Amendment 18 to Annex 17 and Amendment 29 to Annex 9 to the
Convention on International Civil Aviation
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 225e session du
Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant
l’adoption envisagée de l’amendement 178 à l’annexe 1, de l’amendement 47 à
l’annexe 6, partie I, de l’amendement 40 à l’annexe 6, partie II, de l’amendement 24 à
l’annexe 6, partie III, de l’amendement 7 à l’annexe 7, de l’amendement 109 à
l’annexe 8, de l’amendement 91 à l’annexe 10, volume IV, de l’amendement 17 à
l’annexe 14, volume I, de l’amendement 18 à l’annexe 17 et de l’amendement 29 à
l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale
19 COM(2022)12

Emitent:Comisia Europeanã
RO RAPORT AL COMISIEI CÃTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind exercitarea delegãrii de competențe cãtre Comisie pentru adoptarea de acte
delegate, în temeiul articolului 6 alineatul (6), al articolului 7 alineatul (6) și al
articolului 27 din Directiva 2016/798
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the exercise of delegation of powers to the Commission to adopt delegated acts,
pursuant to Article 6(6), 7(6) and 27 of Directive 2016/798
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’exercice par la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués qui lui est
conféré en vertu de l'article 6, paragraphe 6, de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article
27 de la directive (UE) 2016/798
20 COM(2022)9

Emitent:Comisia Europeanã
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind prelungirea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor
de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe dintre Comunitatea
Europeanã și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe
de altã parte
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the extension of the Agreement on the promotion, provision and use of Galileo and
GPS satellite-based navigation systems and related applications between the European
Community and its Member States and the United States of America
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la reconduction de l’accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des
systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées
conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-
Unis d’Amérique, d’autre part
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 1:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro