Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente supuse procedurii de SUBSIDIARITATE

Subsidiaritate:

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:11
Pagini: 
1  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2021)780

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[08-12-2021]  - Dată final:[02-02-2022]
Nr. zile rămase:8
RO Propunere de
RECOMANDARE A CONSILIULUI
privind cooperarea polițienească operativă
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de RECOMANDARE A CONSILIULUI
  privind cooperarea polițienească operațională
Scrisoare de sesizare
FR
Proposition de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
relative à la coopération policière opérationnelle
  Related documents:

 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de RECOMMANDATION DU CONSEIL
  relative à la coopération policière opérationnelle
2 COM(2021)570

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[22-12-2021]  - Dată final:[16-02-2022]
Nr. zile rămase:22
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
amending Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own resources of the European Union
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne
2 COM(2021)569

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[22-12-2021]  - Dată final:[16-02-2022]
Nr. zile rămase:22
RO Propunere de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2020/2093 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de regulament al Consiliului
  de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2020/2093 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL REGULATION
amending Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Regulation
  amending Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
  modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027
2 COM(2021)817

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-12-2021]  - Dată final:[11-02-2022]
Nr. zile rămase:17
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2008/118/CE și a Directivei (UE) 2020/262 (reformare) în ceea
ce privește magazinele duty-free situate în terminalul francez al tunelului de sub
Canalul Mânecii
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DIRECTIVE
amending Directive 2008/118/EC and Directive (EU) 2020/262 (recast) as regards taxfree
shops situated in the French terminal of the Channel Tunnel
FR Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2008/118/CE et la directive (UE) 2020/262 (refonte) en ce qui
concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel
sous la Manche
2 COM(2021)760

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2022]  - Dată final:[14-03-2022]
Nr. zile rămase:48
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI,
2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI,
2009/829/JAI și 2009/948/JAI ale Consiliului și a Directivei 2014/41/UE a
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește digitalizarea cooperării
judiciare
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Council Directive 2003/8/EC, Council Framework Decisions 2002/465/JHA,
2002/584/JHA, 2003/577/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA,
2008/947/JHA, 2009/829/JHA and 2009/948/JHA, and Directive 2014/41/EU of the
European Parliament and of the Council, as regards digitalisation of judicial
cooperation
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2003/8/CE du Conseil, les décisions-cadres 2002/465/JAI,
2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI,
2009/829/JAI et 2009/948/JAI du Conseil et la directive 2014/41/UE du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne la numérisation de la coopération judiciaire
2 COM(2021)759

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2022]  - Dată final:[14-03-2022]
Nr. zile rămase:48
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind digitalizarea cooperării judiciare și a accesului la justiție în cadrul procedurilor
transfrontaliere în materie civilă, comercială și penală și de modificare a anumitor acte
din domeniul cooperării judiciare
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  privind digitalizarea cooperării judiciare și a accesului la justiție în cadrul procedurilor
  transfrontaliere în materie civilă, comercială și penală și de modificare a anumitor acte
  din domeniul cooperării judiciare
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil,
commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial
cooperation
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil,
  commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial
  cooperation
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les
affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales, et modifiant certains actes dans
le domaine de la coopération judiciaire
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  de la
  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les
  affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales, et modifiant certains actes dans
  le domaine de la coopération judiciaire
2 COM(2021)757

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2022]  - Dată final:[14-03-2022]
Nr. zile rămase:48
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații digitale în cazurile de terorism
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and the Council and
Council Decision 2005/671/JHA, as regards the digital information exchange in
terrorism cases
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
2 COM(2021)756

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2022]  - Dată final:[14-03-2022]
Nr. zile rămase:48
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcționării echipelor
comune de anchetă și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a collaboration platform to support the functioning of Joint Investigation
Teams and amending Regulation (EU) 2018/1726
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des
équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726
2 COM(2021)731

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[13-12-2021]  - Dată final:[07-02-2022]
Nr. zile rămase:13
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the transparency and targeting of political advertising
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on the transparency and targeting of political advertising
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  de la proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique
2 COM(2021)753

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[06-12-2021]  - Dată final:[31-01-2022]
Nr. zile rămase:6
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind măsurile împotriva operatorilor de transport care facilitează sau se implică în
traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală
pe teritoriul Uniunii Europene
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on measures against transport operators that facilitate or engage in trafficking in
persons or smuggling of migrants in relation to illegal entry into the territory of the
European Union
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant des mesures contre les opérateurs de transport qui facilitent la traite des
êtres humains ou le trafic de migrants en lien avec l’entrée irrégulière sur le territoire de
l’Union européenne, ou qui se livrent à ces pratiques
2 COM(2021)706

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2022]  - Dată final:[14-03-2022]
Nr. zile rămase:48
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii a anumitor produse de bază și produse
asociate cu defrișările și degradarea pădurilor, precum și exportul acestora din Uniune
și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii a anumitor produse de bază și produse
  asociate cu defrișările și degradarea pădurilor, precum și exportul acestora din Uniune
  și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain
commodities and products associated with deforestation and forest degradation and
repealing Regulation (EU) No 995/2010
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain
  commodities and products associated with deforestation and forest degradation and
  repealing Regulation (EU) No 995/2010
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir
de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la
dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  de la
  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir
  de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la
  dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 3:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro