Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 5 octombrie 2012

Pagina cu rezultate: 1 2 >>

Numar înregistrari gasite: 93 Pagina 1: înregistrarile 1...50
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 05.10.2012 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente - 183
2. 05.10.2012 Lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale - 338
3. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
a.Adresa comisiei (nr.222/02-10-2012)
b.Raport comun (nr.222/02-10-2012)
199/2009 1012
4. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.L.privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
a.Adresa comisiei (nr.588/02-10-2012)
b.Raport comun (nr.588/02-10-2012)
374/2009 807
5. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii zootehniei Nr.72/2002
a.Adresa comisiei (nr.337/03-10-2012)
b.Raport (nr.337/03-10-2012)
408/2009 524
6. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților
a.Adresa comisiei (nr.557/25-09-2012)
b.Raport comun (nr.557/25-09-2012)
557/2009 1068
7. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
a.Adresa comisiei (nr.421/01-10-2012)
b.Raport comun (nr.421/01-10-2012)
660/2009 670
8. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.privind unele măsuri medico-sociale
a.Adresa comisiei (nr.1065/27-09-2012)
b.Raport comun (nr.1065/27-09-2012)
147/2010 842
9. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
a.Adresa comisiei (nr.397/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.397/26-09-2012)
248/2010 848
10. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.L.pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
a.Adresa comisiei (nr.1604/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.1604/26-09-2012)
428/2010 984
11. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008
a.Adresa comisiei (nr.1539/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.1539/26-09-2012)
436/2010 897
12. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
a.Adresa comisiei (nr.740/26-09-2012)
b.Raport (nr.740/26-09-2012)
697/2010 611
13. 05.10.2012 RAPORT comun suplimentar asupra P.L.pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
a.Adresa comisiei (nr.192/25-09-2012)
b.Raport comun (nr.192/25-09-2012)
713/2010 792
14. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
a.Adresa comisiei (nr.335/02-10-2012)
752/2010 264
15. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Înlocuit de documentul distribuit în data de 23-09-2013
a.Adresa comisiei (nr.336/02-10-2012)
760/2010 303
16. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
a.Adresa comisiei (nr.195/27-09-2012)
b.Raport comun (nr.195/27-09-2012)
776/2010 642
17. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist
a.Adresa comisiei (nr.775/25-09-2012)
b.Raport comun (nr.775/25-09-2012)
792/2010 716
18. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
a.Adresa comisiei (nr.334/02-10-2012)
807/2010 278
19. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
a.Adresa comisiei (nr.368/01-10-2012)
b.Raport comun (nr.368/01-10-2012)
829/2010 689
20. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
a.Adresa comisiei (nr.1904/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.1904/26-09-2012)
878/2010 700
21. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic
a.Adresa comisiei (nr.1905/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.1905/26-09-2012)
879/2010 692
22. 05.10.2012 RAPORT comun suplimentar asupra P.L.privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
a.Adresa comisiei (nr.93/02-10-2012)
b.Raport comun (nr.93/02-10-2012)
76/2011 519
23. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
a.Adresa comisiei (nr.317/26-09-2012)
92/2011 326
24. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Înlocuieste documentul distribuit în data de 01-06-2011
a.Adresa comisiei (nr.548/26-09-2012)
b.Raport (nr.548/26-09-2012)
98/2011 658
25. 05.10.2012 RAPORT comun suplimentar asupra P.L.Proiectul de Lege - Legea Turismului
a.Adresa comisiei (nr.496/27-09-2012)
b.Raport comun (nr.496/27-09-2012)
417/2011 691
26. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea unor acte normative
a.Adresa comisiei (nr.712/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.712/26-09-2012)
459/2011 804
27. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.l.privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
a.Adresa comisiei (nr.325/27-09-2012)
b.Raport comun (nr.325/27-09-2012)
485/2011 672
28. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa comisiei (nr.522/26-09-2012)
b.Raport (nr.522/26-09-2012)
599/2011 656
29. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa comisiei (nr.521/26-09-2012)
b.Raport (nr.521/26-09-2012)
600/2011 637
30. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa comisiei (nr.520/26-09-2012)
b.Raport (nr.520/26-09-2012)
601/2011 579
31. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa comisiei (nr.519/26-09-2012)
b.Raport (nr.519/26-09-2012)
603/2011 532
32. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa comisiei (nr.518/26-09-2012)
b.Raport (nr.518/26-09-2012)
604/2011 547
33. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa comisiei (nr.517/26-09-2012)
b.Raport (nr.517/26-09-2012)
607/2011 547
34. 05.10.2012 RAPORT suplimentar asupra P.l.privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.509/02-10-2012)
b.Raport (nr.509/02-10-2012)
634/2011 662
35. 05.10.2012 RAPORT comun suplimentar asupra P.l.privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
a.Adresa comisiei (nr.1117/26-09-2012)
b.Raport comun (nr.1117/26-09-2012)
657/2011 859
36. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
a.Adresa comisiei (nr.573/26-09-2012)
b.Raport (nr.573/26-09-2012)
658/2011 544
37. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa comisiei (nr.574/26-09-2012)
b.Raport (nr.574/26-09-2012)
659/2011 560
38. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
a.Adresa comisiei (nr.606/26-09-2012)
b.Raport (nr.606/26-09-2012)
682/2011 547
39. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.605/26-09-2012)
b.Raport (nr.605/26-09-2012)
690/2011 711
40. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa comisiei (nr.608/26-09-2012)
b.Raport (nr.608/26-09-2012)
691/2011 566
41. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa comisiei (nr.630/02-10-2012)
b.Raport (nr.630/02-10-2012)
715/2011 2573
42. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa comisiei (nr.631/26-09-2012)
b.Raport (nr.631/26-09-2012)
716/2011 549
43. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
a.Adresa comisiei (nr.633/26-09-2012)
b.Raport (nr.633/26-09-2012)
718/2011 537
44. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
a.Adresa comisiei (nr.635/27-09-2012)
b.Raport (nr.635/27-09-2012)
720/2011 563
45. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională
a.Adresa comisiei (nr.636/02-10-2012)
b.Raport (nr.636/02-10-2012)
721/2011 677
46. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
a.Adresa comisiei (nr.637/26-09-2012)
b.Raport (nr.637/26-09-2012)
722/2011 570
47. 05.10.2012 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoane care aduc daune sănătății altor persoane
a.Adresa comisiei (nr.196/27-09-2012)
b.Raport comun (nr.196/27-09-2012)
728/2011 743
48. 05.10.2012 RAPORT asupra P.l.privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa comisiei (nr.14/26-09-2012)
b.Raport (nr.14/26-09-2012)
19/2012 563
49. 05.10.2012 RAPORT comun de inlocuire asupra P.L.pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Înlocuieste documentul distribuit în data de 26-04-2012
a.Adresa comisiei (nr.147/27-09-2012)
b.Raport comun (nr.147/27-09-2012)
35/2012 785
50. 05.10.2012 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
a.Adresa comisiei (nr.93/02-10-2012)
b.Raport (nr.93/02-10-2012)
49/2012 7729
Calendar
Numar înregistrari gasite: 93 Pagina 1: înregistrarile 1...50

Pagina cu rezultate: 1 2 >>

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 mai 2020, 2:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro