Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 14 - 15 aprilie 2009

Aprobată: 14.04.2009
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind acordul petrolier al Companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legiipetrolului nr.238/2004 și a altor acte normative conexe. -
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 49/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentruderularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice"Electrica Moldova"-S.A. și „Electrica Oltenia"-S.A. (PL-x 49/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
2. - Proiectul de hotărâre privind modificareaart.10 alin.(2) din Hotărârea Camerei Deputaților nr.5 din 24 februarie 2009 privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situației Societății Comerciale „Nicolina" - S.A. și a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008. -
3. Pl-x 601/2008 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de Societatea Comercială " Fondul Proprietatea " - S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica "-S.A.(PL-x 601/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
3. - Moțiunea simplă inițiată de 63 de deputați.
Punctul de vedere al Comisiei pentru regulament solicitat de Biroul permanent la propunerea liderilor grupurilor parlamentare.
Reluarea dezbaterilor - miercuri, 15 aprilie 2009, după încheierea ședinței de vot final.
-
4. Pl-x 21/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor actenormative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (PL-x 21/2009) - lege organică
Cameră decizională
4. Pl-x 167/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PL-x 167/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.03.2009
Raport - Comisiapentru muncă (Adoptare)- distribuit 6.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
5. Pl-x 115/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale (PL-x 115/2009) - lege organică
Cameră decizională
5. Pl-x 132/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Pl-x 132/2009) - lege organică
Raport - Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit - 9.04.2009
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent- 18.03.2009; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
15.04.2009, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
6. Pl-x 107/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii efectelor crizei economice financiare mondiale (PL-x 107/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
6. Pl-x 135/2009 Propunerea legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar (Pl-x 135/2009) - lege organică
Raport comun - Comisiapentru administrație publică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 9.04.2009
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent- 18.03.2009; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
15.04.2009, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
7. Pl-x 127/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privindefectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel(PL-x 127/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
7. Pl-x 204/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații(PL-x 204/2009) - lege organică
Raport comun - Comisiapentru administrație publică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit -9.04.2009

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 19.03.2009; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
17.04.2009,
potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 126/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Românieide către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (PL-x 126/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
8. Pl-x 205/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului (PL-x 205/2009) - lege organică
Raport - Comisiapentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 2.04.2009

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 19.03.2009; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
17.04.2009,
potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 128/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.205 /2008 privindplata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) (PL-x 128/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
9. Pl-x 101/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2008 privind înlocuirea referirilor la „Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la „Grupul nr.4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor dereabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva (PL-x 101/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.02.2009
Raport - Comisiapentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.03.2009 și Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit- 1.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
10. Pl-x 123/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE (PL-x 123/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
10. Pl-x 249/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (PL-x 249/2008) - lege organică - Adoptatde Senat în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Ultimul Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - redistribuit - 29.01.2009,Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 2.03.2009 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 2.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea septembrie - decembrie 2008, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din30.09.2008) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camereiserediscutăînsesiuneafebruarie-iunie 2009.
Prioritate legislativă
11. Pl-x 124/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea"Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare" (PL-x 124/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
11. Pl-x 181/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice (PL-x 181/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport - Comisiapentru administrație publică(Adoptare) - distribuit - 2.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 50/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2008 pentruasigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal (PL-x 50/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
12. Pl-x 56/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză. (PL-x 56/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2009
Raport - Comisiapentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 17.03.2009 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 2.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 110/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național(PL-x 110/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
13. Pl-x 170/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privindsistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 170/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.03.2009
Raport - Comisiapentru muncă (Adoptare) - distribuit -7.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
14. Pl-x 179/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008pentru modificarea art.12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 179/2009) - lege organică
Cameră decizională
14. Pl-x 667/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 667/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 29.10.2008
Raport - Comisiapentru muncă (Adoptare) - distribuit -7.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
15. Pl-x 119/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (PL-x 119/2009) - lege organică
Cameră decizională
15. Pl-x 168/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitatea de donator de asistență tehnică(PL-x 168/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.03.2009
Raport comun -Comisia pentru administrație publică și Comisiapentru buget (Adoptare) - distribuit - 7.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
16. Pl-x 290/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței (PL-x 290/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
16. Pl-x 172/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2008 pentru modificareaLegii nr. 53/2003 -Codul muncii (PL-x 172/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.03.2009
Raport - Comisiapentru muncă(Adoptare) - distribuit - 7.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 154/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România (PL-x 154/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
17. Pl-x 147/2009 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă (PL-x 147/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.02.2009
Raport comun - Comisiapentru buget și Comisia pentru muncă (Respingerea OUG) - distribuit - 7.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 781/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere (PL-x 781/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
18. Pl-x 178/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic (PL-x 178/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport - Comisiapentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 9.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
19. Pl-x 714/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute dinRomânia (PL-x714/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
19. Pl-x 136/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (PL-x 136/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.02.2009
Raport - Comisiapentru industrii (Adoptare) - distribuit - 8.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
20. Pl-x 270/2008 Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 (PL-x 270/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
20. Pl-x 35/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 35/2008) - lege ordinară - Adoptatde Senat - 6.02.2008
Raport comun - Comisiapentru industrii și Comisia pentru buget (Respingerea OUG)- distribuit - 9.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
21. Pl-x 504/2008 Propunerea legislativăpentrumodificarea și completarea Legii nr. 334/2002 bibliotecilor(Pl-x 504/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
21. Pl-x 146/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privindmodificarea anexei nr. 1 1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic dedezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 146/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.02.2009
Raport - Comisiapentru industrii(Adoptare) - distribuit -9.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 257/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (PL-x 257/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
22. Pl-x 155/2009 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (PL-x 155/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.02.2009
Raport - Comisiapentru învățământ (Aprobarea OUG) - distribuit -9.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 161/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare (PL-x 161/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
23. Pl-x 153/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 153/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.02.2009
Raport comun - Comisiajuridică și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit -9.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 78/2009 Propunerea legislativă privind construirea unor case parohiale (Pl-x 78/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
24. Pl-x 651/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturiale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorulbugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizatprin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (PL-x 651/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.10.2008
Raport - Comisiapentrumuncă(Adoptare) - distribuit - 3.03.2009 și Raport suplimentar(menține Raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 9.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 681/2008 Propunerea legislativă privind protecția spațiilor verzi (Pl-x 681/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
25. Pl-x 210/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (PL-x 210/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.03.2009
Raport - Comisiapentru administrație publică(Adoptare) - distribuit - 13.04.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 187/2008 Propunerea legislativă privind reglementarea activității agenților imobiliari și a societăților de intermediere imobiliară din care fac parte aceștia (Pl-x 187/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
26. Pl-x 542/2008 Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România (PL-x 542/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2008
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - redistribuit - 30.01.2009, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 17.03.2009 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 2.04.2009
Cameră decizională

Prioritate legislativă
27. Pl-x 452/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (Pl-x 452/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
27. Pl-x 130/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional(PL-x 130/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.02.2009
Raport - Comisiapentru administrație publică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 6.04.2009
Cameră decizională

Prioritate legislativă
28. Pl-x 81/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar (Pl-x 81/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
28. Pl-x 183/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2008 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor(PL-x 183/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -9.04.2009
Cameră decizională

Prioritate legislativă
29. Pl-x 82/2009 Propunerea legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari(Pl-x 82/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
29. Pl-x 400/2008 Proiectul de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora,pronunțateîn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989(PL-x 400/2008) - lege organică - Adoptatde Senat- 12.05.2008
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 22.09.2008 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională

Prioritate legislativă
30. Pl-x 83/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (Pl-x 83/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
30. Pl-x 686/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (PL-x 686/2008) - lege ordinară - Adoptatde Senat - 15.10.2008
Raport - Comisiapentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 13.04.2009
Cameră decizională

Prioritate legislativă
31. Pl-x 85/2009 Propunerea legislativăpentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale (Pl-x 85/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
31. Pl-x 560/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale „Loteria Română"-S.A. (PL-x 560/2008/2009) - lege ordinară - Reexaminată și respinsăde Senat - 9.03.2009
Raport - Comisiapentru buget (Aprobarea cererii de reexaminare și Respingerea Legii) - distribuit - 31.03.2009
Cameră decizională
32. Pl-x 86/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii (Pl-x 86/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
32. Pl-x 205/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legiiprivind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (PL-x 205/2008/2009) - lege ordinară - Reexaminată și adoptatăde Senat- 23.02.2009
Raport - Comisiajuridică (Aprobarea cererii de reexaminare și adoptarea Legiiprivind aprobarea OUG) - distribuit - 3.04.2009
Cameră decizională

Prioritate legislativă
33. Pl-x 709/2007 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legiitinerilor nr. 350/2006 ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.55/2009(Pl-x 709/2007/2009) - lege ordinară - Reexaminată și respinsă de Senat - 9.03.2009
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională
33. Pl-x 87/2009 Propunerea legislativăprivind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii (Pl-x 87/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
34. Pl-x 95/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 95/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
34. Pl-x 689/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privindorganizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 689/2008) - lege ordinară - Adoptatde Senat - 21.10.2008
Raport - Comisiajuridică(Adoptare) - distribuit - 3.04.2009
Cameră decizională
35. Pl-x 88/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 88/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
35. Pl-x 308/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 308/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 3.09.2008 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 7.04.2009
Cameră decizională
36. Pl-x 508/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber- profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România(Pl-x 508/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
36. Pl-x 565/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire laactele de stare civilă (PL-x 565/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -16.09.2008
Raport comun- Comisiajuridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 13.02.2009,Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.03.2009 și Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.04.2009
Cameră decizională
37. Pl-x 509/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber- profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (Pl-x 509/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
37. Pl-x 134/2008 Propunerea legislativăpentrucompletarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (Pl-x 134/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.03.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 28.08.2008 șiRaportsuplimentar - (Respingere) - distribuit 31.03.2009
Cameră decizională
38. Pl-x 185/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (PL-x 185/2009) - lege organică
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
7.04.2009
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
38. Pl-x 160/2002 Propunerea legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor (Pl-x 160/2002) - lege ordinară .
Raport înlocuitor - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 1.09.2003, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit12.11.2004 și Raport comun înlocuitor - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -30.03.2009
39. Pl-x 698/2008 Propunerea legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 698/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 7.10.2008
Raport comun - Comisiapentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 31.03.2009
Cameră decizională
39. Pl-x 55/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 55/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
40. Pl-x 622/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000(Pl-x 622/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2008
Raport - Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2009
Cameră decizională
40. Pl-x 113/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (PL-x 113/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
41. Pl-x 578/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 578/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2008
Raport - Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2009
Cameră decizională
41. Pl-x 370/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2008 pentru modificareași completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (PL-x 370/2008) - lege organică
Cameră decizională
42. Pl-x 430/2008 Propunerea legislativă privind alocația de școlarizare (Pl-x 430/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.06.2008
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit-31.03.2009
Cameră decizională
42. Pl-x 371/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2008 pentru modificareași completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului de ordin (PL-x 371/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
43. Pl-x 10/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (PL-x 10/2008) - lege organică
Cameră decizională
43. Pl-x 323/2007 Proiectul de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (PL-x 323/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publicăși Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.05.2007 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 31.03.2009
Cameră decizională
44. Pl-x 62/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești-Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea „Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor (PL-x 62/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
44. Pl-x 512/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratăcu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătateori constituite în prizonieri (Pl-x 512/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2008
Raport - Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit 31.03.2009
Cameră decizională
45. Pl-x 142/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (PL-x 142/2009) - lege organică -
Cameră decizională
45. Pl-x 317/2008 Propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 317/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă - distribuit 23.09.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - respingere) - distribuit- 1.04.2009
Cameră decizională
46. Pl-x 903/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 903/2007) - lege organică
Cameră decizională
46. Pl-x 847/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului(Pl-x 847/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008, Raport suplimentar(menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 23.06.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial -respingere) - distribuit- 1.04.2009
Cameră decizională
47. Pl-x 490/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 490/2008) - lege organică
Cameră decizională
47. Pl-x 89/2009 Propunerea legislativăpentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 89/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2009
Raport- Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit- 1.04.2009
Cameră decizională
48. Pl-x 151/2009 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privindmăsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 151/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
48. Pl-x 674/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății (Pl-x 674/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.10.2008
Raport- Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit- 1.04.2009
Cameră decizională
49. Pl-x 112/2009 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.128 /2008 privindunele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice"Electrica"-S.A. a unor pachete de acțiuni (PL-x 112/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
49. Pl-x 511/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (Pl-x 511/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2008
Raport- Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.04.2009
Cameră decizională
50. Pl-x 666/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public (PL-x 666/2008) - lege organică
Cameră decizională
50. Pl-x 191/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 191/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 28.08.2008, Raport suplimentar (menține raportul inițial derespingere)- distribuit- 9.02.2009 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - respingere) - distribuit- 1.04.2009
Cameră decizională
51. Pl-x 61/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 61/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
51. Pl-x 80/2009 Propunerea legislativă privind salarizarea bugetarilor (Pl-x 80/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2009
Raport comun - Comisiapentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -2.04.2009
Cameră decizională
52. Pl-x 359/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2008 privind unele măsuri financiare (PL-x 359/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
52. Pl-x 395/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 395/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.05.2008
Raportcomun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 23.09.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - respingere) - distribuit - 2.04.2009
Cameră decizională
53. Pl-x 150/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 150/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
53. Pl-x 388/2008 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea șicombaterea violenței în familie (PL-x 388/2008) - lege organică - Adoptatde Senat - 04.06.2008
Raport comun - Comisia pentru egalitate de șanse șiComisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.04.2009
Cameră decizională
54. Pl-x 160/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare (PL-x 160/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
54. Pl-x 184/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar- bugetare (PL-x 184/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport - Comisiajuridică (Respingerea OG) - distribuit - 3.04.2009
Cameră decizională
55. Pl-x 330/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelorde război (Pl-x 330/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit3.09.2008 și Raport suplimentar(menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 7.04.2009
Cameră decizională
55. Pl-x 530/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 530/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
56. Pl-x 675/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 675/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -6.10.2008
Raport - Comisiapentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.04.2009
Cameră decizională
56. Pl-x 629/2006 Proiectul de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (PL-x 629/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
57. Pl-x 420/2008 Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (Pl-x 420/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.05.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.09.2008 și Raport suplimentar(menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 7.04.2009
Cameră decizională
57. Pl-x 632/2008 Proiectul de Lege pentrumodificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 632/2008)- lege organică
Cameră decizională
58. Pl-x 316/2008 Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității activității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-mediciacercetătorilor-medici și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației (Pl-x 316/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -7.04.2009
Cameră decizională
58. Pl-x 281/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimulareaînființăriișidezvoltăriiîntreprinderilormici șimijlocii(Pl-x 281/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
59. Pl-x 888/2007 Proiectul de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (PL-x 888/2007) - lege organică- Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională
59. Pl-x 129/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr. 562/2004 privindautorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (PL-x 129/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
60. Pl-x 90/2009 Propunerea legislativăpentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția șipromovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 90/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2009
Raport comun - Comisiapentru muncă și comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională
60. Pl-x 121/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 357/25.25.05.2007 (Pl-x 121/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
61. Pl-x 66/2009 Propunerea legislativăprivind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic (Pl-x 66/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.02.2009
Raport - Comisiapentru învățământ (Respingere) - distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională
61. Pl-x 170/2008 Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice(Pl-x 170/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
62. Pl-x 35/2009 Propunerea legislativăpentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (Pl-x 35/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.10.2008
Raport - Comisiajuridică (Respingere)- distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională
62. Pl-x 527/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (Pl-x 527/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
63. Pl-x 584/2007 Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale (Pl-x 584/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.09.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 9.04.2009
Cameră decizională
63. Pl-x 442/2008 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului II 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 442/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
64. Pl-x 723/2006 Solicitarea de reluare a reexaminării,la cererea Președintelui României, a Legiiprivind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile dinindustria berii (Pl-x 723/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2006
Solicitarea reluării dezbaterilor și a votului final privind reexaminarea Legii și Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, redistribuită - 30.01.2009

Dezbaterile privind reexaminarea Legii au avut loc în ședința Camerei Deputaților din 12.06.2007, în cadrul cărora au fost respinse atât articolele, cât și titlul legii, precum și o solicitare de retrimitere la comisie.
Supusă votului final propunerea de adoptare - potrivit art.104 alin.(3) din Regulament,legea a fost respinsă cu 51 voturi pentru adoptare, 124 voturi contra și 51 de abțineri.
Cameră decizională

Înședința Camerei Deputaților din 18.06.2008 s-a hotărât ca reluarea dezbaterilor privindsolicitarea reexaminării legii să aibă loc după consultarea liderilor grupurilor parlamentare
64. Pl-x 447/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 447/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
65. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal(PL-x 344/2006) - lege ordinară- Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânatădezbaterea
65. Pl-x 448/2008 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 448/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
66. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de medierela Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret(PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputațilorl-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților.La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânatădezbaterea
66. Pl-x 380/2008 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.214 1 -214 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 380/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
67. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânatădezbaterea
67. Pl-x 386/2008 Proiectul de Lege pentru abrogarea Capitolului II 1 al Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal(PL-x 386/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
68. Pl-x 84/2009 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii(Pl-x 84/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
69. - Propunerea de respingere a Proiectului de hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă având ca scop verificarea abuzurilor săvârșite față de cei 60 de șefi de centre județene ai APIA din țară, prin încălcarea Statutului funcționarului public. -
70. Pl-x 166/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentrumodificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 166/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
71. Pl-x 105/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (PL-x 105/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
72. Pl-x 145/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentrumodificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 145/2009) - lege organică
Cameră decizională
73. Pl-x 140/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 140/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
74. Pl-x 120/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană" (PL-x 120/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
75. Pl-x 114/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare (PL-x 114/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
76. Pl-x 152/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea"Politehnica" din Timișoara (PL-x 152/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
77. Pl-x 116/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (PL-x 116/2009) - lege organică
Cameră decizională
78. Pl-x 157/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (PL-x 157/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
79. Pl-x 188/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor (PL-x 188/2009) - lege organică
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
11.04.2009
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
80. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern,a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008 *) -

*) Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.

Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.

Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009).

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 aprilie 2021, 13:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro