Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update".


An:
Emitent: Tipologie document:
Tip document:
Categorie UE:
Subsidiaritate:
Tematici:
Comisii interesate:
Rezultate:462
Pagini: 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 C(2020)3714

Emitent:Comisia Europeană
RO RĂSPUNS LA AVIZELE PARLAMENTELOR NAȚIONALE
2 COM(2020)422

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the mobilisation of the Contingency Margin in 2020 to continue humanitarian
support to refugees in Turkey
3 COM(2020)423

Emitent:Comisia Europeană
EN DRAFT AMENDING BUDGET No 6
TO THE GENERAL BUDGET 2020
Reflecting in the budget 2020 the launch of the recovery plan for Europe
4 COM(2020)421

Emitent:Comisia Europeană
EN DRAFT AMENDING BUDGET No 5
TO THE GENERAL BUDGET 2020
Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria
crisis in Jordan, Lebanon and Turkey
5 COM(2020)233

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale
tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19
(Text cu relevanță pentru SEE)
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions in order to
address the impact of COVID-19 crisis
(Text with EEA relevance)
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires
pour faire face aux effets de la crise de la COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
6 COM(2020)408

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[04-06-2020]  - Dată final:[30-07-2020]
Nr. zile rămase:54
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANEXE
  la Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
Scrisoare de sesizare
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une facilité pour la reprise et la résilience
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  à la proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant une facilité pour la reprise et la résilience
2 COM(2020)217

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
Recuperarea și confiscarea activelor
Asigurarea faptului că nu este rentabil să se săvârșească infracțiuni
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  RAPORTUL COMISIEI EUROPENE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI
  CONSILIU
  Recuperarea și confiscarea activelor
  Asigurarea faptului că nu este rentabil să se săvârșească infracțiuni
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
Asset recovery and confiscation:
Ensuring that crime does not pay
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMANT AND
  THE COUNCIL
  Asset recovery and confiscation:
  Ensuring that crime does not pay
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Recouvrement et confiscation d'avoirs:
Garantir que le crime ne paie pas
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  du
  RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
  Recouvrement et confiscation d'avoirs:
  Garantir que le crime ne paie pas
3 COM(2020)224

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind punerea în aplicare a Fondului european pentru dezvoltare durabilă
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the implementation of the European Fund for Sustainable Development
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur la mise en oeuvre du Fonds européen pour le développement durable
4 COM(2020)220

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[04-06-2020]  - Dată final:[30-07-2020]
Nr. zile rămase:54
RO Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al
Uniunii
(Text cu relevanță pentru SEE)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism
(Text with EEA relevance)
FR Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de
l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2 CONS(2020)8370/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From The Italian Chamber of Deputies
To The President of the Council of the European Union
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on providing Macro-Financial Assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID-19 pandemic
crisis [7476/20 - COM(2020) 65 final]
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
3 COM(2020)459

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[02-06-2020]  - Dată final:[28-07-2020]
Nr. zile rămase:52
RO Propunere modificată de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de
stabilire a normelor sale de participare și de diseminare,
de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru
cercetare și inovare Orizont Europa,
de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de
instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare
internațională,
de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de
stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi
elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice
PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor
(UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
Scrisoare de sesizare
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and
Innovation, laying down its rules for participation and dissemination,
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on establishing the specific programme implementing Horizon Europe – the Framework
Programme for Research and Innovation,
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation
Instrument,
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States
under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the
European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of
the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the
European Parliament and of the Council
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion,
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche
et l’innovation «Horizon Europe»,
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale,
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des
règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres
dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la
PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil
2 COM(2020)461

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[04-06-2020]  - Dată final:[30-07-2020]
Nr. zile rămase:54
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996
privind ajutorul umanitar
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EC) N° 1257/96 of 20 June 1996 concerning Humanitarian Aid
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) nº 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire
2 COM(2020)403

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Programului InvestEU
  Related documents:
 1. ANNEX 2
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 2. ANNEX 3
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 3. ANNEX 5
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 4. ANNEX 1
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 5. ANNEX 4
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the InvestEU Programme
  Related documents:
 1. ANNEX 2
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 2. ANNEX 3
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 3. ANNEX 5
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 4. ANNEX 1
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 5. ANNEX 4
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme InvestEU
  Related documents:
 1. ANNEX 2
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 2. ANNEX 3
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 3. ANNEX 5
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 4. ANNEX 1
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 5. ANNEX 4
  ANNEXES
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
3 COM(2020)215

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al
Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care
se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending the Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council
of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the
Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de
réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest
4 COM(2020)404

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[04-06-2020]  - Dată final:[30-07-2020]
Nr. zile rămase:54
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui
Instrument de sprijin pentru solvabilitate
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2015/1017 as regards creation of a Solvency Support
Instrument
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d’un instrument
de soutien à la solvabilité
2 COM(2020)442

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru
Europa
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
  CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
  EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
  Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a Planului de redresare pentru
  Europa
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS
The EU budget powering the recovery plan for Europe
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
  PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
  ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
  REGIONS
  The EU budget powering the recovery plan for Europe
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION COMMUNICATION DE LA
COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe
DES RÉGIONS
Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  à la
  COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
  CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
  EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
  Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe
3 COM(2020)440

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
  COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
  REGIUNILOR
  Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Adjusted Commission Work Programme 2020
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
  Adjusted Commission Work Programme 2020
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020
  Related documents:
 1. ANNEXES
  à la
  COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
  CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
  DES RÉGIONS
  Remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020
4 COM(2020)443

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere modificată de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la propunerea modificată de
  REGULAMENT AL CONSILIULUI
  de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027
EN Amended proposal for a
COUNCIL REGULATION
laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the amended proposal for a
  COUNCIL REGULATION
  laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  à la proposition modifiée de
  RÈGLEMENT DU CONSEIL
  fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027
5 COM(2020)453

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru
o tranziție justă
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru
  o tranziție justă
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une
transition juste
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  du
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une
  transition juste
6 SWD(2020)92

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 5 iunie 2020, 16:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro