Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 8 - 9 septembrie 2008

Aprobată: 08.09.2008
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. - Informarea domnului Traian Băsescu, Președintele României privind aprobarea propunerilor primului-ministru referitoare la participarea României cu 15 polițiști la misiunea ONU din Republica Democrată Congo. -
3. - Modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. -
4. - Validarea unor mandate de deputat. -
5. - Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple inițiate de 64 de deputați.
Se dezbate luni, 8.09.2008, ora 16,00
-
6. Pl-x 185/2007 eexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată (Pl-x 185/2007/2.07.2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit 28.08.2008

Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată
7. Pl-x 207/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (PL-x 207/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 9.04.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 24.06.2008
Cameră decizională
8. Pl-x 242/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (PL-x 242/2008) - lege organică
Procedură de urgență

Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 23.06.2008
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 24.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
10.09.2008 , potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 175/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 175/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 14.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
04.09.2008, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 176/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 176/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 14.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
04.09.2008 , potrivit art. 75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
11. Pl-x 200/2008 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 200/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 16.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
06.09.2008, potrivit art. 75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
12. Pl-x 247/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr.347/2004 (PL-x 247/2008) - lege ordinară - Legea muntelui și Proiect Lege Senat; lege organică - Raport comisie - Adoptat de Senat - 21.04.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 28.08.2008

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 365/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 365/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.05.2008
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit 24.06.2008

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 763/2007
Pl-x 625/2005
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile (PL-x 763/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 05.11.2007
Procedură de urgență
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 (Pl-x 625/2005) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.12.2005
Cameră decizională


Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru industrii (Adoptarea PL-x 763/2007 și Respingerea Pl-x 625/2005) - distribuit 28.08.2008
15. Pl-x 374/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (PL-x 374/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 03.06.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 28.08.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 251/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic (PL-x 251/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.04.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 28.08.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 157/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 (PL-x 157/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.03.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 23.06.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 360/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (PL-x 360/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.05.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 1.09.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 373/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură (PL-x 373/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -03.06.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 24.06.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 375/2008 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art. 3 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (PL-x 375/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 04.06.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 28.08.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 859/2007 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 859/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG) - distribuit 19.02.2008 și Raport înlocuitor (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG) - distribuit 3.09.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 120/2008 Proiectul de Lege privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (PL-x 120/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.03.2008
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit 23.06.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 263/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se acorda în anul 2008 personalului din învățământ (PL-x 263/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.04.2008
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 24.06.2008
Cameră decizională
24. Pl-x 179/2008 Proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 179/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 24.06.2008
Cameră decizională
25. Pl-x 710/2007 eexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării (PL-x 710/2007/14.04.2008)- Legea reexaminată și adoptată de Senat - 8.04.2008 - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
26. Pl-x 887/2007 eexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrative privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 887/2007/17.06.2008)- Reexaminată și adoptată de Senat - 4.06.2008 - lege organică
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea legii) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
27. Pl-x 300/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 300/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.05.2008
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
28. Pl-x 262/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (PL-x 262/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
29. Pl-x 259/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 259/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
30. Pl-x 266/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (PL-x 266/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
31. Pl-x 305/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice (PL-x 305/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
32. Pl-x 403/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 403/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
33. Pl-x 160/2008 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (PL-x 160/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -19.03.2008
Raport-Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 24.04.2008 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
34. Pl-x 165/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (PL-x 165/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -19.03.2008
Raport -Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
35. Pl-x 208/2008 Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei"(PL-x 208/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -17.03.2008
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
36. Pl-x 776/2007 Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (PL-x 776/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 07.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 19.12.2007 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
37. Pl-x 86/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală (PL-x 86/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
38. Pl-x 387/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (PL-x 387/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 04.06.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
39. Pl-x 666/2007 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 666/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 01.10.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 24.06.2008
Cameră decizională
40. Pl-x 729/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente (PL-x 729/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia economică (Adoptare) - distribuit 12.12.2007

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea septembrie - decembrie 2007, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 4.12.2007), astfel că potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților s-a rediscutat în sesiunea februarie - iunie 2008, când, de asemenea, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 12.02.2008) și urmează să fie rediscutat în următoarea sesiune septembrie - decembrie 2008
(art.105 alin.(2) din Regulament)
41. Pl-x 11/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României (PL-x 11/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 17.12.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 18.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 26.02.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților urmează să fie rediscutat în următoarea sesiune (septembrie - decembrie 2008)
42. Pl-x 50/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (PL-x 50/2005) - lege organică - Adoptat de Senat 17.02.2005.
Raport - Comisia pentru industrii (adoptarea proiectului de Lege pentru respingerea O.U.G.) - distribuit 8.03.2005, raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit 8.04.2005, Raport suplimentar (menține rapoartele anterioare) - distribuit 8.03.2006 și un nou Raport suplimentar (menține rapoartele anterioare - respingerea OUG) - distribuit 16.10.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2006, Proiectul de Lege pentru respingerea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 19.04.2006). Rediscutat și supus votului final în sesiunile septembrie - decembrie 2006, februarie-decembrie 2007, septembrie - decembrie 2007 și februarie-iunie 2008 (ședințele de vot final - 5.09.2006, 13.02.2007, 6.11.2007 și 26.02.2008), Proiectul de Lege pentru respingerea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare, astfel că potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2008.
43. Pl-x 173/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare (PL-x 173/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.03.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie-iunie 2007 și rediscutat în sesiunea septembrie- decembrie 2007 și februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședințele de vot final din 26.06.2007, 11.09.2007 și 26.02.2008), astfel că potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2008.
44. Pl-x 778/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 778/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2008 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 8.04.2008
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 12.02.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților urmează să fie rediscutat în următoarea sesiune (septembrie - decembrie 2008)
45. Pl-x 47/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex - ISPA (PL-x 47/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.03.2008
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 12.03.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 18.03.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2008
46. Pl-x 903/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 903/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.12.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.03.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 15.04.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2008
47. Pl-x 180/2008
Pl-x 309/2008
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 180/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea legii 19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 309/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Adoptarea Pl-x 180/2008 și Respingerea Pl-x 309/2008) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
48. Pl-x 80/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (PL-x 80/2008) - lege organică - Adoptat de Senat condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 20.03.2008

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 15.04.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2008
49. Pl-x 158/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București (PL-x 158/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -19.03.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 15.05.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 18.06.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2008
50. Pl-x 205/2008 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 PL-x 205/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -14.04.2008
Raport - Comisia juridică (Respingerea OUG) - distribuit 23.06.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 228/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 228/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -15.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingerea OUG) - distribuit 3.09.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 837/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 837/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
53. Pl-x 586/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 586/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.09.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
54. Pl-x 846/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 846/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
55. Pl-x 332/2008 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 332/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
56. Pl-x 328/2008 Propunerea legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării (Pl-x 328/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
57. Pl-x 847/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 847/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
58. Pl-x 101/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art. I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 101/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
59. Pl-x 89/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 89/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
60. Pl-x 93/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei electrice (Pl-x 93/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
61. Pl-x 181/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 181/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
62. Pl-x 174/2008
Pl-x 162/2008
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (Pl-x 174/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.03.2008
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (Pl-x 162/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.03.2008
Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
63. Pl-x 173/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 173/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.03.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
64. Pl-x 125/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (Pl-x 125/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
65. Pl-x 123/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 123/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.03.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
66. Pl-x 88/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 88/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
67. Pl-x 87/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 (Pl-x 87/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
68. Pl-x 130/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (Pl-x 130/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
69. Pl-x 191/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 191/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
70. Pl-x 192/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului -Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 192/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
71. Pl-x 194/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 194/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
72. Pl-x 237/2008 Propunerea legislativă privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici (Pl-x 237/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
73. Pl-x 101/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (Pl-x 101/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.02.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
74. Pl-x 195/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 195/2008) - lege ordinară - Aviz Consiliul Legislativ și Proiect Lege Senat; lege organică - Raport comisie - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
75. Pl-x 197/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 (Pl-x 197/2008) - lege ordinară - Aviz Consiliul Legislativ și Proiect Lege Senat; lege organică - Raport comisie - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Rapoprt - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
76. Pl-x 196/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 196/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
77. Pl-x 256/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.80, alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 256/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
78. Pl-x 283/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 283/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
79. Pl-x 193/2008 Propunerea legislativă privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici (Pl-x 193/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
80. Pl-x 198/2008 Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată (Pl-x 198/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
81. Pl-x 240/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii (Pl-x 240/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
82. Pl-x 285/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 285/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
83. Pl-x 190/2008 Propunerea legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară (Pl-x 190/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
84. Pl-x 291/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Pl-x 291/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
85. Pl-x 308/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 308/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
86. Pl-x 318/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 318/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
87. Pl-x 320/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 320/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
88. Pl-x 102/2008 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Pl-x 102/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
89. Pl-x 186/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 186/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
90. Pl-x 310/2008 Propunerea legislativă privind pensiile de supraviețuire (Pl-x 310/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
91. Pl-x 321/2008 Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți (Pl-x 321/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
92. Pl-x 322/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (Pl-x 322/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
93. Pl-x 325/2008 Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință (Pl-x 325/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
94. Pl-x 327/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice (Pl-x 327/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
95. Pl-x 329/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 (Pl-x 329/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
96. Pl-x 330/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 330/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
97. Pl-x 331/2008 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 331/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
98. Pl-x 292/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (Pl-x 292/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
99. Pl-x 293/2008 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (Pl-x 293/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.09.2008
Cameră decizională
100. Pl-x 126/2008 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale privind în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate (Pl-x 126/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 23.06.2008
Cameră decizională
101. Pl-x 480/2007
Pl-x 483/2007
- Proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești (PL-x 480/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.06.2007
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale Pl-x 483/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Cameră decizională


Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingerea celor două inițiative) - distribuit 27.11.2007, Raport comun suplimentar I (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 17.12.2007, Raport comun suplimentar II (menține raportul inițial - Respingerea ambelor inițiative legislative) - distribuit 11.02.2008 și Raport comun suplimentar III (menține raportul inițial - Respingerea ambelor inițiative legislative) - distribuit 24.06.2008
102. Pl-x 134/2008 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (Pl-x 134/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.03.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
103. Pl-x 170/2008 Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (Pl-x 170/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.03.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 18.06.2008
Cameră decizională
104. Pl-x 218/2008 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003 (Pl-x 218/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.04.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 18.06.2008
Cameră decizională
105. Pl-x 222/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor (Pl-x 222/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.04.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
106. Pl-x 171/2008 Propunerea legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" (Pl-x 171/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.03.2008
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
107. Pl-x 199/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 199/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
108. Pl-x 879/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 879/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
109. Pl-x 881/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 881/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor (Respingere) - distribuit 28.08.2008
Cameră decizională
110. Pl-x 72/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 72/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 10.04.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
111. Pl-x 914/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 914/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 9.04.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
112. Pl-x 873/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (Pl-x 873/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 5.03.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
113. Pl-x 122/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (Pl-x 122/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
114. Pl-x 77/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 77/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.03.2008
Cameră decizională


Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
115. Pl-x 43/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 43/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -11.02.2008
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 12.03.2008
Cameră decizională


Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
116. Pl-x 68/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (Pl-x 68/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2008
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 10.04.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
117. Pl-x 67/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (Pl-x 67/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
118. Pl-x 723/2006 Reluarea reexaminării, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (Pl-x 723/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2006
Solicitarea reluării dezbaterilor și a votului final privind reexaminarea Legii și Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (distribuite).

Dezbaterile privind reexaminarea Legii au avut loc în ședința Camerei Deputaților din 12.06.2007, în cadrul cărora au fost respinse atât articolele, cât și titlul legii, precum și o solicitare de retrimitere la comisie.
Supusă votului final propunerea de adoptare - potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, legea a fost respinsă cu 51 voturi pentru adoptare, 124 voturi contra și 51 de abțineri.
Cameră decizională

Continuarea dezbaterilor, după consultarea liderilor grupurilor parlamentare (Plen 18.06.2008)
119. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
120. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport -Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
121. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
122. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Vot final
Marți, 9 septembrie 2008, ora 12,30

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 21 februarie 2020, 21:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro