Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update".


An:
Emitent: Tipologie document:
Tip document:
Categorie UE:
Subsidiaritate:
Tematici:
Comisii interesate:
Rezultate:37
Pagini: 
1   2  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 INFO-CONS2(2022)5477/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires générales)
2 COM(2022)21

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind aplicarea Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de
abrogare a Directivei 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the application of Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the
Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and
repealing Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du
20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
et abrogeant la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil
3 COM(2022)20

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii
disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/006 ES/Cataluña
automotive
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced
Workers following an application from Spain – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive
FR Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur
des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Espagne – EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive
4 SWD(2022)10

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Final report - Sector inquiry into consumer Internet of Things
5 COM(2022)19

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN
Raport final - Ancheta sectorială privind internetul obiectelor destinat consumatorilor
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Final report - sector inquiry into consumer Internet of Things
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN
Rapport final - Enquête sectorielle sur l'internet des objets pour les consommateurs
6 COM(2022)17

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on building bridges for effective European higher education cooperation
7 SWD(2022)6

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the documents
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a
European strategy for universities
and the Commission Proposal for a Council Recommendation on building bridges for
effective European higher education cooperation
8 COM(2022)16

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
on a European strategy for universities
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
DES RÉGIONS
sur une stratégie européenne en faveur des universités
9 CONS(2022)5387/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN MINUTES OF THE MEETING OF THE PRESIDENTIAL TROIKA OF
COSAC (26 November 2021) and MINUTES OF THE MEETING OF THE
LXVI COSAC (29-30 November 2021); VTC format, Ljubljana
10 INFO-CONS2(2022)CM 1003/1/22 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
FR CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
11 INFO-CONS2(2022)5185/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Economice și Financiare)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Economic and Financial Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
12 CONS(2022)5266/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN Proposal for a Council Directive restructuring the Union framework for
the taxation of energy products and electricity (recast) - [10872/21 -
COM(2021) 563 final – 2021/0213 (CNS)]
- Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity
and Proportionality1
13 INFO-CONS2(2022)5157/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Agricultură și Pescuit)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Agriculture and Fisheries)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Agriculture et pêche)
14 CONS(2022)5218/22

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on shipments of waste and amending Regulations
(EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
[14135/21 - COM (2021) 709 final]
‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality1
15 COM(2022)10

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul celei de a 225-a sesiuni
a Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) în ceea ce privește
adoptarea preconizată a amendamentului 178 la anexa 1, a amendamentului 47 la
anexa 6 partea I, a amendamentului 40 la anexa 6 partea II, a amendamentului 24 la
anexa 6 partea III, a amendamentului 7 la anexa 7, a amendamentului 109 la anexa 8, a
amendamentului 91 la anexa 10 volumul IV, a amendamentului 17 la anexa 14
volumul I, a amendamentului 18 la anexa 17 și a amendamentului 29 la anexa 9 la
Convenția privind aviația civilă internațională
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the 225th session of the
Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) as regards the
envisaged adoption of Amendment 178 to Annex 1, Amendment 47 to Annex 6 Part I,
Amendment 40 to Annex 6 Part II, Amendment 24 to Annex 6 Part III, Amendment 7 to
Annex 7, Amendment 109 to Annex 8, Amendment 91 to Annex 10, Vol IV, Amendment
17 to Annex 14, Vol I, Amendment 18 to Annex 17 and Amendment 29 to Annex 9 to the
Convention on International Civil Aviation
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 225e session du
Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant
l’adoption envisagée de l’amendement 178 à l’annexe 1, de l’amendement 47 à
l’annexe 6, partie I, de l’amendement 40 à l’annexe 6, partie II, de l’amendement 24 à
l’annexe 6, partie III, de l’amendement 7 à l’annexe 7, de l’amendement 109 à
l’annexe 8, de l’amendement 91 à l’annexe 10, volume IV, de l’amendement 17 à
l’annexe 14, volume I, de l’amendement 18 à l’annexe 17 et de l’amendement 29 à
l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale
16 COM(2022)12

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind exercitarea delegării de competențe către Comisie pentru adoptarea de acte
delegate, în temeiul articolului 6 alineatul (6), al articolului 7 alineatul (6) și al
articolului 27 din Directiva 2016/798
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the exercise of delegation of powers to the Commission to adopt delegated acts,
pursuant to Article 6(6), 7(6) and 27 of Directive 2016/798
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’exercice par la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués qui lui est
conféré en vertu de l'article 6, paragraphe 6, de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article
27 de la directive (UE) 2016/798
17 COM(2022)9

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind prelungirea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor
de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe dintre Comunitatea
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe
de altă parte
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the extension of the Agreement on the promotion, provision and use of Galileo and
GPS satellite-based navigation systems and related applications between the European
Community and its Member States and the United States of America
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la reconduction de l’accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des
systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées
conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-
Unis d’Amérique, d’autre part
18 SWD(2022)3

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
Proposal for a Council Recommendation
on learning for environmental sustainability
19 COM(2022)11

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
RECOMANDARE A CONSILIULUI
privind învățarea pentru durabilitatea mediului
EN Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on learning for environmental sustainability
FR Proposition de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
sur l’apprentissage au service de la durabilité environnementale
20 SWD(2022)4

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
Proposal for a Council Recommendation
on the mobility of young volunteers across the European Union
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 3:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro