Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2015

Aprobată: 22.06.2015

Modificată plen - 24.06.2015

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 371/2015 Proiectul de Lege privind Codul fiscal (PL-x 371/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -27.04.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 23.06.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
3. Pl-x 385/2015 Proiectul de Lege privind Codul de procedură fiscală (PL-x 385/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.04.2015
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 23.06.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
4. Pl-x 445/2015 Proiectul de Lege privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 445/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -3.06.2015
Raport - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale (Adoptare) - distribuit - 17.06.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 457/2013 Reexaminarea Legii privind parteneriatul public-privat, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.390 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.532 din 17 iulie 2014 (PL-x 457/2013/2015) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -9.06.2015
Raport comun-Comisia juridică și Comisia pentru industrii

Termenul de depunere a raportului - 16.06.2015
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
6. Pl-x 376/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PL-x 376/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.05.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 16.06.2015 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.06.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 697/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PL-x 697/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 29.11.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 16.06.2015 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.06.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 476/2015 Proiectul de Lege privind anularea unor obligații fiscale (PL-x 476/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -15.06.2015
Raport-Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 23.06.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 477/2015 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PL-x 477/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.06.2015
Raport comun-Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură

Termenul de depunere a raportului - 23.06.2015
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
10. Pl-x 478/2015 Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (PL-x 478/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.06.2015
Raport comun-Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 24.06.2015


Procedură de urgență
Cameră decizională

11. Pl-x 491/2015 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103 - a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 (PL-x 491/2015) - lege ordinară
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 23.06.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -22.06.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -2
2.10.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
12. Pl-x 551/2014
Pl-x 32/2014
Pl-x 172/2015
Pl-x 196/2015
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 551/2014) – lege ordinar㠖Adoptat de Senat –3.12.2014
Cameră decizională
Prioritate legislativă
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014) – lege ordinară - Respinsă de Senat – 4.02.2014
Raport – Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
- Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 172/2015) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 196/2015) – lege ordinar㠖Adoptat de Senat –4.03.2015
Cameră decizională
Raport comun asupra celor patru inițiative legislative – Comisia pentru administrație publică (Adoptarea PL-x 551/2014 și Respingerea: PL-x 32/2014; PL-x 172/2015 și PL-x 196/2015) – distribuit – 19.06.2015
13. Pl-x 134/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 134/2015) – lege ordinar㠖Adoptat de Senat –25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit - 24.06.2015
Cameră decizională
14. Pl-x 193/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii (PL-x 193/2014) – lege organic㠖Adoptat de Senat –8.04.2014
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 23.06.2015
Cameră decizională
Prioritate legislativă
15. Pl-x 479/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 479/2015) – lege ordinar㠖Adoptat de Senat –16.06.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit – 23.06.2015
Cameră decizională
16. Pl-x 122/2015 Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative (PL-x 122/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport- Comisia juridică
Cameră decizională

Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     I. PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ

 
17. Pl-x 393/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 393/2015) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă

Termenul de depunere a raportului - 10.06.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -6.05.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
19.06.2015,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
18. Pl-x 403/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 403/2015) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 18.06.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -11.05.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
11.09.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     II. REEXAMINĂRI

 
19. Pl-x 28/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 28/2015/13.05.2015) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 11.05.2015
Procedură de urgență

Raport - Comisia pentru mediu (Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii în forma inițială adoptată de Parlament) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     III. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
20. Pl-x 335/2014 Proiectul de Lege privind economia socială (PL-x 335/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru politică economică
și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 17.06.2015
Cameră decizională
21. Pl-x 320/2015 Proiectul de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (PL-x 320/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 18.06.2015
Cameră decizională
22. Pl-x 405/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 405/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare) - distribuit - 18.06.2015
Cameră decizională
23. PHCD 62/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80 (PH CD 62/2015). Format PDF
24. PHCD 63/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final (PH CD 63/2015). Format PDF
25. PHCD 64/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82 (PH CD 64/2015). Format PDF
26. PHCD 65/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42(PH CD 65/2015). Format PDF
27. PHCD 66/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135(PH CD 66/2015). Format PDF
28. PHCD 67/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136 (PH CD 67/2015). Format PDF
29. PHCD 68/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63 (PH CD 68/2015). Format PDF
30. PHCD 69/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM(2015) 185 (PH CD 69/2015).
Format PDF
31. PHCD 70/2015 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O agendă europeană privind migrația- COM (2015) 240 (PH CD 70/2015).
Format PDF
32. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestru II al anului 2014 - distribuit- 18.06.2015 PDF format

     IV. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
33. Pl-x 35/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 35/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
34. Pl-x 272/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (Pl-x 272/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015
Cameră decizională
35. Pl-x 499/2014 Propunerea legislativă privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare (Pl-x 499/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015
Cameră decizională
36. Pl-x 378/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 378/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2015
Cameră decizională
37. Pl-x 585/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
38. Pl-x 62/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 62/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 12.02.2015
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
39. Pl-x 379/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (Pl-x 379/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
40. Pl-x 371/2014
Pl-x 542/2014
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 371/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale (Pl-x 542/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 11.03.2015
41. Pl-x 591/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 591/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
42. Pl-x 33/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 33/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
43. Pl-x 111/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 111/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
44. Pl-x 525/2014 Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului (Pl-x 525/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
45. Pl-x 47/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 47/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
46. Pl-x 454/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1 1 ) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2014 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 18.03.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. A fost primit Raportul comun suplimentar - 18.03.2015.
47. Pl-x 163/2015 Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român (Pl-x 163/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2015
Cameră decizională
48. Pl-x 592/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
49. Pl-x 590/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 590/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
50. Pl-x 714/2011 Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă (PL-x 714/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
51. Pl-x 77/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar (Pl-x 77/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
52. Pl-x 179/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 179/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
53. Pl-x 137/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
54. Pl-x 130/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
55. Pl-x 545/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 545/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
56. Pl-x 170/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
57. Pl-x 46/2015 Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune (Pl-x 46/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
58. Pl-x 44/2015 Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor (Pl-x 44/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
59. Pl-x 431/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 431/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
60. Pl-x 51/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 51/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
61. Pl-x 165/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
62. Pl-x 597/2013 Propunerea legislativă privind trecerea canalului și barajului de pe pârâul Bușmei din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în domeniul public al Comunei Farcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcașa, Județul Neamț (Pl-x 597/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
63. Pl-x 613/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 613/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
64. Pl-x 508/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 508/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 25.03.2015
Cameră decizională
65. Pl-x 212/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x 212/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 25.03.2015
Cameră decizională
66. Pl-x 583/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
67. Pl-x 306/2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor (Pl-x 306/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
68. Pl-x 297/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
69. Pl-x 221/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității (Pl-x 221/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
70. Pl-x 407/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
71. Pl-x 34/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 34/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
72. Pl-x 84/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 84/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
73. Pl-x 155/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
74. Pl-x 372/2014 Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
75. Pl-x 207/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit. a (Pl-x 207/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
76. Pl-x 203/2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României (Pl-x 203/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
77. Pl-x 148/2015 Propunerea legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație (Pl-x 148/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
78. Pl-x 139/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.05.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
79. Pl-x 181/2015 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
80. Pl-x 45/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
81. Pl-x 600/2014 Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități (Pl-x 600/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
82. Pl-x 174/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii (PL-x 174/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.04.2015
Cameră decizională
83. Pl-x 161/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 161/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
84. Pl-x 166/2015 Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 166/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
85. Pl-x 226/2015 Propunerea legislativă privind modificarea art.9 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 226/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
86. Pl-x 165/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura (PL-x 165/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.04.2015
Cameră decizională
87. Pl-x 113/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată (Pl-x 113/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.04.2015
Cameră decizională
88. Pl-x 277/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 277/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 22.04.2015
Cameră decizională
89. Pl-x 283/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 283/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
90. Pl-x 274/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Schi în România" (Pl-x 274/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
91. Pl-x 351/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 351/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget - (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
92. Pl-x 218/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației (Pl-x 218/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
93. Pl-x 475/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
94. Pl-x 376/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (Pl-x 376/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
95. Pl-x 517/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
96. Pl-x 592/2013 Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora (Pl-x 592/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
97. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
98. Pl-x 326/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (Pl-x 326/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
99. Pl-x 448/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (PL-x 448/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 16.10.2014
Cameră decizională
100. Pl-x 340/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 340/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
101. Pl-x 224/2015 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(Pl-x 224/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.04.2015
Cameră decizională
102. Pl-x 501/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (Pl-x 501/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
103. Pl-x 518/2014 Propunerea legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 518/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
104. Pl-x 293/2015 Propunerea legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 293/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
105. Pl-x 449/2014 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (Pl-x 449/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
106. Pl-x 386/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia și pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.04.2015
Cameră decizională
107. Pl-x 324/2015 Propunerea legislativă privind acordarea de periuțe și paste de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 324/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
108. Pl-x 23/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) -distribuit - 31.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
109. Pl-x 95/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 95/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
110. Pl-x 225/2015 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuți și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale (Pl-x 225/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
111. Pl-x 299/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 299/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
112. Pl-x 295/2015 Propunerea legislativă pentru stimularea natalității (Pl-x 295/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
113. Pl-x 262/2015 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Iei Românești (Pl-x 262/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
114. Pl-x 565/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sculeni" (Pl-x 565/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
115. Pl-x 397/2014 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România (PL-x 397/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
116. Pl-x 116/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 116/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
117. Pl-x 167/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
118. Pl-x 203/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale (Pl-x 203/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
119. Pl-x 232/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 232/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
120. Pl-x 112/2014 Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (PL-x 112/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
121. Pl-x 487/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 487/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014 și Raport suplimentat (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
122. Pl-x 88/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 88/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
123. Pl-x 105/2015 Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere (Pl-x 105/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
124. Pl-x 254/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (Pl-x 254/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
125. Pl-x 344/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 344/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
126. Pl-x 114/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 114/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
127. Pl-x 175/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență (PL-x 175/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
128. Pl-x 102/2015 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România (Pl-x 102/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 11.05.2015
Cameră decizională
129. Pl-x 204/2015 Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative (Pl-x 204/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit- 12.05.2015
Cameră decizională
130. Pl-x 177/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI (PL-x 177/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 12.05.2015
Cameră decizională
131. Pl-x 422/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 422/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 12.05.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
132. Pl-x 488/2014 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc (Pl-x 488/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.05.2015
Cameră decizională
133. Pl-x 245/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 245/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.05.2015
Cameră decizională
134. Pl-x 504/2014 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 504/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.05.2015
Cameră decizională
135. Pl-x 341/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 341/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
136. Pl-x 280/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 280/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
137. Pl-x 216/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 216/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
138. Pl-x 294/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 294/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
139. Pl-x 559/2014 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 559/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
140. Pl-x 296/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Pl-x 296/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
141. Pl-x 275/2015 Propunerea legislativă - Legea Tăcerii (Pl-x 275/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
142. Pl-x 345/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.60 din 1991 (republicată) (Pl-x 345/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
143. Pl-x 256/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României (Pl-x 256/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
144. Pl-x 223/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (Pl-x 223/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
145. Pl-x 139/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții (Pl-x 139/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii(Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
146. Pl-x 141/2015 Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării (Pl-x 141/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
147. Pl-x 119/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 119/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
148. Pl-x 52/2015 Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii (PL-x 52/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.02.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
149. Pl-x 312/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil (Pl-x 312/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 23.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
150. Pl-x 313/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 313/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 23.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
151. Pl-x 41/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
152. Pl-x 314/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 314/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.05.2015
Cameră decizională
153. Pl-x 106/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (Pl-x 106/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2015
(Respingere)
- distribuit - 25.05.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 27.05.2015
Cameră decizională
154. Pl-x 339/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.39, art.293 și art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 339/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 27.05.2015
Cameră decizională
155. Pl-x 643/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 643/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 27.05.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.04.2015)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul suplimentar - 27.05.2015
156. Pl-x 285/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale (Pl-x 285/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
157. Pl-x 260/2015 Propunerea legislativă privind intabularea patrimoniului aparținând unităților administrativ - teritoriale, autorităților și instituțiilor publice (Pl-x 260/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
158. Pl-x 407/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localitaților urbane și rurale (PL-x 407/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
159. Pl-x 304/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 304/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
160. Pl-x 290/2015 Propunerea legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare (Pl-x 290/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
161. Pl-x 520/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici (Pl-x 520/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 2.06.2015
Cameră decizională
162. Pl-x 32/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 32/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.06.2015
Cameră decizională
163. Pl-x 62/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 62/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.05.2014 și Raport comun suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 2.06.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.04.2015)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport comun suplimentar - 2.06.2015
164. Pl-x 273/2015 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric (Pl-x 273/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.06.2015
Cameră decizională
165. Pl-x 429/2014
Pl-x 343/2015
- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 429/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.09.2014
- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 343/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
166. Pl-x 567/2014 Propunerea legislativă completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 567/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
167. Pl-x 437/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (Pl-x 437/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
168. Pl-x 124/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea societăților nr.31/1990 (PL-x 124/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
169. Pl-x 169/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (PL-x 169/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
170. Pl-x 340/2015 Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil (Pl-x 340/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 8.06.2015
Cameră decizională
171. Pl-x 183/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 183/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 1.04.2015 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 9.06.2015
Cameră decizională
172. Pl-x 242/2015 Propunerea legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României (Pl-x 242/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.06.2015
Cameră decizională
173. Pl-x 429/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 (Pl-x 429/2007 ) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 8.04.2008 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.06.2015
Cameră decizională
174. Pl-x 244/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (Pl-x 244/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 10.06.2015
Cameră decizională
175. Pl-x 145/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.95 alin.(6), lit.k) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 145/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2015
Cameră decizională
176. Pl-x 79/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat (PL-x 79/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2015
Cameră decizională
177. Pl-x 200/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010 (PL-x 200/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2015
Cameră decizională
178. Pl-x 773/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 773/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.11.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 17.06.2015
Cameră decizională
179. Pl-x 170/2014 Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru părinți (PL-x 170/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.06.2015
Cameră decizională

     V. COMISII DE ANCHETĂ

 
180. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF

     VI. AMÂNATE

 
181. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
182. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

Vot final
Miercuri, 24 iunie 2015, ora 15,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 4 aprilie 2020, 5:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro