Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 30 - 31 octombrie și 2 noiembrie 2006

Aprobată: 30.10.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
2. Pl-x 616/2006 Proiectul de Lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate (PL-x 616/2006) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 17.10.2006, Notă pentru includerea în raport a unui amendament respins - distribuită 19.10.2006 și Raport suplimentar (Reanalizarea textelor trimise de plen în acest scop) - distribuit 27.10.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -14.08.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 2.11.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Continuarea dezbaterilor pe articole (Raportul suplimentar și apoi de la punctul 54 din raportul inițial).
3. Pl-x 700/2006 Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin.1 și 2) și 119 (alin.1) ale Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 700/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 26.10.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 19.09. 2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
2.11.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
4. Pl-x 708/2006 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri (PL-x 708/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 26.10.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
5. Pl-x 619/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată (PL-x 619/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 30.08.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 25.10.2006 și Notă privind completarea anexei nr.1 a raportului - distribuită 27.10.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
6. Pl-x 728/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România (PL-x 728/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 5.10.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 26.10.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
7. Pl-x 719/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005 (PL-x 719/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.10.2006

Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 4.10.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
17.11.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 721/2006 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audiovizualului (Pl-x 721/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit 26.10.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 9.10.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
22.11.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 560/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (PL-x 560/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) coroborat cu art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.10.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă

Cameră decizională
10. Pl-x 713/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie (PL-x 713/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 21.09.2006.
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 20.10.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
11. Pl-x 230/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PL-x 230/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 30.03.2006.
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 21.09.2006 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 19.10.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 208/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate (PL-x 208/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 16.03.2006
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 18.10.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 452/2006 Propunerea legislativă privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar (Pl-x 452/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 4.05.2006
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 24.10.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 646/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (PL-x 646/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 6.09.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 18.10.2006 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 26.10.2006
Cameră decizională
15. Pl-x 670/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului (PL-x 670/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 7.09.2006.
Raport - Comisia pentru industrii(Adoptare) - distribuit 18.10.2006
Cameră decizională
16. Pl-x 689/2006 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.490/2002 (Pl-x 689/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 13.09.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 18.10.2006
Cameră decizională
17. Pl-x 715/2006 Proiectul de Lege privind completarea art.X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (PL-x 715/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 21.09.2006.
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 18.10.2006
Cameră decizională
18. Pl-x 687/2006 Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și privat, autorizat sau acreditat (PL-x 687/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 13.09.2006.
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
19. Pl-x 651/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 651/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 6.09.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
20. Pl-x 652/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005 (Pl-x 652/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 6.09.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
21. Pl-x 734/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (PL-x 734/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 5.10.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
22. Pl-x 488/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare (PL-x 488/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 15.05.2006.
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
23. Pl-x 669/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 669/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 7.09.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
24. Pl-x 667/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (PL-x 667/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 11.09.2006.
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 310/2006
Pl-x 312/2006
Pl-x 535/2006
Pl-x 538/2006
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 310/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 10.04.2006.
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 312/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 12.04.2006.
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificare art. 18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 535/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 7.06.2006.
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 538/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 7.06.2006
Cameră decizională


Raport comun pentru toate cele 4 inițiative legislative - Comisia pentru apărare (Adoptarea PL-x 310/2006 și Respingerea PL-x 312/2006, PL-x 535/2006 și Pl-x 538/2006) - distribuit 26.10.2006
26. Pl-x 690/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (Pl-x 690/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 13.09.2006
Raport - Comisia economică (Adoptare) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
27. Pl-x 353/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 353/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 20.06.2006, raport suplimentar I (menținerea raportului inițial) - distribuit - 21.09.2006 și raport suplimentar II (Adoptare) - distribuit 24.10.2006
Cameră decizională
28. Pl-x 686/2006 Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România (PL-x 686/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 13.09.2006.
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) - distribuit 16.10.2006
Cameră decizională
29. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții în semestrul I al anului 2006 - distribuit 17.10.2006 -
30. Pl-x 547/2006 Propunerea legislativă privind înființarea Centrului Cultural al Minorităților Naționale din România (Pl-x 547/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 8.06.2006
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 29.06.2006 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit 16.10.2006
Cameră decizională
31. Pl-x 611/2006 Proiectul de Lege privind expertizarea utilajelor și/sau instalațiilor utilizate în prelucrarea lemnului rotund în cherestele (PL-x 611/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 29.06.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 17.10.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 648/2006 Propunerea legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic (Pl-x 648/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 6.09.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 18.10.2006
Cameră decizională
33. Pl-x 671/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (Pl-x 671/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 7.09.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 18.10.2006
Cameră decizională
34. Pl-x 677/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 677/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 7.09.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 18.10.2006
Cameră decizională
35. Pl-x 710/2006 Propunerea legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol (Pl-x 710/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 21.09.2006
Procedură de urgență

Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
36. Pl-x 681/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 (Pl-x 681/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 11.09.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
37. Pl-x 682/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 682/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 11.09.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
38. Pl-x 453/2006 Propunerea legislativă - Legea Fondului Național pentru Tineri (Pl-x 453/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 8.05.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
39. Pl-x 650/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (Pl-x 650/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 6.09.2006
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
40. Pl-x 630/2006 Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a S.C.ROMGAZ - S.A. și a Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. (Pl-x 630/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
41. Pl-x 647/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 647/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
42. Pl-x 692/2006 Propunerea legislativă privind internii din administrația publică (Pl-x 692/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2006
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
43. Pl-x 696/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și falimentului (Pl-x 696/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 14.09.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.10.2006
Cameră decizională
44. Pl-x 331/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 331/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 12.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 31.08.2006, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 19.10.2006 și raport suplimentar înlocuitor (Respingere) - distribuit 23.10.2006
Cameră decizională
45. Pl-x 644/2006 Propunerea legislativă privind stimularea și protecția elevilor și studenților salariați (Pl-x 644/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2006
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.10.2006
Cameră decizională
46. Pl-x 677/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 677/2005) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2006 și Raport suplimentar (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 25.10.2006
Cameră decizională
47. Pl-x 676/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 676/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 7.09.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 12.10.2006 și Raport suplimentar (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 26.10.2006
Cameră decizională
48. Pl-x 229/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003 (Pl-x 229/2005) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.06.2005.
Raport - Comisia pentru industrii - (Respingere) - distribuit 30.03.2006 și Raport ssuplimentar (Respingere) - distribuit 26.10.2006
Cameră decizională
49. Pl-x 397/2006
Propunerea legislativă privind promovarea utilizării în transporturi a biocarburanților sau a altor carburanți regenerabili (Pl-x 397/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 19.04.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 14.09.2006 și Raport suplimentar (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 26.10.2006
Cameră decizională
50. Pl-x 664/2006
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 664/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 7.09.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 26.10.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 674/2006
Propunerea legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României (Pl-x 674/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 7.09.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 26.10.2006
Cameră decizională
52. Pl-x 680/2006
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004 privind legea gazelor (Pl-x 680/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 7.09.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 26.10.2006
Cameră decizională
53. Pl-x 344/2006
Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
54. Pl-x 618/2004
Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară (Plenul Senatului) și lege organică (Plenul Camerei Deputaților) - distribuit 8.02.2005.
Raportul Comisiei de mediere a fost aprobat de Senat la data de 10.02.2005 (lege organică)
Amânată dezbaterea
55. Pl-x 365/1999
Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Marți, 31 octombrie 2006, ora 12,30 *)
Vot final

*) În cazul în care nu se finalizează dezbaterile asupra Proiectului de Lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate până la ora 12,30, votul final va avea loc la finalizarea acestora.

**) Dacă se epuizează ordinea de zi, joi, 2.11.2006 vor avea loc activități în comisiile parlamentare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 11 decembrie 2019, 14:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro