Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 30 - 31 mai 2022

Aprobată: 25.05.2022
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. -
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 46/2022).
-
1. Pl-x 434/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 434/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2021
Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 606/2021 Propunerea legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale (Pl-x 606/2021) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 13.12.2021
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru antreprenoriat
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
4. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
5. Pl-x 291/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 291/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.05.2022
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
6. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
7. Pl-x 138/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 138/2022) - lege organică
Raport- Comisia pentru învățământ
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 25.06.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
8. Pl-x 14/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) și completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 14/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 20.12.2021
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -16.05.2022
Cameră decizională
9. Pl-x 400/2021 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 400/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
10. Pl-x 426/2021 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 iunie "Ziua Iei" (PL-x 426/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2021
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare)-distribuit -26.04.2022
Cameră decizională
11. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
12. Pl-x 193/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 193/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
13. Pl-x 553/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române-TAROM" - S.A. (PL-x 553/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.11.2021
Raport comun - Comisia pentru transporturi, Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -10.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 255/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny" și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 255/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
15. Pl-x 145/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991 (PL-x 145/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.03.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -11.05.2022
Cameră decizională
16. Pl-x 22/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 22/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 2.02.2022
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia juridică și Comisia pentru mediu
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
17. Pl-x 601/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 18.09.2018 și Raport comun suplimetar (Adoptare) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 18.06.2019 (Plen - 3.06.2019)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
18. Pl-x 196/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (PL-x 196/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -18.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
19. Pl-x 77/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. (PL-x 77/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.02.2022
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru politică economică (Adoptare)-distribuit -26.04.2022
Cameră decizională
20. Pl-x 114/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 114/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport - Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)-distribuit -26.04.2022
Cameră decizională
21. Pl-x 231/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 231/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.05.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare)-distribuit -3.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 555/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (PL-x 555/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.11.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -9.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 60/2022 Proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 60/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.02.2022
Raport-Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Cameră decizională
24. Pl-x 533/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (PL-x 533/2018/2019) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018) - distribuit -10.05.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
25. Pl-x 83/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 83/2022) - lege ordinară- Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -10.05.2022
Cameră decizională
26. Pl-x 149/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 149/2022) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.04.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
27. Pl-x 479/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x 479/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport- Comisia pentru sănătate(Adoptare) - distribuit -18.05.2022
Cameră decizională
Prioritate legislativă
28. Pl-x 220/2022 Proiectul de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 220/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.04.2022
Raport- Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 173/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății "Complexul Energetic Oltenia"- S.A. (PL-x 173/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 04.04.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii(Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 385/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun-Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 89/2020) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 426/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PL-x 426/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 30.06.2020
Raport -Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 37/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 37/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 149/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 149/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -18.03.2019
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Cameră decizională
34. Pl-x 499/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 499/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.03.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -16.05.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen - 17.06.2021 (BP 17.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-16.05.2022.

VOT FINAL

Luni, 30 mai 2021, ora 17,15

Marți, 31 mai 2022, ora 11,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 26 mai 2022, 12:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro