Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 1 iunie 2011

Numar înregistrari gasite: 30
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 01.06.2011 Ordinea de zi pentru sedintele din zilele 06.06.2011, 07.06.2011 - 3603
2. 01.06.2011 Programul de lucru al din zilele 06.06.2011, 07.06.2011, 08.06.2011, 09.06.2011, 10.06.2011, 11.06.2011 - 243
3. 01.06.2011 Motiunea simpla cu tema " Un flagel national - plantele etnobotanice "
a.Adresa inițiatorului (din 31-05-2011)
b.Motiune simpla
- 2962
4. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Înlocuieste documentul distribuit în data de 04-11-2010
a.Adresa comisiei (nr.336/24-05-2011)
b.Raport (nr.336/24-05-2011)
336/2009 570
5. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică
a.Adresa comisiei (nr.628/30-05-2011)
b.Raport (nr.628/30-05-2011)
628/2009 581
6. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
a.Adresa comisiei (nr.96/24-05-2011)
b.Raport (nr.96/24-05-2011)
96/2010 590
7. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
Înlocuit de documentul distribuit în data de 30-11-2011
Înlocuieste documentul distribuit în data de 12-05-2011
a.Adresa comisiei (nr.289/30-05-2011)
b.Raport (nr.289/30-05-2011)
103/2010 1047
8. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001
a.Adresa comisiei (nr.383/30-05-2011)
b.Raport (nr.383/30-05-2011)
303/2010 376
9. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind reglementarea contractelor de întreținere a infrastructurii rutiere din România
a.Adresa comisiei (nr.287/30-05-2011)
b.Raport (nr.287/30-05-2011)
558/2010 412
10. 01.06.2011 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
a.Adresa comisiei (nr.680/24-05-2011)
b.Raport comun (nr.680/24-05-2011)
565/2010 525
11. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.612/25-05-2011)
b.Raport (nr.612/25-05-2011)
612/2010 500
12. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
a.Adresa comisiei (nr.622/25-05-2011)
b.Raport (nr.622/25-05-2011)
622/2010 786
13. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România
a.Adresa comisiei (nr.327/24-05-2011)
b.Raport (nr.327/24-05-2011)
700/2010 388
14. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată
a.Adresa comisiei (din 09-03-2011)
b.Raport (din 09-03-2011)
866/2010 1112
15. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.26/24-05-2011)
b.Raport (nr.26/24-05-2011)
36/2011 256
16. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Înlocuit de documentul distribuit în data de 05-10-2012
a.Adresa comisiei (nr.113/30-05-2011)
b.Raport (nr.113/30-05-2011)
98/2011 1238
17. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
a.Adresa comisiei (nr.127/30-05-2011)
b.Raport (nr.127/30-05-2011)
115/2011 430
18. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003
a.Adresa comisiei (nr.140/30-05-2011)
b.Raport (nr.140/30-05-2011)
124/2011 401
19. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind modificarea și completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
a.Adresa comisiei (nr.141/30-05-2011)
b.Raport (nr.141/30-05-2011)
125/2011 480
20. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
a.Adresa comisiei (nr.148/30-05-2011)
b.Raport (nr.148/30-05-2011)
133/2011 692
21. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
a.Adresa comisiei (nr.147/30.05.2011)
b.Raport (nr.147/30.05.2011)
139/2011 426
22. 01.06.2011 RAPORT comun asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006
a.Adresa comisiei (nr.147/30-05-2011)
b.Raport (nr.147/30-05-2011)
141/2011 426
23. 01.06.2011 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
a.Adresa comisiei (nr.163/30-05-2011)
b.Raport (nr.163/30-05-2011)
158/2011 3069
24. 01.06.2011 RAPORT comun asupra P.l.privind funcționarea Birourilor de Credit
a.Adresa comisiei (nr.171/25-05-2011)
b.Raport comun (nr.171/25-05-2011)
224/2011 577
25. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor
a.Adresa comisiei (nr.147/24-05-2011)
b.Raport (nr.147/24-05-2011)
285/2011 371
26. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind modificarea Secțiunii 3 - Întâmpinarea, Art.201), alin.(1) - Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă
a.Adresa comisiei (nr.468/24-05-2011)
b.Raport (nr.468/24-05-2011)
313/2011 810
27. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind modificarea și completarea art.129 alin.(5) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă
a.Adresa comisiei (nr.468/24-05-2011)
b.Raport (nr.468/24-05-2011)
314/2011 812
28. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind modificarea Secțiunii 4 - Reprezentarea părților în judecată - Conținutul mandatului Art.86)
a.Adresa comisiei (nr.468/24-05-2011)
b.Raport (nr.468/24-05-2011)
315/2011 810
29. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.privind modificarea și completarea art.88 alin.(1) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă
a.Adresa comisiei (nr.468/24-05-2011)
b.Raport (nr.468/24-05-2011)
316/2011 810
30. 01.06.2011 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea art.40 din Codul de procedură civilă a Capitolului I - Judecătorul. Incompatibilitatea
a.Adresa comisiei (nr.468/24-05-2011)
b.Raport (nr.468/24-05-2011)
317/2011 810
Calendar
Numar înregistrari gasite: 30

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 mai 2020, 2:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro