Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 1991 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/07.01.1991   LEGE privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională
2.     2/07.01.1991   LEGE privind cumulul de funcții
3.     3/07.01.1991   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea functiilor din Guvernul Romaniei și a unor functii de nivel guvernamental
4.     4/11.01.1991   LEGE privind încheierea și ratificarea tratatelor
5.     5/25.01.1991   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice
6.     6/25.01.1991   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase și al eliminarii acestora
7.     7/25.01.1991   LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul international relativ la drepturile civile și politice, vizand abolirea pedepsei cu moartea
8.     8/25.01.1991   LEGE pentru ratificarea Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979
9.     9/29.01.1991   LEGE privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
10.     10/29.01.1991   LEGE privind finantele publice
11.     11/29.01.1991   LEGE privind combaterea concurenței neloiale
12.     12/30.01.1991   LEGE privind impozitul pe profit
13.     13/08.02.1991   LEGE privind contractul colectiv de munca
14.     14/08.02.1991   LEGE Legea salarizării
15.     15/11.02.1991   LEGE pentru soluționarea conflictelor colective de munca
16.     16/13.02.1991   LEGE pentru aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1991
17.     17/13.02.1991   LEGE privind scutirea de plata a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din functiune in anul 1983 și 1985 de catre intreprinderile de transport local
18.     18/19.02.1991   LEGE Legea fondului funciar
19.     19/26.02.1991   LEGE privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
20.     20/26.02.1991   LEGE Legea rectificativa asupra bugetului de stat pe anul 1990
21.     21/01.03.1991   LEGEA cetățeniei române
22.     22/01.03.1991   LEGE privind bugetul administratiei centrale de stat pe anul 1991
23.     23/04.03.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Romania, pe de o parte, și Comunitatea Economica Europeana și Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica, pe de alta parte, privind comertul și cooperarea comerciala și economica
24.     24/06.03.1991   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia Natiunilor Unite asupra contractelor de vanzare internationala de marfuri
25.     25/06.03.1991   LEGE pentru acceptarea de catre Romania a Statutului Conferintei de la Haga de drept international privat
26.     26/06.03.1991   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate
27.     27/06.03.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Franceze privind statutul și modalitatile de functionare a centrelor culturale in cele doua tari
28.     28/15.03.1991   LEGE pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporația Financiară Internațională (C.F.I.)
29.     29/21.03.1991   LEGE pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar nr.18/1991
30.     30/22.03.1991   LEGE privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare
31.     31/22.03.1991   LEGE privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
32.     32/29.03.1991   LEGE privind impozitul pe salarii
33.     33/29.03.1991   LEGE privind activitatea bancara
34.     34/29.03.1991   LEGE privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei
35.     35/03.04.1991   LEGE privind regimul investitiilor straine
36.     36/30.04.1991   LEGE privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
37.     37/24.05.1991   LEGE privind înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
38.     38/01.06.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului
39.     39/01.06.1991   LEGE pentru retragerea rezervei Romaniei la Protocolul relativ la prohibirea intrebuintarii in razboi a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare și a mijloacelor bacteriologice
40.     40/01.06.1991   LEGE cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
41.     41/01.06.1991   LEGE pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
42.     42/13.06.1991   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite
43.     43/20.06.1991   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum și ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989
44.     44/04.07.1991   LEGE pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
45.     45/04.07.1991   LEGE privind modificarea unor dispozitii referitoare la activitatea de judecata
46.     46/04.07.1991   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind statutul refugiatilor, precum și la Protocolul privind statutul refugiatilor
47.     47/16.07.1991   LEGE privind constituirea, organizarea și functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor
48.     48/16.07.1991   LEGE pentru completarea și modificarea unor dispozitii legale privind infierea
49.     49/29.07.1991   LEGE privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
50.     50/29.07.1991   LEGE privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
51.     51/29.07.1991   LEGE privind siguranța națională a României
52.     52/29.07.1991   LEGE cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
53.     53/31.07.1991   LEGE privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
54.     54/01.08.1991   LEGE cu privire la sindicate
55.     55/01.08.1991   LEGE pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.12/1991 privind impozitul pe profit
56.     56/01.08.1991   LEGE pentru modificarea Legii nr.36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite
57.     57/01.08.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare
58.     58/14.08.1991   LEGE Legea privatizarii societatilor comerciale
59.     59/16.09.1991   LEGE pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118 / 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
60.     60/23.09.1991   LEGE privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
61.     61/27.09.1991   LEGE pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
62.     62/02.10.1991   LEGE privind instituirea "Timbrului muzical"
63.     63/02.10.1991   LEGE privind instituirea "Timbrului folcloric"
64.     64/11.10.1991   LEGE privind brevetele de invenție
65.     65/01.11.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
66.     66/01.11.1991   LEGE pentru constituirea și utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sanatatii
67.     67/23.11.1991   LEGE privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României
68.     68/26.11.1991   LEGE privind registrul agricol
69.     69/26.11.1991   LEGE Legea administratiei publice locale
70.     70/26.11.1991   LEGE privind alegerile locale
71.     71/03.12.1991   LEGE privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
72.     72/14.12.1991   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala
73.     73/14.12.1991   LEGE privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum și de modificare și completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale și pensii
74.     74/14.12.1991   LEGE privind imprumutul de stat pentru finantarea deficitului bugetului administratiei centrale de stat pe anul 1991
75.     75/14.12.1991   LEGE pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
76.     76/14.12.1991   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS
77.     77/17.12.1991   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia culturala europeana
78.     78/19.12.1991   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind desfiintarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
79.     79/23.12.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991
80.     80/23.12.1991   LEGE privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie
81.     81/23.12.1991   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Comunitatea Economica Europeana, precum și a Memorandumului de intelegere la acest acord
82.     82/24.12.1991   LEGE Legea contabilității

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 22 septembrie 2019, 22:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro