Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 20 - 21 martie 2006

Aprobată: 20.03.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
1. Pl-x 54/2006
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale (PL-x 54/2006) - lege ordinară
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
2. - Alegerea președintelui Camerei Deputaților -
3. Pl-x 642/2005 Propunerea legislativă privind pregătirea populației pentru apărare (Pl-x 642/2005) - lege ordinară
Comisia pentru apărare

Termenul de depunere a raportului - 23.02.2006, prelungit până la 2.03.2006 (BP 27.02.2006), prelungit până la 16.03.2006 (Plen 6.03.2006)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -14.12.2005; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 23.03.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat

Înscris pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat

Dezbatere și vot final, marți, 21.03.2006 (orele 10,00 - 11,00)
4. Pl-x 105/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.l6/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică (PL-x 105/2006) - lege organică
Comisia juridică și Comisia pentru apărare

Termenul de depunere a raportului - 15.03.2006, prelungit până la 20.03.2006 (BP 8.03.2006)
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată -Data depunerii la Camera Deputaților - 24.02.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 25.03.2006, potrivit art.115 alin.(5) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat

Înscris pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat

Dezbatere și vot final, marți, 21.03.2006 (orele 10,00 - 11,00)
5. - Dezbaterea Moțiunii simple inițiate de 59 deputați
Se dezbate marți, 21.03.2006, ora 11,00
-
6. Pl-x 96/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea și asistența reciprocă, semnat la București la 20 octombrie 2005 (PL-x 96/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare - (Adoptare) - distribuit 14.03.2006

Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 27.02.2006 ; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 12.04.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
7. Pl-x 1/2006 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005 (PL-x 1/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică - (Respingere) - distribuit 22.02.2006 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 16.03.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 21.12.2005; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 30.03.2006, (Camera Deputaților, în ședința din 28.02.2006, a stabilit că legea este de complexitate deosebită și termenul pentru dezbatere și vot final este de 60 de zile de la data depunerii)
8. Pl-x 70/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea IV-a Rețeaua de localități (Pl-x 70/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 16.03.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 15.02.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 31.03.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
9. Pl-x 107/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005 (PL-x 107/2006)) - lege ordinară.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 1.03.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -14.04.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
10. Pl-x 106/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Acordului de garanție între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someș" S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din Bazinul hidrografic Someș-Tisa" inclus în Programul "Dezvoltarea Infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID), faza I" (PL-x 106/2006) - lege ordinară.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 1.03.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -14.04.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
11. Pl-x 108/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005 (PL-x 108/2006)) - lege ordinară.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 1.03.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -14.04.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
12. Pl-x 127/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Administrare a Fondului Fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare privind Fondul Fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a romilor, semnat la București la 17 noiembrie 2005 (PL-x 127/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 6.03.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 19.04.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
13. Pl-x 52/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 (PL-x 52/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 6.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 13.02.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 30.03.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat

Retrimis la comisie - Cap. VI 5 ; termen 23.03.2006 (Plen 16.03.2006)
14. Pl-x 44/2006 Proiectul de lege privind azilul în România (PL-x 44/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.02.2006
Raport comun - Comisia pentru apărare
și Comisia juridică - (Adoptare) - distribuit 14.03.2006
Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
15. Pl-x 460/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 460/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 4.11.2005 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 7.03.2006
Cameră decizională

Continuarea dezbaterii pe articole
16. Pl-x 97/2006 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (PL-x 97/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare - (Adoptare) - distribuit 14.03.2006

Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 27.02.2006, data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 12.04.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
17. Pl-x 506/2005 Proiectul Legii monumentelor de for public (PL-x 506/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 31.10.2005
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit 22.02.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
Urmează dezbaterea pe articole
18. Pl-x 447/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 447/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 28.09.2005
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 20.10.2005 și raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 10.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
19. Pl-x 669/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (PL-x 669/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru muncă - (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
20. Pl-x 59/2006 Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC- Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți (PL-x 59/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
21. Pl-x 61/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 61/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică - (Adoptare) - distribuit 15.03.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
22. Pl-x 539/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 539/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 17.11.2005
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 16.03.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
23. Pl-x 68/2005 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România (PL-x 68/2005/2006) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 20.02.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 17.03.2006
Cameră decizională
24. Pl-x 622/2005
Pl-x 41/2006
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (PL-x 622/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 5.12.2005
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (Pl-x 41/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2005
Un raport pentru ambele ințiative legislative - Comisia pentru agricultură (Adoptarea proiectului de lege și respingerea propunerii legislative) - distribuit 14.03.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 12/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Pl-x 12/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 17.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 511/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Intervenții (PL-x 511/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 29.11.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 546/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 546/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 13.12.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 610/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (PL-x 610/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 16.12.2005
Cameră decizională
29. Pl-x 551/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice (PL-x 551/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.12.2005
Cameră decizională
30. Pl-x 552/2005 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (PL-x 552/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2006
Cameră decizională
31. Pl-x 643/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE (PL-x 643/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.12.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 646/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (PL-x 646/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.12.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 667/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (PL-x 667/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 21.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 423/2005 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant (PL-x 423/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.09.2005 .
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 14.11.2005

Termenul de depunere a raportului - 12.10.2005
Cameră decizională
35. Pl-x 604/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit (PL-x 604/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.11.2005
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit - 16.12.2005

Termenul de depunere a raportului - 16.12.2005
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 17/2006 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (PL-x 17/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 10.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 58/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (PL-x 58/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 24.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 623/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (PL-x 623/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.12.2005
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 6.02.2006 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 7.03.2006
Cameră decizională
39. Pl-x 28/2006 Proiect de lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (Pl-x 28/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 22.02.2006
Cameră decizională
40. Pl-x 29/2006 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 29/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 22.02.2006
Cameră decizională
41. Pl-x 127/2005 Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (Pl-x 127/2005) - lege organică - respinsă de Senat - 7.04.2005.
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 15.11.2005 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 22.02.2006
Cameră decizională
42. Pl-x 31/2006 Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (PL-x 31/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 28.02.2006
Cameră decizională
43. Pl-x 55/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (PL-x 55/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 2.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 50/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (PL-x 50/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 17.02.2005 .
Raport - Comisia pentru industrii (adoptare a proiectului de Lege de respingere a O.U.G.) și raport înlocuitor (menține raportul inițial) - distribuit 8.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 57/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național (PL-x 57/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 88/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale (PL-x 88/2006) - lege ordinară
Adoptat de Senat - 15.02.2006
Raport - Comisia economică - (Adoptare) - distribuit 14.03.2006
Cameră decizională
47. Pl-x 606/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 (PL-x 606/2005) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2005
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 14.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
48. Pl-x 115/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații (PL-x 115/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.02.2006
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 87/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (PL-x 87/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2006
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006
Cameră decizională
50. Pl-x 82/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFCCA) și al Agenției Internaționale ISBN (PL-x 82/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2006
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 98/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (PL-x 98/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.02.2006
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 118/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri (PL-x 118/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.02.2006
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 17.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
53. Pl-x 686/2005 Propunerea legislativă privind diminuarea riscului de inundații (Pl-x 686/2005) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru administrație publică
( Respingere ) - distribuit 28.02.2006
Cameră decizională
54. Pl-x 84/2006 Propunerea legislativă privind sprijinirea populației în vederea diminuării efectelor produse de inundațiile din anul 2005 (Pl-x 84/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.02.2006
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 14.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
55. Pl-x 40/2006 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Achiziții Publice (Pl-x 40/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 7.03.2006
Cameră decizională
56. Pl-x 50/2006 Proiectul de Lege privind regimul juridic al bunurilor imobile și mobile preluate în mod abuziv de stat sau alte persoane juridice, pe baza prevederilor actelor normative referitoare la Casa de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.) (PL-x 50/2006) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 10.03.2006
Cameră decizională
57. Pl-x 63/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 63/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 10.03.2006
Cameră decizională
58. Pl-x 93/2006 Propunerea legislativă privind completarea Codului de procedură penală (Pl-x 93/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.02.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 16.03.2006
Cameră decizională
59. Pl-x 64/2006 Proiect de Lege privind modificarea art.3 alin.(2) al Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (PL-x 64/2006) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 17.03.2006
Cameră decizională
60. Pl-x 90/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (Pl-x 90/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.02.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 17.03.2006
Cameră decizională
61. Pl-x 673/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat (PL-x 673/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia economică (Respingere) - distribuit 17.02.2006 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 15.03.2006
Cameră decizională
62. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea Comisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor ce au dus la moartea unui număr mare de copii în timpul epidemiei de rujeolă de la sfârșitul anului 2005
(Liderii grupurilor parlamentare urmează să propună componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia)

Amânat
-
63. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară - distribuit 8.02.2005.
Amânată dezbaterea
64. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
65. Pl-x 512/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 512/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 7.11.2005
Raport - Comisia pentru agricultură - (Adoptarea proiectului de lege de aprobare a O.U.G.) - distribuit 24.11.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională

Propunerea comisiei sesizate în fond, de adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență, a fost respinsă (ședința de vot final din 7.02.2006).
Potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, urmează reluarea dezbaterii în sesiunea următoare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 8:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro