COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O AGENDĂ EUROPEANĂ PRIVIND MIGRAȚIA

Număr înregistrare:
»Birou permanent:BPI-52/E
»Document UE:COM(2015)240
 - Emitent:Comisia Europeană
 - Categorie:Documente de consultare - comunicări
 - Tipologie:nelegislativ
 - Domenii/Tematici: Politica externă comună
Politica de securitate și apărare
Justiție, Libertate, Securitate
 - Titlu:
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O AGENDĂ EUROPEANĂ PRIVIND MIGRAȚIA
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS UN AGENDA EUROPÉEN EN MATIÈRE DE MIGRATION
Examinare:
  -  pe fond
Stadiu la data 30.06.2015: Procedura finalizata

Derularea procedurii de examinare parlamentară
Data   Acțiunea
27.05.2015   Prezentare în Biroul permanent
consultați:Lista BP (11/E/25.05.2015)
 dosar IPEX
28.05.2015   Trimis spre examinare la:
- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
- Comisia juridică, de disciplină și imunități
- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
- Comisia pentru politică externă
termen: 10.06.2015
    Trimis spre examinare la Comisia pentru afaceri europene
termen: 17.06.2015
09.06.2015   Primire proiect final de opinie de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
consultați:Proiect de opinie (4c-12/181/09.06.2015)
    Primire proiect de opinie de la Comisia pentru politică externă
consultați:Proiect de opinie (4c-13/33/09.06.2015)
10.06.2015   Primire proiect de opinie de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
consultați:Proiect de opinie (4c-5/428/10.06.2015)
23.06.2015   Primire documente de la Comisia pentru afaceri europene
consultați:Opinie finală (4c-19/412/23.06.2015)
30.06.2015   BP propune includerea pe OZ a plenului
    Înscris pe ordinea de zi a Plenului (PHCD nr.70/2015)
consultați:Proiect de Hotărâre de adoptare a Opiniei (70/30.06.2015)
    Dezbatere în plen
consultați stenograma ședinței sau înregistrarea video
    Adoptare OPINIE de către plen
rezultat vot (pentru adoptare): pentru=288 contra=0 abtineri=5 (prezenti=293)
consultați stenograma ședinței sau înregistrarea video
consultați:Hotărâre de adoptare a Opiniei (59/30.06.2015)
    Încetarea procedurii de examinare
02.07.2015   Publicare HCD in MOF nr. 485 din 2 iulie 2015
16.11.2015   Răspunsul Comisiei Europene
consultați:Răspunsul CE (C(2015)7664/16.11.2015)