Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 11 - 12 mai 2009

Aprobată: 11.05.2009
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. - Proiectul de Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercial㠄Nicolina" - S.A. -
2. - Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2006, cu modificările și completările ulterioare. -
2. Pl-x 210/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (PL-x 210/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
3. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea unor posibile abuzuri săvârșite în sectorul gazelor naturale. -
3. Pl-x 537/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de ZahărBrașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav (PL-x 537/2007) - lege organică
Cameră decizională
4. Pl-x 558/2008 Proiectul de Lege pentruaprobarea Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 558/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.09.2008
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 16.10.2008,Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 6.03.2009 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 5.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
4. Pl-x 206/2009 Propunerea legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița (Pl-x 206/2009) - lege organică
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 6.05.
2009
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
5. Pl-x 180/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 180/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport - Comisiapentrupolitică economică (Respingerea OUG) - distribuit 5.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 178/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 178/2009) - lege organică
Cameră decizională
6. Pl-x 175/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008pentru modificarea art.3 1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilorpublice centrale și locale (PL-x 175/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport - Comisiapentru politică economică (Respingerea OUG) - distribuit 5.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
6. Pl-x 136/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (PL-x 136/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
7. Pl-x 35/2008 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 35/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
7. Pl-x 224/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI (PL-x 224/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.04.2009
Raport - Comisia pentrupolitică economică (Adoptare) - distribuit - 5.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 146/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr. 1 1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic dedezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 146/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
8. Pl-x 211/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar- bugetare (PL-x 211/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisiapentru muncăși Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 5.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 155/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (PL-x 155/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
9. Pl-x 662/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 662/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.10.2008
Raport comun - Comisiapentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 7.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
10. Pl-x 153/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 153/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
10. Pl-x 37/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007(PL-x 37/2008) - lege ordinară - Adoptatde Senat - 11.02.2008
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 8.05.2008 și Raport suplimentar (Respingerea OUG) - distribuit 6.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 651/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturiale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorulbugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizatprin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (PL-x 651/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
11. Pl-x 173/2009 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sistemuljustiției (PL-x 173/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.03.2009
Raport comun - Comisiajuridicăși Comisiapentru buget (Aprobarea OUG) - distribuit 6.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 191/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și alaltor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivitanexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale(PL-x 191/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
12. Pl-x 194/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008privindunele măsuri de reducere a unorcheltuieli bugetare (PL-x 194/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.03.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentrubuget (Adoptare) - distribuit - 7.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 203/2009 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public (PL-x 203/2009) - lege organică
Cameră decizională
13. Pl-x 148/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13 1 din Legea recunoștinței față de eroii -martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (PL-x 148/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.02.2009
Raport - Comisiajuridică (Adoptare) - distribuit - 8.05.2009

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 604/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 604/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
14. Pl-x 219/2009 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 23 ianuarie 1998(PL-x 219/2009) - lege ordinară
Raport - Comisia pentrupolitică economică (Adoptare) - distribuit - 5.05.2009
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 6.04.2009; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
20.05.2009, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 227/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 227/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
15. Pl-x 669/2006 Reexaminarea Legii pentrucompletarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1218/2008 (PL-x 669/2006/2009) - lege organică - Reexaminată și respinsă de Senat - 23.03.2009
Raport - Comisia juridică (Respingerea legii) - distribuit - 8.05.2009
Cameră decizională
16. Pl-x 657/2008 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 657/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
16. Pl-x 723/2006 Solicitarea de reluare a reexaminării,la cererea Președintelui României, a Legiiprivind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile dinindustria berii (Pl-x 723/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2006
Solicitarea reluării dezbaterilor și a votului final privind reexaminarea Legii și Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, redistribuită - 30.01.2009

Dezbaterile privind reexaminarea Legii au avut loc în ședința Camerei Deputaților din 12.06.2007, în cadrul cărora au fost respinse atât articolele, cât și titlul legii, precum și o solicitare de retrimitere la comisie.
Supusă votului final propunerea de adoptare - potrivit art.104 alin.(3) din Regulament,legea a fost respinsă cu 51 voturi pentru adoptare, 124 voturi contra și 51 de abțineri.
Cameră decizională

Înședința Camerei Deputaților din 18.06.2008 s-a hotărât ca reluarea dezbaterilor privindsolicitarea reexaminării legii să aibă loc după consultarea liderilor grupurilor parlamentare
17. Pl-x 221/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004(PL-x 221/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
17. Pl-x 226/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (PL-x 226/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.04.2009
Raport - Comisiapentru administrațiepublică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.05.2009
Cameră decizională
18. Pl-x 58/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (PL-x 58/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
18. Pl-x 668/2007
Pl-x 610/2007
- Proiectul de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 610/2007) - lege organică - Adoptatde Senat - 18.09.2007
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (Pl-x 668/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 01.10.2007
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingerea proiectului de lege și a propunerii legislative) - distribuit - 7.05.2009
Cameră decizională
19. Pl-x 202/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (PL-x 202/2009) - lege organică
Cameră decizională
19. Pl-x 619/2007 Propunerea legislativăpentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 619/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2007
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 7.05.2009
Cameră decizională
20. Pl-x 213/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar (PL-x 213/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
20. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal(PL-x 344/2006) - lege ordinară- Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânatădezbaterea
21. Pl-x 141/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI „Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente(PL-x 141/2009) - lege organică
Cameră decizională
21. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de medierela Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret(PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputațilorl-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților.La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânatădezbaterea
22. Pl-x 542/2008 Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România (PL-x 542/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
22. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânatădezbaterea
23. Pl-x 130/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional (PL-x 130/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
24. Pl-x 183/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor (PL-x 183/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
25. Pl-x 400/2008 Proiectul de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989(PL-x 400/2008) - lege organică
Cameră decizională
26. Pl-x 218/2009 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 mai 2008 (PL-x 218/2009) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
20.05.2009
27. Pl-x 231/2009 Proiectul de Lege pentru ratificareaAcordului de securitate între România și Republica Portugheză privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 mai 2008 (PL-x 231/2009) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.05
.2009
28. Pl-x 230/2009 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnatde România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006 (PL-x 230/2009) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.05
.2009
29. Pl-x 560/2008 Raportul Comisiei pentru buget asupra cererii președintelui României, de reexaminare, a Legii pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale „Loteria Română"-S.A. (PL-x 560/2008/2009) - lege ordinară (Aprobarea cererii de reexaminare și Respingerea Legii)
Cameră decizională
30. Pl-x 205/2008 Raporul Comisiei juridice asupra cererii președintelui României, de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (PL-x 205/2008/2009) - lege ordinară (Aprobarea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea OUG)
Cameră decizională
31. Pl-x 709/2007 Raportul Comisiei juridice privind reexaminarea Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.55/2009 (Pl-x 709/2007/2009) - lege ordinară (Respingerea Legii)
Cameră decizională
32. Pl-x 209/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl-x 209/2009) - lege organică
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
13.05.2009
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
33. Pl-x 207/2009 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, semnat la București la 10 noiembrie 2008(PL-x 207/2009) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
13.05.2009
34. Pl-x 689/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privindorganizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 689/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
35. Pl-x 308/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale(Pl-x 308/2008) - lege organică
Cameră decizională
36. Pl-x 565/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire laactele de stare civilă (PL-x 565/2008) - lege organică
Cameră decizională
37. Pl-x 222/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernuluinr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea ,,Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare" (PL-x 222/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
38. Pl-x 217/2009 Proiectul de Lege privind modificarea art. 453 alin.(1) lit. a) din Codul de procedură penală (PL-x 217/2009) - lege organică
Cameră decizională
39. Pl-x 134/2008 Propunerea legislativăpentrucompletarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (Pl-x 134/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
40. Pl-x 160/2002 Propunerea legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor (Pl 160/2002) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
41. Pl-x 698/2008 Propunerea legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 698/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
42. Pl-x 622/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 (Pl-x 622/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
43. Pl-x 578/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 578/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
44. Pl-x 430/2008 Propunerea legislativă privind alocația de școlarizare (Pl-x 430/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
45. Pl-x 323/2007 Proiectul de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (PL-x 323/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
46. Pl-x 512/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratăcu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătateori constituite în prizonieri (Pl-x 512/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
47. Pl-x 317/2008 Propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 317/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
48. Pl-x 847/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului(Pl-x 847/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
49. Pl-x 89/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 89/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
50. Pl-x 674/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății (Pl-x 674/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
51. Pl-x 511/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (Pl-x 511/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
52. Pl-x 191/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 191/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
53. Pl-x 80/2009 Propunerea legislativă privind salarizarea bugetarilor (Pl-x 80/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
54. Pl-x 395/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 395/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
55. Pl-x 388/2008 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea șicombaterea violenței în familie (PL-x 388/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
56. Pl-x 184/2009 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar- bugetare (PL-x 184/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
57. Pl-x 330/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelorde război (Pl-x 330/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
58. Pl-x 675/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 675/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
59. Pl-x 420/2008 Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (Pl-x 420/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
60. Pl-x 316/2008 Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității activității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-mediciacercetătorilor-medici și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației (Pl-x 316/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
61. Pl-x 888/2007 Proiectul de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (PL-x 888/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
62. Pl-x 90/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 90/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
63. Pl-x 66/2009 Propunerea legislativăprivind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic(Pl-x 66/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
64. Pl-x 35/2009 Propunerea legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (Pl-x 35/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
65. Pl-x 584/2007 Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale (Pl-x 584/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
66. Pl-x 513/2008 Propunerea legislativă pentrucompletarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor(Pl-x 513/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
67. Pl-x 101/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art. I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 101/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
68. Pl-x 85/2009 Propunerea legislativăpentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale (Pl-x 85/2009) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -

Această propunere neîntrunind numărul necesar devoturi, a avut loc dezbaterea pe articole.
Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
69. Pl-x 33/2009 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice(Pl-x 33/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
70. Pl-x 34/2009 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 190/1999 privind Creditul ipotecar (Pl-x 34/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
71. Pl-x 71/2009 Propunerea legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți(Pl-x 71/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
72. Pl-x 620/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 620/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
73. Pl-x 619/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.2 din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 619/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
74. Pl-x 510/2008 Propunerea legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (Pl-x 510/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
75. Pl-x 31/2007 Proiectul de Lege privind voucherele de vacanță (PL-x 31/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
76. Pl-x 338/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 338/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
77. Pl-x 339/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 339/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
78. Pl-x 373/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 373/2004 pentrualegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 373/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
79. Pl-x 374/2006 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 374/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
80. Pl-x 375/2006 Propunerea legislativă privind modificarea art.28 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 375/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
81. Pl-x 376/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 376/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
82. Pl-x 382/2006 Propunerea legislativă privind modificareași completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art. 1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot (Pl-x 382/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
83. Pl-x 383/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 383/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
84. Pl-x 403/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 403/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
85. Pl-x 559/2007 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2007 pentru completarea art.23 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (PL-x 559/2007) - lege organică
Cameră decizională
86. Pl-x 578/2007 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului(PL-x 578/2007) - lege organică
Cameră decizională
87. Pl-x 894/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (PL-x 894/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
88. Pl-x 142/2008 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 142/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
89. Pl-x 146/2008 Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (PL-x 146/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
90. Pl-x 272/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (PL-x 272/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
91. Pl-x 274/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 373 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului (PL-x 274/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
92. Pl-x 889/2007 Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (PL-x 889/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
93. Pl-x 893/2007 Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (PL-x 893/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
94. Pl-x 381/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot(Pl-x 381/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
95. Pl-x 379/2006 Propunerea legislativ㠄Codul electoral"(Pl-x 379/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
96. Pl-x 378/2006 Propunerea legislativă privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 378/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
97. Pl-x 358/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial nr.632/21.07.2006 (Pl-x 358/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
98. Pl-x 372/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 372/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
99. Pl-x 341/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 43 din 21 ianuarie 2003 privind finanțarea activității partidelor politice și campaniilor electorale (Pl-x 341/2006) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea propunerii legislative -
100. Pl-x 69/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (PL-x 69/2009) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea proiectului de lege -
101. - Vot final amânat
Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern,a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008 *)
-

*) Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.

Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.

Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009).

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 13:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro